Selin Otman
Multi disipliner ve güvenilir vergi danışmanlığı yaklaşımımız, fırsat odaklı analizlerimizle veriye dayalı stratejiler geliştiriyor; yatırım kararlarında ve uygulama süreçlerinde müşterilerimizle el ele çalışıyoruz.

Selin Otman

EY Türkiye Vergi Denetim Hizmetleri Şirket Ortağı

Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektörü Vergi Hizmetleri Lideri.

Vergi denetimi ve danışmanlık hizmetleri alanında, ulusal ve çok uluslu şirketlerle yürütülen projelerde 20 yıldan fazla deneyimi bulunan Selin Otman, tüketici ürünleri ve perakende sektörü başta olmak üzere, enerji, telekomünikasyon, otomotiv, inşaat ve hizmet sektörlerinde geniş çaplı uzmanlığa sahiptir.

Yeminli Mali Müşavir olan Otman, vergilendirme, finansal yönetim, hizmet sunum modeli değişikliği ve vergi dönüşümüne yönelik onlarca projede vergi stratejilerinin tanımlanması ve uygulanması adına çeşitli görevler üstlendi. Yeni iş modelleri oluşturmak, kısıtlı bütçeleri yönetmek ve stratejik görevlerin zamanında tamamlanmasını sağlamak için profesyonel ekiplere liderlik etti.

Büyük veri analizleri ve mevzuat değişikliklerinin güncel takibi ile, müşterilerin mali yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olurken yatırım kararlarının alınma ve uygulanma süreçlerinde de danışmanlık hizmeti sunan Otman, şirketin risk yönetimi politikalarının yanı sıra yerel mesleki mevzuata uyumun sağlanması ve sürdürülmesinden de sorumludur.

Selin Otman ODTÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. İleri seviye İngilizce, orta seviye Yunanca ve başlangıç seviyesinde İtalyanca bilmektedir. 

Selin Otman daha iyi bir çalışma dünyası oluşturulmasına nasıl katkı sağlıyor?

Yetenek yönetimi çalışmaları kapsamında dönüştürücü liderlik çalışmalarına katılıyor, yeni liderlerin yetişmesi için destek veriyorum.

Kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve STK’ların yürüttüğü çeşitli programlar kapsamında iş yaşamına atılmaya hazırlanan girişimci ve yönetici adayı kadınlara mentorluk yapıyorum. Kadın lider adayları ve girişimcilerin potansiyellerini ortaya çıkarmak için gereksinim duydukları kaynakların sağlanması adına onlara destek oluyor, kadınların iş yaşamında etkin görevler üstlenmesi için deneyim ve birikimlerimi kendileri ile paylaşıyorum.

Covid-19 pandemisi sonrasında iş yaşamının yeni gerçekliği olarak karşımıza çıkan uzaktan çalışma ve esnek çalışma modellerinin etkili ve verimli bir şekilde uygulanabilmesi için şirket araştırma ve girişimlerini destekliyor, modellerin optimize edilmesi için danışmanlık veriyorum. Benzer şekilde iş-özel yaşam dengesinin kurulması ve “workplace wellbeing” olarak adlandırılan iş yeri refahının sağlanması girişimlerini destekliyorum.

Selin Otman ile iletişime geçin