Miten EY voi auttaa?

Lue alta tarjoamistamme palveluista liittyen taloudelliseen raportointiin ja löydä oikeat yhteyshenkilöt EY:n Financial Accounting Advisory Services eli FAAS-palveluissamme:

 • Laadukkaampi taloudellinen raportointi

  Laadukkaamman taloudellisen raportoinnin ensisijainen tarkoitus on kertoa pääoman tarjoajille, kuinka yhtiösi tuottaa arvoa ajan kuluessa. Haluat vakuuttaa sijoittajat, että yhtiösi pystyy tuottamaan arvoa vakaasti. Markkinoiden edelläkävijät antavat lukijalle selvän kuvan siitä, kuinka liiketoiminnan useat näkökulmat linkittyvät toisiinsa hyvin jäsennellyssä vuosikertomuksessa.  Laadukas taloudellinen raportointi on tarkkaa ja tiivistä ja sille on tunnusomaista selkeys sekä helppolukuisuus, joka parantaa pääomatarinaa niin johdon katsauksessa kuin tilinpäätöksessä.

  Jotta yhtiösi liittyy markkinoiden edelläkävijöiden joukkoon, EY:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon neuvontapalvelut, Financial Accounting Advisory Services eli FAAS, voi avustaa vuositilinpäätöksen laadun tehostamisprojektissa olennaisuuden määrittämisessä sekä liitetietojen selkeyttämisessä ja esitysjärjestyksessä monien muiden aloitteiden joukossa. Ulkopuolisena konsulttina FAAS lukee vuositilinpäätöksiä kuten muut sidosryhmät, joten FAAS voi kriittisesti ja rakentavasti tarjota ideoita ja ehdotuksia raportoinnin kehittämiseksi.

  FAAS pystyy avustamaan yhtiötäsi myös sisäisesti järjestämällä seminaareja yhtiön työntekijöille liittyen esimerkiksi liiketoimintamalleihin, strategiaan sekä riskeihin ja mahdollisuuksiin. Kun yhtiösi työntekijät ymmärtävät liiketoimintamallin, se pystytään kommunikoimaan paremmin tilinpäätöksessä ja sijoittajat ymmärtävät paremmin, kuinka yhtiösi tuottaa arvoa tulevaisuudessa.

 • Prosessien optimointi

  EY:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon neuvontapalveluiden asiantuntijat eli Financial Accounting Advisory Services, FAAS-asiantuntijat voivat auttaa yhtiötäsi saavuttamaan paremman tehokkuuden ja laadun taloushallinnon, prosessien ja raportoinnin kehittämiseksi. Prosessien optimoinnin palvelumme sisältävät:

  • Avustaminen johdon raportoinnin suunnittelussa sekä yhtiösi konsultointi olennaisten taloudellisten mittareiden käyttöönotossa merkityksellisen raportoinnin turvaamiseksi.
  • Avustaminen taloushallinnon prosessien ja toimintojen arvioinnissa, kehittämisessä ja keventämisessä.
  • Riskien analysoiminen ja sisäisten kontrollien kohdistaminen prosesseille tehokkaan ja vaikuttavan kontrolliympäristön luomiseksi
  • Avustaminen luokkansa parhaimpien taloushallinnon prosessien arvioinnissa, suunnittelussa ja käyttöönotossa sekä yleisellä tasolla että erityisesti yhtiösi kuukausiraportointi huomioiden. Keskitymme ensisijaisesti merkittäviin riskeihin ja olennaisuuteen, rooleihin ja vastuunjakoon sekä varmistamaan, että prosessi on hyvin jäsennelty.
  • Avustaminen yhtiösi henkilöstön, prosessien ja ERP-järjestelmien yhtenäistämisessä.
 • Listautumiseen liittyvät palvelut

  Onnistunut oman pääoman ehtoisten tai velkainstrumenttien listaaminen voi viedä yhtiösi kasvutarinan seuraavalle luvulle. Kuitenkin päätöksen tekeminen siitä, miten ja milloin listautua – samalla varmistua, että yhtiösi on tähän valmis – ei ole helppoa. Avainasemassa ovat oikea valmistautuminen, kokenut neuvonantaja ja tehokas toteuttaminen. Matka onnistuneeseen listautumiseen vaatii kuukausien etukäteissuunnittelua liittyen ensin itse listautumisantiin sekä sen jälkeen listautuneena yhtiönä toimimiseen.

  Toimintatapoja muuttavalla matkalla yksityisestä toimijasta julkisilla markkinoilla toimivaksi yhtiöksi yhtiösi kohtaa lukuisia johtamisen haasteita.  Talousjohtajan ja muiden johtohenkilöiden vastuulla on löytää oikea tasapaino listautumisantiin liittyvien transaktioiden ja päivittäisen toiminnan välillä. EY:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon neuvontapalveluiden asiantuntijat eli Financial Accounting Advisory Services, FAAS –asiantuntijat hyödyntävät globaalia verkostoamme, markkinajohtajuutta, toimialaosaamista sekä kokemustamme yhtiösi ohjaamisessa sekä listautumisen aikana että sen jälkeen, jotta yhtiösi saavuttaa sen koko potentiaalin.

 • Vaikutusten arvioiminen

  Avustaessamme asiakkaitamme tavoitteidensa saavuttamisessa, vaikutusten arvioiminen on perustavanlaatuinen osa lähestymistavassamme mihin tahansa projektiin kattaen yhtiösi rahoituksen, teknisen laskennan, treasury-toiminnot, kuukausiraportoinnin sekä kokonaisvaltaisen raportoinnin. Varmistamme, että yhtiösi vaikutusten arvioinen perustuu tosiseikkoihin, sisältää vaikutusten analyysin ja huomioi käynnissä olevan muutoksen seuraukset, kustannukset sekä hyödyt.

  Esimerkkejä EY:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon neuvontapalveluiden  eli Financial Accounting Advisory Services, FAAS-projekteista, joissa arvioidaan vaikutuksia: 

  • IFRS-konversion vaikutukset liiketoiminnan prosesseihin ja systeemeihin
  • Laskentastandardien muutosten vaikutukset tilinpäätöksiin ja olennaisimpiin taloudellisiin tunnuslukuihin
  • Olennaisten liiketoimintapäätösten (kuten uusien toimittajien ja asiakkaiden tai kumppanuuksien) vaikutus laskentaan ja taloudelliseen raportointiin
 • Liiketoimintajärjestelyissä tukeminen ja niiden järjestely

  Suunnitteleeko yhtiösi ostavansa tai myyvänsä toisen yhtiön tai se on solmimassa sopimusta, joka merkittävästi vaikuttaa liiketoimintaan ja taloudelliseen raportointiin? Siinä tapauksessa on ratkaisevaa, että järjestelyn mahdolliset ratkaisut ja vaikutukset liiketoimintaan ja taloudelliseen suoriutumiseen ovat analysoitu huolellisesti aikaisessa vaiheessa prosessia. EY:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon neuvontapalveluiden asiantuntijat eli Financial Accounting Advisory Services, FAAS -asiantuntijat voivat avustaa liiketoimintajärjestelyissä tukemalla yhtiötäsi:

  • Kuinka liiketoimintajärjestely voidaan rakentaa helpottamaan yhtiösi tai vastapuolen taloudellisia tavoitteita
  • Päättämään sopivimmasta laskentakäsittelystä perustuen tunnistettuihin mahdollisiin liiketoimintajärjestelyjen rakenteisiin, laskennan menettelyistä ja muista kriittisistä tekijöistä
  • Arvioimaan taloudellisia vaikutuksia ja vaikutuksia mittareihin sekä simuloimalla vaikutuksia ennusteilla
  • Tunnistamaan olennaiset tekijät, joilla voi olla vaikutusta liiketoiminnan arvoon ja kuinka parhaiten kommunikoida nämä tekijät
 • Laskentastandardien konversiot

  Vuosien kokemuksella EY:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon neuvontapalveluiden neuvonantajat eli Financial Accounting Advisory Services, FAAS-neuvonantajat ovat erikoistuneet avustamaan asiakkaita laskentastandardien konversioissa. Vaihtoehtoja konversion toteuttamiseen on monia ja huomioimmekin yhtiösi erityiset tarpeet.

  • Vuoden 2016 alusta voimaan astunut kirjanpitolaki sallii EU:n hyväksymien kansainvälisten IFRS-tilinpäätösstandardien välittömän soveltamisen ”sisältö ennen muotoa” -periaatteen mukaisesti pörssiarvopaperien ja muiden rahoitusvälineiden sekä sijoituskiinteistöjen arvostamisen sekä rahoitusleasingsopimusten käsittelyn kyseisten standardien mukaisesti.  Lisäksi rahoittajat voivat vaatia muiltakin kuin julkisen kaupankäynnin kohteena olevilta yhtiöiltä IFRS-tilinpäätöksen laatimista. FAAS voi avustaa kyseisissä siirtymissä sekä laatia alustavan eroanalyysin muistakin tilinpäätöksen eristä.

  • Jos yhtiösi on jo päättänyt toteuttaa laskentastandardien konversion, avustamme tunnistamaan olennaisimmat vaikutukset ja näkökulmat liittyen yhtiösi tilinpäätökseen korostaen jokaisen vaikutuksen merkitystä. Arvioimme tarvetta järjestelmien ja prosessien uudistamiselle, avustamme uusien laskentamenettelytapojen laatimisessa, järjestämme koulutusta avainhenkilöstölle ja luonnostelemme käyttöönotettavan laskentastandardin mukaisen tilinpäätösmallin ja vuositilinpäätöksen, joka ottaa huomioon yhtiösi raportoinnin vaatimukset.

  • Uuden laskentastandardin käyttöönotto vaatii monia päätöksiä laskentamenettelytavoista ja vaikuttaa taloudellisiin lukuihin. Avustamme vertaamalla yhtiötäsi verrokkeihin ja arvioimme, kuinka sopimuksia voidaan muuttaa mahdollistamaan uusi laskentaviitekehys.

 • Koulutus

  Jotta yhtiösi pystyy reagoimaan nopeasti ja selviytymään taloudellisen raportoinnin haasteista, EY:n tilinpäätöksen ja kirjanpidon neuvontapalvelut eli Financial Accounting Advisory Services, FAAS, tarjoaa laajan valikoiman koulutusmahdollisuuksia työntekijöillesi. Koulutus huomioi yhtiösi erityiset tarpeet, mutta yleisesti käsittää teknisen laskennan ja taloudellisten prosessien kehittämisen. Meillä on kokemusta koulutusten kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä yksityisen sektorin, julkisen hallinnon kuin rahoituksen aloilla toimiville yhtiöille.

  Koulutusmateriaalien vaihdellessa yhtiöisi saavuttaa seuraavat kolme hyötyä. FAAS-koulutukset:

  • Tukevat yhtiötäsi voittamaan nykyiset haasteet niitä analysoimalla ja niihin vastaamalla
  • Ehkäisevät tulevaisuuden haasteita valtuuttamalla yhtiösi työntekijöitä
  • Auttavat tunnistamaan uusia mahdollisuuksia yhteistyöllä ja kouluttamalla työntekijöitä

  Osoittamalla kiinnostusta yhtiösi nykyisiin tarpeisiin sekä tulevaisuuden toiveisiin FAAS-ammattilaisemme toimittavat mielellään liiketoiminnallenne sopivan dynaamisen ja räätälöidyn koulutusohjelman.

 • Interim Services

  Haussa väliaikainen controller tai muu taloushallinnon asiantuntija? Meiltä saatte oikeanlaista apua juuri silloin, kun sitä eniten tarvitsette.

  Lue lisää Interim Services -palveluistamme täältä.

Lähikuva kiekosta ja jääkiekkomailan päästä jäällä

Katsaus SM-liigaseurojen taloudelliseen tilanteeseen

Kaudet 2021/2022 ja 2022/2023

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä.