3 minuutin lukuaika 21 jouluk. 2021

Mikä on teknologian rooli vastuullisen liiketoiminnan maailmassa? 

 

Mikä on teknologian rooli vastuullisen liiketoiminnan maailmassa?

Mikä on teknologian rooli vastuullisen liiketoiminnan maailmassa?

Kirjoittaja Kimmo Kaskikallio

Director, Technical Sales, EY

Kimmo toimii teknisenä asiantuntijana ja toteutustiimien pääarkkitehtina EY Suomen konsultointiyksikössä.

3 minuutin lukuaika 21 jouluk. 2021

EY Suomen teknologiajohtaja Kimmo Kaskikallio pohtii teknologian roolia vastuullisuuden näkökulmasta ja esittelee teknologian ”neljät kasvot” vastuullisen liiketoiminnan maailmassa.

Teknologian merkitys vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa on kiistaton. Systemaattisella ja innovatiivisella teknologian käytöllä yritykset ovat askeleen lähempänä niitä paikallisia ja globaaleja tavoitteita, joilla on merkitystä yksilön, yhteisön ja koko ihmiskunnan hyvinvoinnille.  

EY:n teknologiajohtajana olen saanut seurata vastuullisuuden ympärille syntynyttä voimakasta teknologian kehitystä. Teknologisella kehityksellä ja ratkaisuilla on selkeästi nähtävissä ” neljät kasvot” vastuullisuuden maailmassa: niitä voi tarkastella mittaamisen, prosessien parantamisen, teknologioiden energiatehokkuuden sekä vastuullisen ajattelumallin aikaansaamien täysin uusien innovaatioiden ja teknologioiden näkökulmasta.  

Teknologia mittareiden kehittämisen apuna 

Ensinnäkin teknologiaa voidaan käyttää vastuullisuuden mittaamiseen ja mittarien kehittämiseen. Yhdenmukaiset mittarit auttavat yrityksiä ymmärtämään mennyttä ja nykyhetkeä vastuullisuuden näkökulmasta. Vastuullisuuden mittaaminen ei sinänsä ole uutta, mutta teknologian merkitys korostuu, kun tarkastelun levittää koko arvoketjuun, tuotteen elinkaareen sekä kaikkiin ESG-näkökulmiin. Esimerkiksi toimitusketjun ja tuotteiden elinkaaren mittaamisessa luotetun tiedon hallinnassa lohkoketjuteknologia on nousemassa tärkeäksi teknologiaksi. Organisaation tasapuolisuutta ja sosiaalisia arvoja mitatessa puolestaan tekoälyn hyödyntäminen laajojen kirjallisten sisältöjen tulkinnassa voisi jatkossa olla erittäin houkutteleva ratkaisu. 

Tehokkaampaa prosessinhallintaa 

Teknologia voi myös parantaa liiketoiminnan vastuullisuutta ilman, että vastuullisuus on tekemisen keskiössä. Teknologian avulla yritys voi suunnitella, analysoida ja hallita prosesseja entistä tehokkaammin ja samalla ympäristöystävällisemmin. Esimerkiksi käyttöomaisuuden hallinnalla voidaan jatkaa sillan käyttöikää jopa vuosikymmeniä, mikä puolestaan johtaa investointitarpeiden vähenemiseen sekä valtaviin betonin ja teräksen käytön vähennyksiin, joilla on valtava merkitys päästöjen vähentämisessä. Vastuullisuuden lisääminen on siis bisnesälyn ja oivaltavan teknologian käytön tervetullut lopputulos.  

Energiatehokkuus on valintakysymys 

Kolmannet teknologian kasvot vastuullisuudessa liittyvät digitalisaatioon ja siihen, miten teknologiset valinnat vaikuttavat energiatehokkuuteen. Digitalisaatio ei lisää energiatehokkuutta automaattisesti – se vaatii ajatustyötä ja oikeiden päätösten tekoa. Koska teknologiat itsessään vaativat energiaa, niiden käyttö muodostaa oman hiilijalanjälkensä. Esimerkiksi maailman tunnetuin kryptovaluutta Bitcoin perustuu proof of work -algoritmiin ja kuluttaa huimat 91 terawattituntia vuodessa – melkein saman verran kuin koko Suomen valtio, joka kulutti 107 terawattituntia vuonna 2020. Kaikki kryptovaluutat ja lohkoketjut eivät kuitenkaan ole energiasyöppöjä: proof of stake -algoritmiin perustuvat valuutat ovat jopa kymmeniätuhansia kertoja energiatehokkaampia, joten teknologiavalinnoilla on valtava vaikutus digitaalisten palveluiden hiilijalanjälkeen. 

Uusia teknologioita haasteiden edessä  

Vastuullisempien ratkaisujen toivossa luodut innovaatiot ja teknologiat muodostavat viimeisen näkökannan. Muutoksen tuomien haasteiden edessä ihmiskunta on aina innovoinut ja luonut uusia teknologioita, eikä ilmastonmuutos ole poikkeus. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan on jo luonut uusia kokonaisia toimialoja ja teknologioita. Esimerkiksi tuulienergian ja vetytalouden syntyminen vaativat kokonaan uusien teknologiainnovaatioiden syntymistä ja kehittämistä.  

Yritysten tulisi omaksua teknologia vastuullisemman liiketoiminnan mahdollistajana ja edistäjänä. Vastuullisuustavoitteiden tulisi olla prioriteetti myös teknologioiden valinnassa ja käyttöönotossa. Oikein valjastettuna data ja teknologia auttavat meitä rakentamaan paremmin toimivaa maailmaa.

 

Lue aiheesta lisää vuosikertomuksestamme.

EY Suomen teknologiajohtaja Kimmo Kaskikallio pohtii teknologian roolia vastuullisuuden näkökulmasta.

EY Suomen teknologiajohtaja Kimmo Kaskikallio pohtii teknologian roolia vastuullisuuden näkökulmasta.

Yhteenveto

EY Suomen teknologiajohtaja Kimmo Kaskikallio esittelee teknologian ”neljät kasvot” vastuullisuuden maailmassa: mittaaminen, prosessien parantaminen, teknologioiden energiatehokkuus sekä vastuullisen ajattelumallin aikaansaamat täysin uudet innovaatiot ja teknologiat.  

Yritysten tulisi omaksua teknologia vastuullisemman liiketoiminnan mahdollistajana ja edistäjänä, sillä oikein valjastettuna data ja teknologia auttavat meitä rakentamaan paremmin toimivaa maailmaa.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Kimmo Kaskikallio

Director, Technical Sales, EY

Kimmo toimii teknisenä asiantuntijana ja toteutustiimien pääarkkitehtina EY Suomen konsultointiyksikössä.