Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 52

    İstanbul, 22 Haziran 2021       

   Konu:  Meslek adı ve kodu değişiklikleri hakkında yapılacak işlemler-3

Bilindiği üzere meslek adı ve kodu ile ilgili yapılacak işlemler hakkında SGK’nin 11/06/2021 tarihli ve 6146467 sayılı talimatı
50 nolu Sirkülerimiz ile sizlerle paylaşılmıştır.

Ardından, söz konusu talimatta yer alan ancak tarafımızca hatalı bulunan bir hüküm SGK ile de sözlü teyitleştikten sonra
51 nolu sirkülerle sizlere duyurulmuştur.

Bu defa SGK, hatasını gidermek adına 11.06.2021 tarih ve 26146467 tarihli talimatını iptal ederek, konu ile ilgili 17.06.2021 tarih 26478601 sayılı yeni bir talimat yayımlamıştır. İş bu Sirküler son talimat çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bu kapsamda özetle;

  • 5510 sayılı kanunun idari para cezalarını düzenleyen 102 (n) maddesinde; Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacağı,
  • Söz konusu idari para cezalarının işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için tatbik edileceği,
  • Kanun hükmünün 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girdiği, idari para cezası uygulamasında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine geçişin yapıldığı tarih ve iller dikkate alınarak işlem yapılacağı,

            İller

MPHB Geçiş Tarihi

İPC Uygulanmaya Başlanacak Tarih

Kırşehir

01.06.2017

01.01.2018

Amasya, Bartın, Çankırı

01.01.2018

01.01.2018

Bursa, Eskişehir,

Konya

01.01.2020

01.01.2020

Türkiye Geneli

01.07.2020

01.07.2020

  • İşverenin, sigortalı ile ilgili geçmişe dönük olarak meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması halinde, işverenin talebi denetime sevk edilmeksizin işleme alınacak ve 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında herhangi bir idari para cezası uygulanmayacaktır. (51 nolu Sirkülerimizde vurguladığımız gibi).
  • Sigortalıların meslek adı ve kodu değişikliğine dair yaptıkları talepler, SGK’ya bu konuda gelen ihbar ve şikâyetler ise önce denetime aktarılacak, yapılacak inceleme neticesinde meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin tespiti halinde, işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.
  • Meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin; mahkeme kararı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden anlaşılması halinde, söz konusu tespitlere göre işlem yapılarak işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için, 5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.

denilmiştir.

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.