42-21026359

Sosyal Sorumluluk Standartları Temel Bilgilendirme (ISO 26000, SA 8000) Eğitimi

    Kimlere yönelik?

 • Yönetim sistemi uzmanları
 • Kurumsal iletişim uzmanları
 • İnsan kaynakları uzmanları

    Süre

      2 gün

    Amaç

      ISO 26000 standardı, sosyal sorumluluk alanında uluslararası kabul görmüş bir rehberdir. 

      Sosyal Sorumluluk Temel Bilgilendirme eğitimi ile sosyal sorumluluk olgusunun tanınması ve sosyal sorumluluk ilkelerinin oluşturulmasına yönelik farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

    Kapsam

 • Sosyal sorumluluk standardı önemi ve faydaları
 • Sosyal sorumluluk temel kavramları
 • Sürdürülebilir kalkınma
 • Sosyal sorumluluk yönetimi
 • Sosyal sorumluluk ilkeleri
 • Paydaşların katılımı
 • Sosyal sorumluluk ana konuları ve uygulamaları
  • Organizasyonel yönetim
  • İnsan hakları
  • Çalışan uygulamaları
  • Çevre
  • Adil çalışma uygulamaları
  • Tüketici meseleleri
  • Toplumsal katılım ve gelişme

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.