Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 69

    İstanbul, 27 Ağustos 2021       

   Konu:  7326 sayılı Yapılandırma Kanun’unun başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı.

Bilindiği üzere,

09 Haziran 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda yapılan değişiklikler ve yapılandırmanın usul ve esaslarına ilişkin SGK tarafından yayımlanan 09.06.2021 tarih ve 2021/20 sayılı Genelge detayları 46-47 nolu sirkülerlerimiz ile sizlerle paylaşılmıştır. Bu defa;

Resmi Gazete'nin 27.08.2021 tarih 31581 sayılı Nüshasında yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 7326 sayılı yapılandırma düzenlemesinin başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre; SGK yönünden,

31.08.2021 tarihinde bitecek olan başvuru tarihi ile 01.11.2021 tarihinde sona erecek ilk taksit ödeme süreleri birer ay uzatılmıştır. Bu kapsamda yapılandırma kapsamı ve hesaplama yöntemlerinde bir değişiklik olmadan başvuru tarihi 30.09.2021’e, ilk taksit ödeme süresi de 30.11.2021’e uzatılmıştır. Diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödenebilecektir.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.