Persbericht

2 juni 2023 Amsterdam, NL

Neurodiversity in Business Nederland lanceert community voor neuroinclusiviteit op de werkplek

De lancering van Neurodiversiteit in Business Nederland is op vrijdag 2 juni bij EY, één van de bedrijven die lid zijn geworden.

Perscontact
Toby Ellson

EY Nederland Woordvoerder

  • Met de lancering van Neurodiversity in Business Nederland (NIB-NL) wordt vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt in het bevorderen van neurodiversiteit bij Nederlandse bedrijven.
  • Ondanks recente verbeteringen bestaan er nog steeds aanzienlijk stigma’s en vooroordelen met betrekking tot neurodiversiteit op de werkvloer.

Neurodiversiteit verwijst naar de verscheidenheid van het menselijke brein, waarbij geen twee breinen ooit precies gelijk kunnen zijn. De term neurodiversiteit wordt gebruikt om een mix van neurotypische en neurodivergente mensen te duiden. Mensen met het meest voorkomende neurotype worden neurotypisch genoemd. Als iemands brein prikkels op een andere manier verwerkt dan wordt dat als neurodivergent omschreven. Hieronder vallen bijvoorbeeld mensen met AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, het Tourette-syndroom, autistische mensen en diverse psychische aandoeningen. Onderzoeken suggereren dat teams met neurodivergente mensen beter functioneren en daardoor productiever zijn.

Neurodiversity in Business (NIB) is opgericht in het Verenigd Koninkrijk en ondersteunt inmiddels ruim 500 organisaties. NIB heeft als missie om werkgevers te helpen neuroinclusief te worden en bewust te maken van de voordelen van een neuroinclusieve werkomgeving. Door het delen van ‘best practices’ op het gebied van werving, behoud en ondersteuning van neurodivergente werknemers streeft NIB ernaar om neuroinclusieve werkomgevingen te creëren waar neurodivergente individuen hun unieke vaardigheden optimaal kunnen benutten. Deze inzet brengt voordelen met zich mee voor het individu, de werkgever en de maatschappij als geheel. Met de lancering van NiB-NL kunnen nu ook bedrijven in Nederland lokaal worden ondersteund.

Stephanie Raber, VP Strategy bij Neurodiversity in Business NL: ‘In een wereld waar 1 op de 5 mensen neurodivergent is, is het omarmen van neurodiversiteit niet alleen een optie, het is een kans voor groei en succes.’

Logo Neurodiversity in Business

Hoewel neurodivergente individuen over unieke talenten en perspectieven beschikken, worden zij vaak geconfronteerd met uitdagingen en stigma’s bij het vinden en behouden van werk. ‘Neurodivergent talent is vaak nog onbenut, ondanks het bewijs dat het aannemen en hebben van werknemers met neurologische verschillen de productiviteit, innovatie en betrokkenheid van werknemers kan verhogen’, stelt Georgia Kyriakopoulos, VP Business bij Neurodiversity in Business NL.

De lancering van Neurodiversiteit in Business Nederland vindt plaats op vrijdag 2 juni bij accountants- en adviesorganisatie EY, één van de bedrijven die lid zijn geworden en de Neurodiversiteit Pledge hebben ondertekend. Door deze ‘pledge’ te ondertekenen, committeren bedrijven zich aan het ondersteunen en promoten van de voordelen van neurodiversiteit op de werkvloer. Andere Nederlandse bedrijven die lid zijn en de pledge hebben ondertekend zijn ARUP, PwC, Techleap, Linkedin en VIA Nederland.

Saskia van der Zande, lid raad van bestuur bij EY in Nederland: ‘Het omarmen van neurodiversiteit stelt EY in staat om unieke perspectieven en ideeën toe te voegen aan onze teams en deze in te zetten bij het creëren van oplossingen voor onze cliënten.  Daarmee inspireren we samenwerking en innovatie. Dat ervaren we sinds de komst van de eerste neuro divergente collega’s naar EY. En - bovenal - dragen we hiermee bij aan onze purpose ‘building a better working world’, een wereld waarin iedereen kan deelnemen en gerespecteerd wordt. De samenwerking met NIB-NL stimuleert ons nog meer om door te gaan met het neurodiversiteitsbeleid binnen EY.’