2020 tarihli makaleler

Dr. Hakkı Demirci

Direktör

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri

hakki.demirci@tr.ey.com

Caner Çelik

Kıdemli Müdür

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Hizmetleri

caner.celik@tr.ey.com