Työvoima-analytiikka

Liiketoiminnan murroksessa on tärkeää, että työvoimasi suuruus, muoto, yhdistelmä ja ominaisuudet ovat oikeat. Henkilöstöanalytiikka tarjoaa dataan perustuvaa tietoa työvoimastrategiasta ja -suunnittelusta, jotta osaamista voidaan hallita ja kehittää selkeiden liiketulosten saavuttamiseksi.

Liittyviä aiheita Workforce

Miten EY voi auttaa sinua

Työvoima-analytiikka

Olipa kyseessä muutosohjelman aikainen tai normaalin liiketoiminnan osa, päivittäinen näkemys työvoiman toiminnasta ja tunnelmista lisää projektisi aikataulujen luotettavuutta ja tukea tarkkaa raportointia ja tehokasta johtamista.

Voimme auttaa sinua luomaan luotettavia ja dynaamisia ennusteita, näkymiä ja raportteja, jotka voivat tarjota lähes reaaliaikaisia tietoja, tiedottaen toiminnan ja palkitsemisen tehokkuudesta, tekojen tarkoituksenmukaisuudesta, kulttuurimuutoksesta tai vaikkapa kustannusrakenteesta.

Strateginen työvoimasuunnittelu

Jotta voit toteuttaa liiketoimintastrategiasi, sinulla on oltava oikeat ihmiset oikeassa paikassa tekemässä oikeita asioita, oikeaan aikaan, oikeaan hintaan. Tämän saavuttamiseksi tarvitset tietoista ja tietopohjaista strategista työvoimasuunnittelua.

Voimme auttaa organisaatiotasi tunnistamaan ja luomaan järjestelmät, joiden avulla se määrittää strategiansa toteuttamiseen, organisaation vision toteuttamiseen ja liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat työvoiman.

Työvoiman hankintastrategia ja toimintamalli

Muuttuvat työvoimaympäristöt pakottavat organisaatiot miettimään uudelleen pysyvän ja satunnaisen työvoimansa hallintaansa.

Voimme auttaa sinua arvioimaan ja uudistamaan organisaatiosi, työvoiman hankinnan toimintamallit ja niihin liittyvät HR -teknologiat, jotka lisäävät organisaatiosi kykyä varmistaa oikeanlainen henkilöstövalmiuksien yhdistelmä liiketoimintatavoitteidesi saavuttamiseksi.

Osaajien hankinta

Henkilöstön pitäminen osana integroitua liiketoimintastrategiaa luo kilpailuetua auttamalla sinua saamaan oikeat osaajat, joilla on oikeat taidot, oikeaan hintaan.

Kuitenkin Global Capital Confidence -barometrin mukaan 55 prosentilla työnantajista on vaikeuksia löytää ja palkata ihmisiä, joilla on tarvittavat taidot.

Oikeiden osaajien yhdistäminen oikeisiin resursseihin ja oikeisiin työmahdollisuuksiin on olennainen osa organisaation tavoitteiden saavuttamista. Teknologia auttaa yhä tehokkaammin organisaatiotasi tekemään juuri tämän automatisoimalla toistuvia tehtäviä, antamalla työntekijöille välineet näkemyksellisempien päätösten tekemiseen ja vapauttamalla ihmisille aikaa keskittyä työnsä inhimillisempiin puoliin. 

Voimme auttaa sinua arvioimaan olemassa olevia ja tulevia henkilöstötarpeita, tunnistamaan lisääntyvän osaamisvajeen sekä valitsemaan teknologian ja tukemaan sen käyttöönottoa, jotta voit arvioida ja seuloa ehdokkaiden taitojen ja kulttuurin sopivuutta.

Kulttuurianalytiikka

Ihmislähtöinen muutos yrityskaupassa, muutoksessa tai johtamistaidon muutoksessa vaatii tietoa henkilöstön motivaatioista, arvomaailmasta, diversiteetistä ja vaikutusvaltaisten henkilöiden verkostoista. Nämä kaikki on saavutettavissa EY:n kehittämillä työkaluilla nopeasti, ketterästi ja monikielisesti.

Koetko, että kulttuurin muutosprojekti on liian vaikea toteuttaa? Ei enää. Saat meiltä projektin avuksi ammattitaitoiset konsultit ja helppokäyttöiset työkalut.

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.