EY - Magdalena Hilgner

Magdalena Hilgner

EY Polska, Kancelaria EY Law, Manager, Radca prawny

Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i Zielonym Ładem UE.

Specjalizacje Doradztwo prawne
Biuro Katowice, PL

Od ponad pięciu lat doradza największym odbiorcom energii elektrycznej i gazu ziemnego, przedsiębiorstwom obrotu w zakresie postępowań przed Urzędem Regulacji Energetyki, Komisją Nadzoru Finansowego i Ministerstwem Energii. Jej doświadczenie obejmuje także wsparcie dystrybutorów paliw ciekłych, paliw stałych oraz podmiotów przywożących. Specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych związanych ze zrównoważonym rozwojem i Zielonym Ładem UE.

Uczestniczyła w negocjacjach i zawieraniu umów typu cPPA CPA i wdrażaniu rozwiązań dotyczących zrównoważonych zakupów energii. Posiada także praktyczne doświadczenie w zakresie oraz regulacji sektora energetycznego w Niemczech.

Magdalena jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i Freie Universitaet Berlin. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Kontakt