Myy ja eriytä

- Strategia- ja yritysjärjestelypalvelut

Yrityksen tai liiketoiminnan myynti edellyttää perusteellista valmistautumista ja koordinoitua toteutusta. Tuemme asiakkaitamme koko myyntiprosessin läpi liiketoimintaportfolion hallinnasta myyntistrategian suunnitteluun ja yrityskaupan toteutuksesta aina liiketoiminnan irtauttamiseen ostajalle. Autamme saamaan kaupasta parhaan mahdollisen arvon ja hallitsemaan myyntiin liittyviä riskejä.

Asiakkaitamme ovat yksityiset ja julkiset yhtiöt sekä pääomasijoittajat. Lisäksi tuemme julkisen sektorin organisaatioita toimintojen eriyttämisessä ja yhtiöittämisessä.

Kuinka voimme auttaa sinua

Avullamme toteutat yrityksen tai liiketoiminnan myynnin parhailla mahdollisilla ehdoilla samalla varmistaen, että päivittäinen liiketoiminta jatkuu häiriöttömästi myyntiprosessin alusta loppuun. 

Palvelumme kattavat yritysjärjestelyn koko elinkaaren.

Kokenut asiantuntijatiimimme neuvoo sinua kaikissa yrityksen tai liiketoiminnan myyntiin liittyvissä kysymyksissä. Autamme sinua arvioimaan yrityskaupan strategisia, taloudellisia, verotuksellisia, juridisia ja operatiivisia vaikutuksia sekä perustamaan päätöksentekosi faktoihin. 

Keskeisiä yrityksen tai liiketoiminnan myyntiin liittyviä kysymyksiä ovat mm:

 • Miten yrityksen tai liiketoiminnan myynti tukee laajempaa portfoliostrategiaa?
 • Mikä on myytävän kohteen arvo ja mitkä sijoitustarinan pääviestit ostajan näkökulmasta?
 • Miten myyntiprosessi järjestetään niin, että saavutetaan paras mahdollinen lopputulos?
 • Miten myytävä liiketoiminta irrotetaan konsernista ja siirretään uuteen omistukseen tehokkaasti ja ilman häiriöitä?
 • Mitkä ovat vaikutukset muulle liiketoiminnalle myynnin jälkeen?
 • Portfolio- ja myyntistrategia

  Arvioimme myytävien liiketoimintojen strategista sopivuutta yhtiön laajempaan portfolioon sekä liiketoimintojen arvoa mahdollisille ostajille. Analysoimme vaihtoehtoisia yritysjärjestelyskenaarioita ja yhtiönne valmiuksia näiden toteuttamiseen, minkä pohjalta autamme teitä määrittämään tilanteeseen sopivan myyntistrategian.

 • Sijoitustarina (equity story) ja arvonmääritys

  Tuemme yrityksen tai liiketoiminnan sijoitustarinan kehittämisessä sekä arvonmäärityksessä. Etsimme myytävälle kohteelle sopivat ostajaehdokkaat sekä autamme viestimään sijoitustarinan ja myytävän kokonaisuuden arvon heille uskottavasti, faktoihin pohjautuen.

 • Verosuunnittelu

  Autamme suunnittelemaan yrityksen tai liiketoiminnan myynnille tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen rakenteen sekä toteutukseen vaadittavat valmistelutoimenpiteet. Arvioimme myytävän kokonaisuuden verotuksellista asemaa sekä yrityskaupan rakenteeseen liittyviä verovaikutuksia ja verosuunnittelun erilaisia vaihtoehtoja. Tuemme käytännön veroasioissa, esimerkiksi ennakkoratkaisuhakemusten tekemisessä.

 • Myyntimateriaalien valmistelu

  Autamme yrityksen tai liiketoiminnan myynnin edellyttämien materiaalien valmistelussa. Näitä ovat esimerkiksi myyntiesite (information memorandum), tarjousesite (prospectus), tilinpäätöstiedot ja taloudelliset analyysit (financial databook), myyjän due diligence -raportit, arvonmääritysmallit (valuation model) sekä yrityskauppaan liittyvät sopimukset, suunnitelmat ja muut vaadittavat johdon esitykset. Autamme keräämään tarvittavat tiedot ja dokumentit yrityskauppaprosessia varten perustettavaan datahuoneeseen.

 • Due diligence

  Teemme yritysmyynnin edellyttämät taloudelliset, verotukselliset, juridiset, kaupalliset ja operatiiviset due diligence -analyysit. Räätälöimme työn laajuuden yrityskaupan kannalta olennaisiin asioihin huomioiden sekä myyjän ja ostajakandidaattien vaatimukset. Kattava myyjän due diligence raportointi vähentää ostajakandidaattien tarvetta omiin laaja-alaisiin selvityksiin, ja tehostaa myyntiprosessia olennaisesti.

 • Analytiikka

  Analytiikka- ja diagnostiikkapalvelumme mahdollistavat rakenteellisen ja dataan pohjautuvan päätöksentekoprosessin. Viimeisimmän analytiikkateknologian avulla muunnamme strukturoimattomat datamassat päätöksentekoa tukevaksi informaatioksi ja selkeiksi näkemyksiksi.

 • Neuvottelu ja toteuttaminen

  Autamme koko matkan neuvotteluissa ostajaehdokkaiden kanssa. Tuemme kysymys-vastaus-prosesseja ja sparraamme johtoryhmää esittämään faktaperusteiset argumentit yrityskauppaprosessiin, kauppahintaan ja muihin ehtoihin liittyvien neuvotteluiden tueksi.

 • Liiketoiminnan käytännön irtauttaminen

  Autamme myytävän liiketoiminnan operatiivisen irtauttamisen suunnittelussa, valmistelussa ja käytännön toteutuksessa. Laadimme selkeät eriyttämishankkeen projektisuunnitelmat sekä liiketoimintafunktioille (esim. kehitys, myynti ja tuotanto) että tukitoiminnoille (esim. talous, HR ja ICT). Tuemme mahdollisissa siirtymäajan palvelusopimuksien (TSA) määrittämisessä, jotta siirtymävaiheessa liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta keskeiset tukipalvelut voidaan turvata. Tavoitteenamme, on edesauttaa yrityskaupan tavoitteiden saavuttamista, nopeuttaa järjestelyn toteuttamista ja varmistaa päivittäisen liiketoiminnan häiriötön jatkuminen myyntiprosessin alusta loppuun.

 • Projektinhallinta ja muutosjohtaminen

  Autamme luomaan eriyttämisprojektille tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan hallintomallin. Projektitoimistomme tukee kriittisten toimenpiteiden suunnittelua ja koordinointia esimerkiksi yrityskaupan julkistamiseen ja toteutushetkeen liittyen. Lisäksi autamme johtamaan kaupanteon jälkeistä muutosta ja viestintää asiakkaiden, työntekijöiden ja muiden keskeisten sidosryhmien suuntaan.

 • Jäljelle jäävän liiketoiminnan kehittäminen

  Tarjoamme tukea jäljelle jäävän liiketoiminnan kehittämiseen yrityskaupan jälkeen. Lyhyellä aikavälillä voimme auttaa hallitsemaan toiminnan muutoksia ja tehostamaan kustannusrakenteita tai käyttöpääoman hallintaa. Pidemmällä tähtäimellä toimimme strategisena kumppanina ydinliiketoimintojen kehittämisessä tai kokonaisvaltaisessa transformaatiossa.

EY on markkinoiden johtava yritysmyyntien neuvonantaja sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Joulukuussa 2019 sijoituimme huippuluokkaan sekä palveluiden laajuudessa että syvyydessä ALM Intelligencen kansainvälisessä Divestitures Consulting -selvityksessä.

Lue lisää yritysten ja liiketoimintojen myyntiin liittyvistä palveluistamme englanninkielisiltä Divestiture Advisory Services -sivuiltamme (EN). 

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.