Transaction tax

- Strategia- ja yritysjärjestelypalvelut

Jokaiseen transaktioon liittyy verotusnäkökohtia siitä huolimatta, onko kyseessä hankinta, luovutus, jälleenrahoitus, uudelleenjärjestely tai listautumisanti. Laaja-alainen kokemuksemme, vahva kansainvälinen verkostomme ja kaupallisten lähtökohtien huomioinen auttavat sinua tunnistamaan verotuksen kriittiset strategiset pisteet ja huomioimaan ne transaktioidesi ja liiketoimintasi tulevaisuuden suunnitelmissa.

Kuinka voimme auttaa

Autamme sinua navigoimaan tehokkaasti lukuisissa verokysymyksissä, joita syntyy koko transaktioiden elinkaaren ajan, jotta ne tulevat huomioiduksi oikein arvonmäärityksessä. Globaali ammattilaisverkostomme auttaa sinua näissä asioissa:

 • Transaktiot ostajan näkökulmasta

  • Veroasioiden due diligence sekä takautuvan että mahdollisen tulevan verovastuun tunnistamiseksi ja hallitsemiseksi 
  • Optimaalisen yrityskaupparakenteen kehittäminen tavalla, joka on linjassa transaktion kaupallisten tavoitteiden ja sijoitusteesin kanssa
  • Kaupan jälkeisten verovelkojen ja -varojen mallinnus liiketoimintasuunnitelmissa
  • Kaupan jälkeiset palvelut, ensimmäisen päivän valmiuden arvioinnista ja välittömien huolenaiheiden neuvonnasta moniin kaupan jälkeisiin verokysymyksiin, mukaan lukien sääntely-, verostrategia- ja vaatimustenmukaisuusasiat sekä toimintamallin tehokkuus

   Lisätietoja
 • Transaktiot myyjän näkökulmasta (divestointineuvonta)

  • Kohteen exit-valmiuden arviointi ja transaktiota edeltävän rakenteen luominen exitin helpottamiseksi
  • Verokysymysten tunnistaminen ja hoito jo prosessin varhaisessa vaiheessa. Mahdollistaa asioihin valmistautumisen ja niiden ratkaisemisen tavalla, joka vähentää negatiivisten arvovaikutusten riskiä
  • Arvioimme etukäteen kanssasi vaihtoehtoiset transaktiorakenteet ja niiden todennäköisen yhteensopivuuden potentiaalisten ostajien kanssa
  • Autamme sinua veroriskien ja verovarojen potentiaalisten ostajien hahmottamisessa keskittyen verojen jälkeisiin myyntituloihin kohdistuviin vaikutuksiin

   Lisätietoja
 • Uudelleenjärjestelyt

  Autamme sinua toteuttamaan uudelleenjärjestelyjä, joissa aineelliset verotukselliset näkökohdat ovat tasapainossa liiketoiminnan yleisten tavoitteiden kanssa.

  • Alueiden tunnistaminen, joilla vero voi tuoda lisäarvoa, mukaan lukien vero-ominaisuuksien käytön maksimointi ja verovapautusten saatavuus
  • Mahdollisten liiketoimintapäätösten verovaikutusten arvioiminen, mukaan lukien yritysmyynnit, konsernin uudelleenjärjestelyt, kolmansien osapuolien ja yritysten välisten velkojen uudelleenjärjestelyt tai olemassa olevien velkojen uudelleenrahoitus 
  • Autamme sinua ymmärtämään juridisten ja toiminnallisten rakenteiden uudelleenjärjestelyihin liittyviä verovaikutuksia

   Lisätietoja
 • Transaktiot pääomamarkkinoilla

  Teemme yhteistyötä vero-, rahoitus-, treasury- ja lakiasiainosastojesi sekä yritysjohdon kanssa ymmärtääksemme globaalia pääoma- ja verojärjestelmääsi ja voidaksemme auttaa sinua

  • toteuttamaan tehokkaan pääomarakenteen
  • analysoimaan ja jäsentämään uusien rahoituksien ja jälleenrahoituksien verotukselliset näkökohdat, jotka voivat vaikuttaa pääoman kokonaiskustannuksiin
  • kehittämään asianmukaisen rakenteen velan vähentämiseksi
  • määrittelemään korkojen vähennyskelpoisuus, ottaen huomioon paikalliset korkojen rajoitussäännöt
  • ohjaamaan ymmärrystäsi rajat ylittävistä verokysymyksistä (kuten valuutan / valuutanvaihdon hallinta ja lähdeveron huomioon ottaminen, kun varoja siirretään kotimaahan).

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.