482178901

SAP BT Genel Kontrollerinin Denetimi Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • İç kontrol uzmanları
 • İç denetçileri
 • Risk yönetim uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      Özellikle SAP sistemini kullanan kurum ve kuruluşlarda, bu sisteme özgü ve BT kaynaklı riskleri tespit etmek ve bunları yönetmek için uygulanabilecek kontrollerin ve denetim tekniklerinin aktarılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Kontrol türleri, kontrol hiyerarşisi ve BT genel kontrollerinin rolü ve önemi
 • SAP sistemlerine genel bakış
 • SAP mimarisi ve bileşenleri
 • SAP yetkilendirme yapısı ve işleyiş mantığı
 • SAP üzerinde değişiklik yönetimi
 • SAP üzerinde güvenlik ve mantıksal erişim
 • SAP üzerinde BT operasyonlarının yönetimi ve takibi
 • Örnek denetim çalışması

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.