Tuomas Anttila
Johtajan tärkein yksittäinen tehtävä on mahdollistaa muiden tiimiläisten onnistuminen työssään.

Tuomas Anttila

Partner, People Advisory Services, EY Finland

Kokenut asiantuntija lukuisissa henkilöverotukseen, kansainvälisen liikkuvuuteen ja palkitsemiseen liittyvissä asioissa, kolmen upean tyttären ylpeä isä ja elinikäinen koripallofani.

Fokusalueet Workforce Veropalvelut
Toimisto Helsinki, FI

Tuomas on partneri EY Suomen People Advisory Services -praktiikassa, keskittyen erityisesti kansainväliseen liikkuvuuteen ja palkitsemiseen. Hän aloitti EY:llä vuonna 2006 työskenneltyään sitä ennen mm. Verohallinnon palveluksessa 2001 – 2004 ja Valtionvarainministeriön vero-osastolla kansainvälisen verotuksen yksikössä 2004 – 2006. Hänellä on oikeustieteen kandidaatin tutkinto Helsingin yliopistosta, jota täydentävät opinnot Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Building a better working world - Näin Tuomas rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

Tuomas on kaikkien asiakkaidensa kanssa pyrkinyt löytämään ihmisten liikkuvuuteen ja palkitsemiseen sellaisia pragmaattisia toimintatapoja, jotka samanaikaisesti huomioivat työntekijöiden tarpeet ja työntekijäkokemuksen sekä toisaalta mahdollistavat  liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen ja huolehtivat lakisääteisten velvoitteiden täyttämisestä.  People Advisory Services -praktiikan sisällä Tuomas on ollut osaltaan rakentamassa kulttuuria, jossa kaikki ovat aktiivisesti osallistuvia ja arvostettuja joukkueen jäseniä.

Ota yhteyttä Tuomakseen