5 minuten leestijd 1 april 2022

Waarom ESG en TAX de muziek van de toekomst is

Door Ratna Kroneman

EY Nederland Partner Tax

Ervaren. Verbinder. Sectorspecialist. Beschikt over een enorm netwerk binnen EY Global, ontsluit specialistische kennis en kunde voor de klant.

5 minuten leestijd 1 april 2022
Related topics Duurzaamheid

De aandacht voor fiscale duurzaamheid en duurzame fiscaliteit groeit. Maar hoe kan een onderneming op een impactvolle manier fiscaliteit inbedden in haar duurzaamheidsstrategie en vooral ook in de uitvoering op het operationele niveau?

In het kort:

  • ESG en fiscaliteit staan in directe verbinding met elkaar, maar fiscaliteit onderdeel uit laten maken van de duurzaamheidsstrategie is niet altijd makkelijk.
  • Met alleen de fiscale ‘carrots and sticks’ komen we er niet. Om de klimaatdoelen te halen is een belastingpakket dat circulaire bedrijfsvoering effectief stimuleert onmisbaar.
  • ESG & TAX grijpt niet alleen op het operationele en tactische niveau in elkaar, maar zeker ook op strategisch niveau. De verbinding tussen ESG en de fiscale functie op C-level binnen een bedrijf is daarom cruciaal. 

ESG is niet meer weg te denken uit de boardroom en staat in directe verbinding met legal en tax. Zonder belastingen geen ESG. Veranderingen in fiscale wet- en regelgeving volgen elkaar in rap tempo op. In een net zo rap tempo ontwikkelen zich nieuwe ESG -en duurzaamheidsregels. Alsof er nieuwe muziek wordt geschreven met een andere toonsoort en klank, voor een breder publiek.

Het ESG-traject: verschillend tempo

Intrinsiek gemotiveerd of niet, het duurzaamheids- en ESG-traject is niet altijd vanzelfsprekend, laat staan gemakkelijk. CEO’s en CFO’s willen best de wereld helpen verbeteren, maar hoe zit het met de financiële business case en de kosten van transitie? In de praktijk horen we wel eens: ‘We can’t afford to go green if this means that our black numbers first turn red’. In het internationale investeerderslandschap zien we naast aarzeling gelukkig ook versnelling, met name bij Eurozone investeerders. Een groeiende groep eist dat CEO’s het groene herstel na de pandemie en de ESG-agenda versnellen. Eurozone bedrijven stemmen ook hun M&A ambities steeds vaker af op de ESG doelstellingen. Ondernemingen die de transitie willen versnellen lopen echter al gauw tegen een overdaad van wet- en regelgeving aan, inclusief fiscale dissonantie, waarover later meer.

Het repertoire voor de dirigerende CVO zwelt aan, crescendo, accelerando: CO2-maatregelen, plastic verpakkingenbelastingen, subsidies, transfer pricing….

De dirigerende Chief Value Officer

Tegen dit licht ontvouwt zich ook de visie dat de Chief Financial Officer zichzelf opnieuw moet uitvinden als Chief Value Officer (CVO). Er mag dan wel een Chief Sustainability Officer zijn, we zien in de praktijk dat het de CFO/CVO is waar de cruciale elementen samenkomen in de Boardroom: de financiële, niet-financiële én de fiscale agenda. Doelbewust, maar ook veelomvattend. Met een sliert aan regelgeving, van geïntegreerde verslaggeving, via triple bottom/depreciation line naar SFRD, NFRD, CSRD, EU Taxonomy en meer. En dan hebben we het nog niet eens over de fiscaliteit. Ga er maar aanstaan. De CVO is als een dirigent die nieuw gecomponeerde muziek moet uitvoeren met een orkest vol nieuwe musici, een mix van bestaande en nieuwe instrumenten en een nieuwe toon en klankkleur.

Instrumenten: carrots and sticks

Duurzaamheid en fiscaliteit grijpen op verschillende manieren in elkaar, in een dynamische cyclus. Er zijn vergroeningsmaatregelen, waarmee milieuvriendelijke investeringen fiscaal gestimuleerd worden (‘carrots’) en milieuvervuilend gedrag fiscaal wordt ontmoedigd (‘sticks’). Het juridische en fiscale repertoire voor de dirigerende CVO zwelt aan, crescendo, accelerando: CO2-maatregelen (emission trading schemes, carbon tax, energy tax, CBAM), plastic verpakkingenbelastingen, waste management fees, EPR schemes, subsidies, capital allowances, R&D en tax credits,  ESG tax/legal due dilligence, tax transparency, transfer pricing (zoals ESG kosten in concernverband), lifestyle taxes (excise taxes, suiker, zout, vet, vlees, cannabis), workforce risk & sustainability, sustainable operating model, supply chain en meer. Dan is er nog de vraag hoe de tax functie binnen het bedrijf hierin mee kan bewegen.

  • Hoe blijf je up to date?

    In sneltreinvaart ontwikkelt EY samen met haar technology alliance partners methodologieën, dashboarding en tooling om toekomstige CVO’s op weg te helpen. Specifiek voor de fiscaliteit is er het Green Tax Development Dashboard, een global dashboard waarin de laatste ontwikkelingen op het gebied van green taxes wekelijks worden geupdate. En de gratis te downloaden EY Green Tax Tracker. Daarnaast bieden we in onze EY wavespaces (hybride) interactieve ESG & Tax Awareness Walkthroughs. Niet alleen nuttig voor fiscalisten maar ook voor CVO’s en niet-fiscalisten, met voor de liefhebbers Deep Dives op de verschillende carrots & sticks.

Om de klimaatdoelen te halen is een belastingpakket dat circulaire bedrijfsvoering effectief stimuleert onmisbaar.

Circulaire economie: fiscale dissonantie

Met deze fiscale ‘carrots and sticks’ zijn we er nog niet. Wereldwijde klimaat- en milieuproblemen worden mede veroorzaakt door grootschalige winning van grondstoffen. Hoe kunnen we slim hergebruik daarvan onder het 10R model voor circulariteit stimuleren? De EU ondersteunt de ontwikkeling van de circulaire economie met haar Circular Economy Action Plan en ook in Nederland streven we naar een circulaire economie. De conversie naar een Circular Business Model (CBM) levert in Nederland helaas nog veel fiscale dissonantie op. Belastingen zoals de Vpb, BTW, Douane, Milieuheffingen, zijn niet toegespitst op CBM’s. Ze geven daardoor geen duidelijke stimulans en werken soms zelfs belemmerend.

Oproep aan de overheid: hoogste tijd voor een nieuwe partituur

Om de klimaatdoelen te halen is een belastingpakket dat circulaire bedrijfsvoering effectief stimuleert onmisbaar. Cruciaal is dat het kabinet zekerheid geeft aan ondernemers en consumenten met een duidelijke langetermijnvisie op belastingeffecten bij vergroening, uitstootvermindering en CBM’s. Stimulering kan door maatregelen die belemmeringen wegnemen en vervuilende alternatieven zwaarder belasten op basis van the polluter pays principle. Verdere vergroening van het belastingstelsel kan zo bijdragen aan het versnellen van de noodzakelijke transitie naar de circulaire economie. Deze oproep – met uitleg waar het knelt en suggesties - doet EY Nederland samen met de Vrije Universiteit en Royal Haskoning in het Whitepaper ‘Circulair gebruik van grondstoffen: fiscale effecten en gewenste maatregelen’.

Maar ook daarmee zijn we er nog niet. Voor een veel bredere impact laat het Deltaplan van The Ex’tax Project zien hoe een ‘tax shift’ van belastingen van arbeid naar vervuiling en verbruik van natuurlijke hulpbronnen daarbij op een nog fundamentelere manier kan helpen. In muziektermen: het is tijd voor een geheel nieuwe partituur.

In de praktijk zien we dat het de CFO/CVO is waar de cruciale elementen samenkomen in de boardroom: de financiële, niet-financiële én de fiscale agenda.

Toekomstmuziek: geen tijd te verliezen

ESG & TAX is geen eenvoudige materie. Het grijpt niet alleen op het operationele en tactische niveau in elkaar, maar zeker ook op strategisch niveau. De verbinding met de fiscale functie binnen een bedrijf is daarom cruciaal. Juist ook op C-level. Of dat nu betekent dat de Tax Director een vast plek aan tafel krijgt in de Boardroom of dat de CVO’s van de toekomst – al dan niet gesouffleerd door de Head of Tax - zichzelf bekwamen in ESG en Tax om overtuigende beslissingen te kunnen nemen. Snelle aanpassing van belastingwetgeving is echter een randvoorwaarde voor succes. Wetgever, overheid, kabinet: het klimaat wacht niet. De dirigent op de bok heeft dringend een nieuwe inspirerende partituur nodig. Geen tijd de verliezen: laat de toekomstmuziek spoedig klinken!

Samenvatting

Veranderingen in fiscale wet- en regelgeving volgen elkaar in rap tempo op. In een net zo rap tempo ontwikkelen zich nieuwe ESG -en duurzaamheidsregels. Alsof er nieuwe muziek wordt geschreven met een andere toonsoort en klank, voor een breder publiek. ESG & TAX is geen eenvoudige materie. Het grijpt niet alleen op het operationele en tactische niveau in elkaar, maar zeker ook op strategisch niveau. Niet alleen is de verbinding met de fiscale functie binnen een bedrijf cruciaal, maar ook snelle aanpassing van belastingwetgeving.

Over dit artikel

Door Ratna Kroneman

EY Nederland Partner Tax

Ervaren. Verbinder. Sectorspecialist. Beschikt over een enorm netwerk binnen EY Global, ontsluit specialistische kennis en kunde voor de klant.

Related topics Duurzaamheid