EY Risk Navigator

Obszar: Doradztwo biznesowe

EY wspiera klientów w podniesieniu jakości stosowanych modeli oraz szerokim wykorzystaniu analizy prognostycznej. Monitorowanie ryzyka i efektywne zarządzania zgodnością jest kluczowe w dobie cyfrowej transformacji.

Co EY może dla Ciebie zrobić

Wraz ze wzrostem złożoności modeli biznesowych i coraz pilniejszą potrzebą transformacji rośnie również zapotrzebowanie organizacji na bardziej kompleksowe informacje na temat ekspozycji na ryzyka i wyzwań w obszarze zgodności. Zarządzanie ryzykiem w silosach poprzez funkcje, procesy i infrastrukturę już nie działa.

Dlatego właśnie opracowaliśmy EY Risk Navigator, zintegrowane rozwiązanie oparte na platformie SAP® Cloud Platform. EY Risk Navigator łączy w sobie bogate doświadczenie branżowe w zakresie ryzyka, kontroli i analizy w jednym narzędziu.

EY Risk Navigator integruje w chmurze zaawansowane narzędzia analizy predykcyjnej, monitorowania ryzyka i prognozowania. Kompleksowe dane z wielu źródeł są szybko integrowane, co pomaga Ci podejmować szybsze i trafniejsze decyzje biznesowe.

Do głównych przewag konkurencyjnych EY Risk Navigatora należą:

  • Globalnie zintegrowana architektura, z rozwiązaniami raportowania w czasie rzeczywistym w całkowicie bezpiecznym środowisku,
  • Sprawdzone procesy zarządzania w obszarze ryzyka i zgodności w oparciu o globalną wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas setek projektów realizowanych z naszymi klientami,
  • Skrócony czas uzyskania raportów/danych, dzięki sprawnemu wdrożeniu naszego wystandaryzowanego narzędzia.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.