Valuation, Modeling & Economics

Strategische planning en transacties zijn ingrijpende momenten voor bedrijven. Wij begeleiden u bij de waardebepaling en de ontwikkeling van bedrijfsmodellen om de impact op uw bedrijf beter te doorzien.

Related topics Strategy and Transactions

Wat EY Valuation, Modeling & Economics voor u kan betekenen

Onze valuation, modeling and economics professionals zijn gespecialiseerd in het waarderen van ondernemingen en individuele activa. Naast uitgebreide waarderingskennis beschikken onze professionals ook over accounting, belasting en financiële due diligence kennis die ervoor zorgt dat onze klanten geïntegreerde oplossingen worden aangeboden. Wij helpen met het verkrijgen van diepe strategische, financiële en fiscale inzichten middels het gebruik van corporate finance, analytics en economische analyses. We zijn continu bezig onze bestaande competenties verder uit te bouwen door veel te investeren in vaardigheden, die er uiteindelijk voor zorgen dat onze klanten de beste keuzes maken in transacties, het ophalen van financiering en het optimaliseren van operationele activiteiten.

Corporate valuation

De verantwoording van de waarde van activa en passiva is steeds complexer en ook steeds belangrijker geworden. Onze ervaren professionals bieden geïntegreerde oplossingen op het gebied van accounting, taxatie en financiële due diligence waarmee u als klant betere beslissingen kunt nemen rondom waardevraagstukken. Daarnaast kunnen wij u ook helpen om uw strategische, financiële en fiscale doelen te behalen.

Business modeling

Onze Business Modeling-professionals leveren robuuste kwantitatieve analyses en inzichten, en maken daarbij gebruik van geavanceerde data science, wiskunde en statistische vaardigheden. Deze solide, op bewijs gebaseerde analyses vergroten het inzicht in kosten, mogelijkheden, onzekerheden en risico’s en maken gegronde beslissingen en inschattingen omtrent het gebruik van kapitaal mogelijk. Door direct te rapporten aan de directeuren van een organisatie, vergroten we de transparantie en het begrip rondom kosten, voordelen, onzekerheden en risico's. Zo kunnen organisaties betrouwbare strategische beslissingen nemen bij de toewijzing van hun kapitaal. We hanteren rekenmodellen en technieken om voorspellende analyses te maken, inclusief het gebruik van financiële modelleringsoplossingen.

Het bouwen van een financieel model dat kan helpen bij het evalueren van een transactie, het uitwerken van groeimogelijkheden of andere strategisch doeleinden is een complex proces. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat het aangeleverde vrij van vooringenomenheid en fouten is. Onze business modeling professionals helpen klanten ook met het reviewen van dergelijke modellen, en bieden daarnaast ook modelondersteuning aan om klanten de best mogelijke strategische keuze voor hun onderneming te laten maken.

Economisch advies

EY helpt klanten hun algemene economische strategie beter te begrijpen en te verbeteren door impliciete kansen en risico's te identificeren verborgen in data. Met onze uitgebreide modellen zult u beter in staat zijn accurate voorspellingen te doen. Zo helpen wij strategische, commerciële, investerings- en transactieafwegingen te maken door analytische economische vaardigheden te combineren met real-life klantbehoeften op basis van:

  • Prijsvorming
  • Vraagprognoses
  • Klantgedrag en groeistrategie
  • Marge- en afzetoptimalisatie

Fairness opinion

Een onafhankelijke fairness opinion kan de raad van bestuur helpen om risico's te beperken door het transactieproces te verbeteren, het fiduciair toezicht te versterken en de aandeelhouderswaarde te beschermen. Wanneer de raad van bestuur en de raad van commissarissen het transactieproces in gang zetten, wordt hun rol kritisch bekeken en neemt de complexiteit en het aandeelhoudersactivisme toe. Het bestuur moet toegewijd, objectief en transparant zijn wanneer zij een fusie, overname, verkoop of ander dergelijke transactie beoordelen. Meer informatie.

Neem contact met ons op

Vond u dit interessant? Neem contact op voor meer informatie.