Sosyal Güvenlik ve İş Mevzuatı Sirküler No: 85

    İstanbul, 16 Kasım 2021       

   Konu:  Vefat eden gerçek kişi işyeri işverenlerinin e-bildirge şifrelerinin pasife alınması

SGK tarafından yayımlanan 11/11/2021 tarihli Genel Yazı ile vefat eden gerçek kişi işyeri işverenlerinin e-bildirge şifrelerinin pasife alınması ile ilgili yapılacak işlemler belirlenmiştir.

Özetle;

1. Gerçek kişi işveren ile e-bildirge kullanıcısının farklı kişi olması halinde

a- Ölen gerçek kişi işyeri işverenlerinin ölüm tarihini takip eden 100 üncü gün itibarıyla işyeri tescil sistemindeki işveren bilgisi ölen işveren bilgileri ile aynı ise (henüz intikal yapılmamış olduğu anlamına geleceği için) işyerinin e-Bildirge şifresi (e-Bildirge kullanıcısı farklı ve sağ olsa dahi) pasife alınacaktır. Örneğin; MUHSGK verilmek istendiğinde “Gerçek kişi işyeri işvereni vefat ettiğinden işyerinin kullanıcı kodu ve şifreleri iptal edilmiştir” uyarı mesajı ekranda belirecektir.

b- Kolay işverenlik kapsamındaki gerçek kişi işyerleri için de (Ek-9 kapsamındaki ev hizmetleri işyerleri) işverenin vefatı nedeniyle 100 günlük süre sonunda e-Bildirge şifresi pasife çekilmişse, bu işyerleri için de şifrenin pasife çekildiği tarihten sonra otomatik tahakkuk oluşturulmayacaktır. İşveren ve e-Bildirge kullanıcısı farklı ve e-Bildirge kullanıcısı vefat etmişse otomatik tahakkuk oluşturulmaya devam edilecektir.

2. Gerçek kişi işveren ile e-bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde

Gerçek kişi işyerinin işvereni ile e-Bildirge kullanıcısının aynı kişi olması halinde ise 100 günlük süre beklenilmeksizin e-Bildirge kullanıcısının ölümü nedeniyle e-Bildirge şifresi kullanıcının ölüm tarihi itibarıyla pasife alınacaktır.


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş

 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.