Anna Gosławska

Anna Gosławska

EY Polska, Kancelaria EY Law, Radca prawny, Associate

Anna specjalizuje się w prawie konkurencji, pomocy publicznej oraz umów handlowych.

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Wrocław, PL

Radca prawny specjalizujący się w prawie konkurencji, pomocy publicznej oraz prawie zamówień publicznych. Reprezentuje klientów w trakcie postępowań prowadzonych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz doradza im w sprawach z zakresu prawa konkurencji dotyczących w szczególności kontroli koncentracji, nadużywania przewagi kontraktowej, praktyk ograniczających konkurencję, naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, czynów nieuczciwej konkurencji oraz zatorów płatniczych. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami. Posiada także wieloletnie doświadczenie w zakresie sporządzania oraz opiniowania umów handlowych.

Kontakt