Yritysrahoitus

- Strategia- ja yritysjärjestelypalvelut

Autamme yrityksiä, pääomasijoittajia, hallituksia, sijoitusrahastoja, yksityisiä yrityksiä ja perheyrityksiä sekä oppilaitoksia niiden taloudellisissa kysymyksissä. Sijoitussalkkujen arvioinnit, pääoman kohdentamisprosessit tai rahoitussuunnitteluanalytiikan ja päätöksenteon tuki - oli tarpeesi mikä hyvänsä, henkilökuntamme, analyysimme ja työkalumme auttavat sinua kohdentamaan pääomasi paremmin.

Kuinka voimme auttaa

Tiimimme auttaa sinua hallinnoimaan riskien ja tuottojen tasapainottamista ja tukee päätöksentekosi parantamista rahoitukseen ja pääoman tehokkuuteen liittyvissä asioissa.

Tarjoamme näkemyksiä, joiden avulla voit vastata esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:

 • Mistä tiedän, että omaisuuteni ja varallisuuteni on jakautunut oikein?
 • Mistä tiedän, että rahoitan oikeita projekteja?
 • Miten voin ennakoida tulevan taloudellisen suorituskykyni?
 • Miten sijoitus- ja verostrategiani voivat auttaa minua varmentamaan yritykseni tulevaisuuden?
 • Miten voin parhaiten rahoittaa pääomasijoituspäätöksiäni?
 • Miten voin lisätä sijoittajien luottamusta?

Tarjoamme tukea tavoitteidesi saavuttamiseen seuraavilla alueilla:

 • Yritysrahoitusstrategia

  Autamme sinua vastaamaan liiketoiminnan avainkysymyksiin syvällisellä rahoitus-, talous- ja data-analyysillä.

  • Pääoman allokointiprosessien tarkastelu, parannukset ja laatiminen
  • Riippumaton analyysi sijoitussalkun optimoimiseksi
  • Data-analytiikan ja ennustavan mallintamisen käyttö taloudellisten ongelmien ratkaisemiseksi, päätöksenteon helpottamiseksi ja parempien liiketoiminnallisten tulosten saavuttamiseksi
  • Vaihtoehtoisten monimutkaisten transaktiorakenteiden arvo- ja riskianalyysi
  • Vaihtoehtoisten pääomarakenteiden arvo- ja riskianalyysi
  • Liiketoimintayksiköiden tai omaisuuserien arvoa lisäävien ja laimentavien ominaisuuksien analyysi
  • Sillan luominen strategisten ja operatiivisten vaatimusten välille hyödyntämällä ensiluokkaista liiketoiminnan mallinnusta
 • Pääoman allokointipalvelut

  Autamme asiakkaitamme kehittämään kattavan pääoman allokointistrategian, joka sopii heidän liiketoimintansa yleisiin tavoitteisiin.

  Lue lisää (EN)

 • Talouden konsultointipalvelut

  Autamme parantamaan taloudellista strategiaasi, tekemään tarkempia ennusteita ja hallinnoimaan paremmin liiketoiminta- ja pääomapäätöksiäsi.

  • Taloudellisten vaikutusten arviointi ja kustannushyötyanalyysi
  • Makrotaloudellinen analyysi ja skenaarioiden arviointi
  •  Ekonometria ja hinnoittelustrategia
  • Kysynnän ennustaminen ja hintajoustavuuden arviointi
  • Ennakoiva asiakaskäyttäytymisen mallintaminen
  • Marginaalianalyysi ja yksikkötalous
 • Arvostus, mallinnus ja taloustiede

  Arvonmääritysammattilaisemme suorittavat laadukkaita yritysten ja yksittäisten omaisuuserien arvonmäärityksiä, ottaen huomioon vaatimukset niiden läpinäkyvyydestä ja kestävyydestä sekä yritys-, laki- ja kirjanpitovaatimusten noudattamisesta. Nykyisessä markkinaympäristössä omaisuuden ja velkojen arvon määritteleminen on useimmille yrityksille entistäkin monimutkaisempi ja kriittisempi asia. Kokeneet ammattilaisemme tuovat huippuosaamista kirjanpidon, verotuksen ja talouden due diligence -toimintaan tarjoamalla integroituja ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita tekemään parempia arvoon liittyviä päätöksiä. Autamme asiakkaita edistämään strategista, taloudellista ja verotuksellista agendaansa yhdistämällä yritysrahoitus- ja arvonmääritysanalyysit.

  Liiketoiminnan mallinnusammattilaisemme tarjoavat vankkaa kvantitatiivista analyysia ja näkemystä hyödyntäen samalla kehittynyttä datatiedettä, matematiikkaa ja tilastollisia taitojaan. Näin voimme tarjota kestäviä, näyttöön pohjautuvia analyysejä auttaaksemme asiakkaitamme pääomiin liittyvässä strategisessa ja operatiivisessa päätöksenteossa. Raportoimme usein suoraan yrityksen ylimmälle johdolle ja parannamme asiakkaidemme ymmärrystä kustannuksista, eduista, epävarmuustekijöistä ja riskeistä mahdollistaaksemme pääomien käyttöön liittyvien päätösten ja arviointien strategisuuden ja luotettavuuden. Käytämme eri työkaluja ja tekniikoita ennustavien ja preskriptiivisten analyysien toimittamiseen, mukaan luettuna rahoitusmallinnusratkaisujen käyttö. 

  Tehokkaan liiketoimintamallin luominen on monimutkainen ja vaikea asia, oli kyse sitten transaktion tai uuden markkinointimahdollisuuden arvioinnista tai muusta strategisesta tarkoituksesta. Asiakkaan toiminta nojaa usein liiketoimintamalliin, ja siksi on tärkeää saada riippumattoman tahon vahvistus sille, että liiketoimintamallissa ei ole loogisia virheitä. Liiketoiminnan mallinnusammattilaisemme auttavat asiakkaitamme myös toteuttamaan mallin arviointi-, tuki- ja laatimistoimia, joita he tarvitsevat tärkeimpien päätösten tekemiseksi ja strategisten tulosten parantamiseksi.

  Lue lisää

 • Infrastruktuurineuvonta – yritykset ja julkishallinto

  Suurten infrastruktuurihankkeiden ja -ohjelmien yhteydessä neuvomme sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatioita seuraavissa asioissa:

  • Rahoitus
  • Hankinnat
  • Strategia
  • Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet

  Konsultointipalveluidemme laaja valikoima sisältää tuen aina analyysin varhaisimmista vaiheista alkaen hankkeiden arvioinnista hankintoihin, rahoituspäätökseen, rakennusvaiheeseen ja käyttöön. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja vertailemaan rahoitussuunnitelmia ja toimitustapoja hankkeille, joihin sisältyy julkista (valtion tai kunnan) tai yksityistä rahoitusta, projektituloja ja/tai apurahoja – ja tarjoamme asiakkaillemme tukea näiden suunnitelmien toteuttamisessa.

  Lue lisää (EN)

 • Investointistrategia

  Autamme sinua saavuttamaan strategiset tavoitteesi yhteistyössä kanssasi suunnittelemalla investointistrategian, joka kattaa:

  • Fuusiot ja yritysostot – Autamme sinua arvioimaan liiketoiminnan strategista sopivuutta arvioimalla mahdollisia synergioita, auttamalla neuvotteluissa ja rahoitusmallien laatimisessa sekä mittaamalla transaktioiden vaikutuksia.
  • Velkapääomamarkkinat – tiimimme tarjoaa räätälöityä pääomamarkkinoita koskevaa neuvontaa, jonka avulla voit toteuttaa innovatiivisia pääomaratkaisuja yrityshankintojen, kasvun, pääomitusten, uudelleenjärjestelyjen ja jälleenrahoitusten tukemiseksi.*
  • Osakepääomamarkkinat – Tiimimme auttaa sekä yksityisiä että julkisia yrityksiä valmistautumaan ja pääsemään pääomamarkkinoille keskittyen oman pääoman ja osakesidonnaisen pääoman korotuksiin. Tarjoamme hallituksille ja johtoryhmille riippumattoman näkemyksen kaikista kaupan valmistelun, transaktioprosessin, toteutuksen ja jälkimarkkinoiden näkökohdista.*

  * Ernst & Young Capital Advisors, LLC (EYCA) on rekisteröity pörssimeklari ja FINRAn jäsen (www.finra.org), joka tarjoaa alakohtaista neuvontaa yritysfuusioista ja yritysostoista, lainapääomamarkkinoista, osakepääomamarkkinoista ja pääoman uudelleenjärjestelyistä. Yhdysvalloissa toimivan Ernst & Young LLP:n tytäryhtiö.

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.