166097278

Covid-19 -Türkiye'de alınan mali önlemler

Kaynakları göster

  • covid-19-turkiye-de-alinan-mali-onlemler.pdf

Covid-19: Türkiye’de alınan mali önlemler

Dünya Sağlık Örgütü’nün 11 Mart 2020 tarihinde Covid 19 salgınını “ pandemi ” ilan etmesiyle birlikte; her kıtada hükûmetler, işletmeleri ve insan kaynağını korumak amacıyla çeşitli paketler açıklamaya başladı. Hükûmetler; vergi indirimlerini, yatırım ve istihdam teşviklerini arttırmaya ve uzatmaya ilave olarak, mükelleflerin yükümlülüklerinin bildirim sürelerini erteleyerek, salgın nedeniyle derinleşen finansal ve ekonomik bozulmayı engellemeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti tarafından da Covid 19 salgınının yol açtığı insani ve ekonomik krizin etkilerini hafifletmek adına; kamu hizmetlerini, insanları ve işletmeleri desteklemek amacıyla birtakım önlemler alındı.

Alınan önlemlerde istihdamın desteklenmesine, maliyetlerin azaltılmasına ve işletmelere nakit akışı desteği sağlanmasına odaklan ıldı. Birçok endüstri için ekonomik zorlukların belirginleşmesi, bu önlemleri daha da önemli hale getirdi.

Kaynakları göster

  • Dokümanı İndir - Covid-19: Türkiye’de alınan mali önlemler