530055153

Güncel Gelişmeler Işığında Risk Bazlı İç Denetim Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İç denetim yöneticileri
 • Kıdemli denetçiler

    Süre

        1 gün

    Amaç

      İç denetim, risklerin organizasyon içinde etkin bir şekilde yönetildiğine güvence vermekte önemli bir role sahiptir. Bu eğitimde son gelişmeler ışığında İç Denetim’in şirketin maruz kaldığı yeni riskleri daha etkin bir biçimde değerlendirmesi ve denetim planını buna göre oluşturması konusundaki yetkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Risk Yönetimi ve İç Denetimin Etkileşimi
 • Değişen Risk Evreni ve İç Denetimden Beklentiler
 • Öne çıkan önemli riskler
  • Stratejik Riskler
  • Yönetişim Riskleri
  • Operasyonel Riskler: Çalışanlar ve İSG
  • Operasyonel Riskler: İş Sürekliliği
  • Operasyonel Riskler: Bilgi Teknolojileri
  • Operasyonel Riskler: Siber güvenlik
  • Suistimal Riskleri
 • Risk Bazlı Denetim Planı Oluşturma

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.