Finansal olmayan raporlama danışmanlığı ve denetimi

Yatırımcılar, düzenleyiciler ve toplum, gerçek uzun vadeli değerlerini değerlendirmek için kuruluşların finansal olmayan performansları etrafında daha fazla şeffaflık talep ediyorlar. Bunu karşılamak için, işletmeler raporlama kapsamını genişletmeli ve finansal olmayan performansı anlatmak için yeni yollar aramalıdır.

EY nasıl destek olabilir?

Finansal olmayan raporlama danışmanlığı

Müşterilerimize finansal olmayan performansı anlatmalarında ve kurumsal, finansal olmayan ve entegre raporlama çerçeveleri oluşturmalarında yardımcı oluyoruz. Müşterilerin paydaş beklentilerini anlamalarına ve aynı zamanda piyasada performans konusunda güven ve emniyet telkin etme ve uzun vadeli değer yaratma konusunda yardımcı oluyoruz.

Finansal raporlama ve muhasebe bilgisine ve iletişim, mühendislik, bilim ve operasyon geçmişine sahip sürdürülebilirlik uzmanlarından oluşan bir ekiple pragmatik bir iş yaklaşımı sunuyoruz. Danışmanlıkla ilgili hizmetlerimizden bazıları şunlardır:

 • Finansal olmayan, entegre faaliyet raporları ve diğer iletişim
 • Kurumsal yönetişim risk bildiriminin oluşturulmasına yardımcı olmak
 • Yönetim raporlamasını, yönetim kuruluna raporlamayı ve dışarıya yapılacak açıklamaları desteklemek üzere finansal olmayan verilerin toplanması ve harmanlanması
 • KPI'ların belirlenmesi dahil olmak üzere iç ve dış raporlama stratejileri geliştirme
 • Entegre raporlama çerçeveleri geliştirmeye destek olma

Finansal Olmayan Raporlama Denetimi

Birçok EY müşterisi, mevzuat gerekliliklerine göre sera gazı emisyonları gibi belirli finansal olmayan açıklamalar üzerine denetim almak zorundadır. Birçok müşteri rekabetçi bir avantaj sağlamanın bir yolu olarak doğrulanmış finansal olmayan bilgileri iletmek ister.

EY Sürdürülebilirlik Denetimi, EY müşterilerinin paydaşlarına şeffaflık ve hesap verebilirliğin yanı sıra yönetim ve yönetişimden sorumlu olanlara sağlanan bilgilerin kalitesi konusunda güvence sağlar. Finansal olmayan denetim, ilgili endüstri, sektör veya profesyonel standartlara uygun olarak Bağımsız Denetim Raporu düzenleyerek sağlanabilir. 

Finansal olmayan denetim çeşitli şekillerde olabilir, ancak daha çok aşağıdaki konulardadır:

 • Çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim açıklamalarını içeren entegre raporlar
 • Performans açıklamaları, veriler, hedefler ve çevresel, sosyal, ekonomik ve yönetişim konularına ilişkin KPI'ları da kapsayan sürdürülebilirlik veya kurumsal sorumluluk raporları
 • Dış veya iç standartlarla veya davranış kurallarıyla tanımlanan ilkelere bağlılık
 • Belirli paydaşlara veya finansal olmayan performansla ilgili kurula yapılan özel bildirimler
 • Belirli ürün veya hizmetlerin sosyal ve çevresel etkileriyle ilgili iddialar
 • Organizasyonel veya ürün yaşam döngüsünün sera gazı emisyonları
 • Gönüllü ve/veya düzenleyici standartlar altında karbon kredileri veya ofsetleri sorunları
 • Kabul edilen kriterlere karşı yeşil veya sosyal etki tahvilleri
 • Çatışma mineralleri durum tespiti önlemleri

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin