Listautumisvalmiuksien kartoitus ja IPO:n toteuttaminen

- Pääomasijoittajat

Palvelutarjoamamme kattaa muun muassa taloudellisen neuvonannon, IPO readiness ja due diligence -palvelut, käyttöpääoma-analyysin, IFRS-konversion, lakipalvelut ja veropalvelut. Lisäksi EY on Nasdaqin valtuuttama First North Growth Market -markkinapaikan Hyväksytty Neuvonantaja (Certified Adviser).”

EY:llä on monipuolinen ja kokenut asiantuntijaryhmä, jonka jäsenet ovat olleet mukana merkittävässä osassa viimeaikaisia listautumisia First North Growth Market- ja päämarkkinapaikoille. Lisäksi EY on ollut mukana markkinapaikkojen välisissä siirtymissä. Teemme myös kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden ja erityisesti pohjoismaalaisten asiantuntijoiden kanssa.

Palvelujamme

 • Listautumisvalmiuksien kartoitus ja IPO due diligence

  Varhaisemman vaiheen listautumisvalmiuksien kartoitus räätälöidään yhtiön nykytila ja tavoitetaso huomioiden. EY:n käyttämä arvioinnin viitekehys pohjautuu Suomessa listayhtiöihin sovellettaviin vaatimuksiin ja suosituksiin sekä varsinaisen listautumisen yhteydessä edellytettyyn laadulliseen arviointikriteeristöön. Kartoituksen tavoitteena on kuvata yhtiön liiketoiminta huomioiden kriittiset osa-alueet, joita kehittämällä ja tukemalla varmistetaan onnistunut listautuminen kaikkien sidosryhmien näkökulmasta. Osana havaintojen raportointia kuvaamme myös tavoitetilan sekä hahmottelemme johdon työkaluksi alustavan aikataulun valmiuksien luomiselle toivotussa aikataulussa. Tyypillisesti listautumisvalmiuksien kartoitus tehdään 6-12kk ennen suunniteltua listautumista.

  Valmiuksien kartoitus voi tukea yhtiötä myös muissa mahdollisissa transaktioissa ja yhtiön kehittämisessä. Lisäksi listautumistarinan luomisessa voidaan hyödyntää kartoituksessa esiin nousseita vahvuustekijöitä ja kokonaisvaltainen näkemys yhtiön nykytilasta auttaa realistisen listautumisaikataulun laadinnassa.

  Kartoituksen havainnot ja toimenpidesuunnitelmat listautumisvalmiuksien saavuttamiseksi toivotussa aikataulussa lisäävät johdon luotettavuutta ja uskottavuutta sidosryhmille kommunikoitaessa. Olemme huomioineet myös omistajien mahdollisen toisenlaisen irtautumisen kehittäessämme listautumisvalmiuksien kartoituksen työkalua, joten raporttimme palvelee myös yrityskauppatilanteessa sekä myyvää että ostavaa osapuolta. Toimivaksi havaittu viitekehys ja tiimimme vankka kokemus varmistavat myös johdon kannalta tehokkaan listautumishankkeen toteutuksen.

  Listautumisvalmiuksien kartoituksen hyötyjä:

  • Vaati suhteellisen vähän johdon aktiivista osallistumista
  • Ulkopuolinen, luotettava näkemys yhtiön prosessien ja raportoinnin nykytilasta
  • Mahdollisten ongelmien ja haasteiden tunnistaminen ja niihin varautuminen ajoissa
  • Konkreettinen työkalu valmiuksien luomiseksi toivotussa aikataulussa
  • Tehokas myöhemmän vaiheen IPO due diligence prosessi
  • Mahdollisuus hyödyntää tehtyjä havaintoja yrityskauppatilanteessa

  Hankkeen edetessä toteutusvaiheeseen listautumisvalmiuksien kartoitus-raportti täydennetään muille neuvonantajille, Nasdaqille ja mahdollisesti Finanssivalvonnalle toimitettavaksi IPO due diligence-raportiksi. IPO due diligence tehdään Finanssivalvonnan ohjeistuksen mukaan. Huomioimme ohjeistuksen aina jo alustavassa kartoituksessa, jolloin listautumisvaiheen due diligence voidaan tehdä tehokkaasti seuraamalla aiempien toimenpidesuositusten toteuttamista ja päivittämällä kartoitusvaiheen raporttia.

 • Taloudellinen due diligence ja käyttöpääoma-analyysi

  Taloudellinen due diligence -työ tukee listautumisen yhteydessä laadittavia taloudellisia esityksiä, kuten esitettä, sijoittajamateriaaleja ja taloudellisia ennusteita. Taloudellinen due diligence lisää luottamusta johdon laatimaan materiaaliin ja dokumentoi taloudelliset tiedot johdonmukaisesti. Lisäksi tarjoamme kolmannen osapuolen läpikäynnin esitteessä olevan hallituksen käyttöpääomalausunnon tueksi. Voimme myös avustaa käyttöpääoma-analyysin taustalaskelmien laatimisessa.

 • Taloudellinen (Corporate Finance) neuvonanto IPO:n toteuttamiseen

  Tarjoamme kattavan projektinhallinnan ja taloudellisen neuvonannon koko IPO-prosessin ajalle. Suunnittelemme tilanteeseen sopivan prosessin ja aikataulun yhdessä kanssasi, ja koordinoimme prosessin eri aktiviteetteja ja vaiheita. Avustamme sijoitustarinan laatimisessa ja valmistelemme listautumisessa tarvittavan dokumentaation yhdessä muiden neuvonantajien kanssa. Määritämme listautumiselle sopivan rakenteen ja tuemme institutionaalisten sijoittajien valinnassa sekä markkinoinnin suunnittelussa.

 • Hyväksytyn Neuvonantajan palvelut First North -yhtiöille

  Voimme tarjota First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listautuneille yhtiöille markkinapaikan sääntöjen mukaisia Hyväksytyn Neuvonantajan palveluita. Hyväksytyn Neuvonantajan roolissa neuvomme ja tuemme listautuneita yhtiöitä markkinapaikan velvoitteiden noudattamisessa.

 • Referenssit

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.