Finanssialan riskienhallinta

- Konsultointi

Tarjoamme laajan valikoiman räätälöityjä riskienhallinta- ja säädöstenmukaisuus palveluja pankki- ja vakuutusalalle sekä varallisuudenhoitoon.

Liittyviä aiheita Konsultointi Finanssitoimiala

Kuinka voimme auttaa sinua

Finanssialan organisaatiot yrittävät mukauttaa liiketoimintamallejaan muuttuvassa riski- ja sääntely-ympäristössä ja uudessa kilpailutilanteessa. Johtavana riskienhallinnan ja sääntelypalveluiden tarjoajana autamme asiakkaitamme lukuisissa riskienhallinnan haasteissa.

Ymmärrämme finanssialan riskit, ja osaamme esittää oikeita kysymyksiä. Yhdistämme paikallisen ja globaalin tiimimme parhaat osaajat asiakkaidemme asiantuntemukseen ja etsimme ratkaisuja, joiden avulla riskienhallintaa liiketoiminnan tukena voidaan tehostaa.

EY:n Financial Services Risk Management -tiimi tarjoaa kvalitatiivista, kvantitatiivista, sääntely- ja teknologiaosaamista. Paikalliset ja kansainvälisen verkostomme ammattilaiset auttavat asiakkaitamme rakentamaan entistä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa hallintoa, riskienhallintaa ja sääntelyhallintaa, niin paikallisessa kuin globaalissa sääntely-ympäristössä. Otamme huomioon digitaalisen muutoksen vaikutukset riskien ja sääntelyn alueilla, ja autamme digitaalisten tai automatisoitujen ratkaisujen toteuttamisessa. Monilla ammattilaisistamme on myös aiempaa kokemusta finanssialalta tai sen valvojilta sääntelyn, riskienhallinnan, liike- tai tukitoimintojen tai niiden kehittämisen parista.

Tarjoamme markkinoiden johtavia innovatiivisia ratkaisuja sekä teknistä osaamista, joiden avulla luodaan ja toteutetaan laadukasta riskienhallintaa.

Miten EY voi auttaa?

Riskienhallintapalvelut

Kehitämme, tehostamme, toteutamme ja arvioimme asiakkaidemme riskienhallinnan kehikkoja, joiden avulla voidaan tunnistaa, mitata, hallita ja seurata kaikentyyppisiä toiminnan riskejä. Autamme asiakkaitamme täyttämään sääntelyn vaatimukset ja säilyttämään asemansa kehittyvässä ja kilpaillussa toimintaympäristössä. 

 • Luottoriskit

  Tarjoamme laajan kirjon palveluja luottoriskin tunnistamiseen, mittaamiseen, hallintaan ja raportointiin. Palveluihimme kuuluvat mm. sääntelyn mukainen kvantitatiivinen IFRS 9-, IRB- tai scoring-mallinnus ja validointi.

 • Markkinariskit

  Palveluihimme kuuluvat myös korko-, hyödyke-, osake- ja valuuttakurssiriskien hallinnan kehittäminen ja arviointi.

 • Likviditeettiriskit

  Kehitämme ratkaisuja likviditeettiriskien tunnistamiseen, mittaamiseen ja hallintaan ja esimerkiksi viranomaisraportoinnin arvioimiseen tai kehittämiseen. 

 • Vakuutusriskit

  Autamme vakuutusyhtiöitä (ml. eläkekassat ja -säätiöt) tunnistamaan ja arvioimaan vakuutusriskejä, jotka liittyvät mm. hinnoitteluun, vastuunvalintaan ja vastuuvelkaan. Lisäksi autamme vakuutusyhtiöitä mm. laatimaan riski- ja vakavaraisuusarvion sekä vakavaraisuuskertomuksen.

 • Operatiiviset riskit

  Autamme operatiivisten riskien kehikon luomisessa, parantamisessa, toteuttamisessa ja tarkistamisessa. 

 • Vaatimuksenmukaisuusriskit (compliance)

  Kehitämme asiakkaidemme kanssa tehokkaita ja joustavia ratkaisuja, joiden avulla he voivat vastata laaja-alaiseen ja muuttuvaan sääntelyyn, ja samalla toteuttaa toimintaympäristön edellyttämiä muutoksia liiketoiminnassaan ja teknologisen kehityksen alueella. Autamme tunnistamaan, tulkitsemaan ja toteuttamaan sääntelyn vaatimuksia.

  Palveluihimme kuuluu systemaattinen ja useasti kuukaudessa toteutettava paikallisen ja kansainvälisen sääntelykehityksen seuranta.

Muut palvelut

 • Sisäinen tarkastus

  Toteutamme sisäistä tarkastusta kokonaisulkoistuksena tai kumppanina yhtiön omalle toiminnolle. Tarjoamme tarpeista riippuen erityisalueiden asiantuntemusta sekä sisäisen tarkastuksen vankkaa asiantuntemusta ja menetelmäosaamista, ja tavoitteenamme on aina lisäarvoa tuottava ja eteenpäin katsova tarkastustyö. Autamme myös kehittämään sisäisen tarkastuksen omia toimintatapoja ja prosesseja.

 • Pääomanhallinta

  Autamme asiakkaitamme ennakoimaan ja mukautumaan säädös- ja muihin toimintaympäristön muutoksiin kehittämällä liiketoimintamalleja ja pääomasuunnittelua.

 • Aktuaaripalvelut

  Aktuaaripalvelumme auttavat vakuutusyhtiöitä (ml. eläkekassat ja -säätiöt) kaikissa aktuaaritoiminnolle määrätyissä tehtävissä. Lisäksi tarjoamme vakuutusyhtiöille vastuullisen vakuutusmatemaatikon palvelut.

 • Kvantatiiviset palvelut

  Yhdistämme sääntely- ja mallinnusosaamistamme paikallisen tiimimme ja laajan kansainvälisen osaajaverkostomme kautta. Autamme finanssialan asiakkaitamme mm. IFRS 9-, IRB-, scoring-, IFRS17- ja hinnoittelumallinnuksessa ja mallien validoinnissa.

 • Talousrikollisuuden hallintapalvelut

  Financial Crime -ammattilaisemme suunnittelevat ja toteuttavat toimintamalleja ja prosesseja ja työkaluja rahanpesun torjuntaan (Anti-Money-Laundering; AML), asiakkaiden tunnistamiseen (Know-Your-Customer (KYC) ja transaktioiden seurantaan (Transaction Monitoring). 

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.