Ons bestuur

De raad van bestuur van EY Nederland is verantwoordelijk voor het beleid en de reputatie van EY in Nederland. 

Het coördinerend leiderschap van de raad van bestuur is gericht op optimalisatie en uitvoering van de gezamenlijke koers van de onderneming en het stimuleren van de gemeenschappelijke prestaties van de servicelines en samenwerking.

Het bestuur

Operating Committee

De raad van bestuur wordt in haar verantwoordelijkheid bijgestaan door niet-statutaire bestuurders met ieder een eigen verantwoordelijkheid.

De statutaire en niet-statutaire bestuurders gezamenlijk vormen het Operating Committee met als doel de door de raad van bestuur genomen besluiten in de organisatie te implementeren en toe te zien op het functioneren daarvan.

Operating Committee

De raad van commissarissen

De raad van commissarissen van EY Nederland bestaat momenteel uit vier externe leden en één intern lid. De commissarissen zijn benoemd voor een periode van vier jaar.

De raad van commissarissen begon haar toezicht met ingang van het boekjaar FY16, dat op 1 juli 2015 begon.

De raad van commissarissen