Behoud van de stakeholder value

Stakeholders moeten snel reageren als ondernemingen ondermaats presteren of geconfronteerd worden met liquiditeitsproblemen of waarde-erosie. Wij geven leiding aan lastige en complexe situaties door problemen snel op te lossen en leiding te geven aan de uitvoering.

Wat EY voor u kan betekenen

Wij werken samen met alle stakeholders om waarde te behouden, te creëren en te realiseren:

  • Herstructurering advies Wij adviseren financiers bij onderhandelingen inzake convenanten, herfinanciering, debt for equity swap, distressed M&A en andere bijzondere situaties, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke transacties.
  • Kritische beoordeling van de levensvatbaarheid van een onderneming Door middel van een Independent Business Review (IBR) bepalen wij onder andere de oorzaken van de tegenvallende resultaten en waar geld wordt verdiend en verloren. Een IBR creëert een betrouwbaar ‘feitenboek’ dat helpt om de aandacht te richten op de problemen in plaats van zorgen over de informatiekwaliteit en -transparantie.
  • Stakeholder mediation Bij meerdere externe en interne stakeholders (zoals crediteuren, financiers, werknemers, bonden, leveranciers, klanten, regelgevers en aandeelhouders) kan sprake zijn van uiteenlopende en soms onderling strijdige belangen. Met stakeholder mediation overbruggen wij die verschillen en creëren wij vertrouwen en draagvlak voor de beschikbare opties om een succesvolle turnaround en herstructurering mogelijk te maken.
  • Optie-analyse Wij verschaffen inzicht in de omvang en gevolgen van de diverse opties, zodat de stakeholders beseffen hoe risico’s kunnen worden beperkt en waarde kan worden behouden in de beschikbare tijd.
  • Entity Priority Model (EPM) analyse Door de bedrijfs-, juridische, financiële en operationele structuur van een onderneming te analyseren, geven wij stakeholders volledig inzicht in de waarde die zij kunnen verwachten van elke beschikbare optie: van een going concern-transactie tot en met een liquidatie. Deze value break-analyse voor verschillende scenario’s maakt het mogelijk onderbouwde beslissingen te nemen op basis van de beschikbare opties.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.