ey-couriers-warehouse-carrying-cargo

e-İrsaliyeye Geçiş Sürecine Hazır Mısınız?

Muhasebe, lojistik ve depo birimlerini ilgilendiren bu karmaşık sürecin detaylı analiz edilmesi önemlidir.

Genel Bilgiler

► e-İrsaliye, kağıt sevk irsaliyesi yerine elektronik ortamda düzenlenen bir belgedir.

►İstisnai durumlar haricinde, malın fiili sevkinden önce e-İrsaliyenin düzenlenmiş ve başarılı bir şekilde Başkanlık sistemlerine gönderilmiş olması gerekmektedir.

► e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, e-İrsaliye belgesini elektronik ortamda muhafaza etmeli ve ilgili makamlara elektronik ortamda ibraz etmelidir

► Alıcının e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmadığı durumda da elektronik irsaliye düzenlenerek Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Sanal Alıcı’sına gönderilecektir.

Kimleri Kapsıyor?

► e-Fatura sistemine kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip yıllarda brüt satış hasılatı 25 Milyon TL üzerinde olan tüm mükellefler

► ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK'dan lisans alan mükellefler

► ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler ► Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı sahipleri ve üretim faaliyetinde bulunanlar

► Demir, çelik (GTİP 72/73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunanlar

► Şeker imalatçıları (Beyaz şeker, rafine şeker vb.)

► Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcılar 1/7/2020 tarihinden itibaren;

► Sebze ve meyve ticareti yapan komisyoncu veya tüccarlar 1/1/2020 tarihinden itibaren e-İrsaliye uygulamasına geçmek zorundadır.