Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 36

    İstanbul, 3 Mayıs 2021       

   Konu: Tam kapanmada görev belgesi düzenlenmesi hakkında yeni iç işleri genelgesi yayımlandı.

Bilindiği üzere pandemi ile mücadele kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanmak üzere “tam kapanma” kararı alınmış, istisna kapsamında olanların muafiyet belgesi alımına ilişkin İç İşleri Bakanlığı tarafından 29.04.2021 tarih ve E¬89780865¬153¬7705 sayılı Genelge yayımlanmış idi. Uygulamada yaşanan problemlerin giderilmesini teminen Bakanlık tarafından .05.2021 tarih ve 89780865-153-sayılı yeni bir Genelge yayımlanmıştır.

Genelge’de özetle;

Halihazırda muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden çalışma izni görev belgesi alma imkanı olmayan;

- İşyeri sahipleri,

- Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,

- Kendi özel sandıklarına tabi olmaları nedeniyle sosyal güvenlik sisteminde kayıtları bulunmayan bankacılık sektörü çalışanları,

gibi alanlarda da gerekli kurumlar arası entegrasyon Gelir İdaresi Başkanlığı ve Türkiye Bankalar Birliği başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca 2 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacağı,(NACE kodu üzerinden işleyen sistemde bu gruplar muafiyet belgesi alamıyordu)

Çalışma izni görev belgesinin, esas itibariyle e-devlet platformu üzerinde yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınmasına devam edileceği muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı belirtilmiştir.
 

 

Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erdal Çalıkoğlu

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.