Transformation Realized

Liiketoiminnan muutos ihmisten, teknologian ja innovaatioiden voimalla.

Ota meihin yhteyttä

Autamme sinua toteuttamaan muutossunnitelmasi.

COVID-19-pandemia on vauhdittanut globaalia muutosta – ja aiheuttanut yrityksille paineita tähän vastaamiseen. Yritysten ei odoteta ainoastaan vastaavan ulkoisen toimintaympäristön paineisiin, vaan myös muuttavan oman muuttumisen tapaansa. Tämä kattaa niin liiketoimintamallit, asiakasvuorovaikutuksen tavat kuin työntekijöiden sitouttamisenkin.

Paineita kasvattavat entisestään sidosryhmien jatkuvasti vaihtuvat vaatimukset. Kestävän ja ennustettavan tuottojen kasvun sijasta etusijalle asetetaan nyt yhtiöiden todistettu kyky luovia disruptioiden läpi. Toisin sanoen pandemian jälkeinen maailma vaatii yrityksiä kiihdyttämään organisaatiomuutoksen vauhtia, ja samalla sijoittajat hakevat muutakin kuin pelkkiä markkinajohtajia – ne etsivät myös markkinoiden tekijöitä. 

Tulevaisuuden uudelleenkehystäminen kolmen arvoajurin kautta

Vaatimus siirtyä menestyksekkäästi tulevaisuuteen ei ole koskaan ollut yritysten osalta olennaisempi. Jotkin yhtiöt, eli markkinoiden tekijät, pyrkivät muuhunkin kuin hyvään menestykseen. Ne luovat eksponentiaalista arvoa. Kokemuksiemme mukaan eksponentiaalisen arvon luojat eroavat toisista yrityksistä kyvyllään hyödyntää kolmea kriittistä arvoajuria: ihmisten asettaminen organisaation keskiöön, teknologian nopea hyödyntäminen sekä innovaatioiden mahdollistaminen suuressa mittakaavassa. Näiden ajurien kautta markkinoiden tekijät kiihdyttävät pitkällä aikavälillä luomaansa arvoa ja kehystävät tulevaisuutensa voidakseen menestyä, samalla hakien uusia mahdollisuuksia disruption kautta.

Muutoksen tekemisen tavan muuttaminen

Uudet arvonluonnin veturit vaativat yrityksiltä perustavanlaatuista muutosta paitsi arvonluonnin uudelleenorientaation suhteen niin myös sen suhteen, mitä ne arvostavat - ketteryys vs. ennustettavuus; innovaatio vs. strateginen suunnittelu; toimintamallit vs. järjestelmäajattelu.

Tällaiseen muutosmielenlaatuun pääseminen vaatii useiden, toisistaan riippuvien aikahorisonttien rinnakkaista käsittelyä: tänään, seuraavaksi ja tulevaisuudessa. Yritysten tulisi lähestyä tätä 70:20:10-lähestymistavan kautta.

 • Tänään: 70 % toimista ja sijoituksesta
  • Rakenna perusta tukemaan tulevaa kasvua
  • Suojele ydinmarkkinoiden ja operaatioiden arvoa
 • Seuraavaksi (12 kuukautta tästä): 20 % toimista ja sijoituksista
  • Mahdollista uudet arvolupaukset
  • Vie nykyiset kyvykkyydet uusille markkinoille ja optimoi suorituskyky nykyisillä markkinoilla uuden teknologian avulla
 • Tulevaisuudessa: 10 % toimista ja sijoituksista
  • Tarkastele täysin uutta yritystoimintaa
  • Keksi toimiala uudestaan luomalla uusia markkinoita ja ominaisuuksia

Ensimmäisen askeleen ottaminen future-back-innovaation avulla

Muutoksen, ensisijaisesti taloudellisten taantumien, aikoina räjähdysmäisesti kasvavia yrityksiä ovat olleet ne, jotka ovat omaksuneet niin kutsutun future-back -lähestymistavan. Johtajat voivat aloittaa tämän prosessin kysymällä "Onko yritykseni edelleen relevantti 2, 5 tai 10 vuoden päästä? Miten voin kasvattaa kilpailuetua rohkealla riskinotolla, jos muilla on todennäköisemmin siihen vähemmän halua ja valmiutta?"

Sen jälkeen, asettaen tarkoituksensa keskiöön, ne voivat tarkastella tulevaisuutta ja visiotaan työstämällä future-back-skenaarioita, jotka voivat muuttumalla ja mukautumalla varmistaa, että yhtiön relevanssi säilyy nyt – ja 15 vuoden päästäkin.

Organisaatioiden on alettava sisällyttää rutiininomaisesti sopeutumiskyky osaksi liiketoimintatapaansa. Future-back-ajattelu antaa yrityksille työkaluja rakentaa kyvykkyyksiään tulevaisuuden mahdollisuuksiin sopeutuakseen.

Tulevan arvonluonnin perusta

Transformation Realized on EY:n lähestymistapa, jolla parannetaan yritysten kykyä sopeutua ja luodaan lisää ketteryyttä osana toimintamallia, jolla toimitetaan ja ylläpidetään pitkän aikavälin arvonlisäämisen moottoreita.

Lähestymistapa auttaa yhtiöitä ymmärtämään ja luomaan yhteyksiä asiakkaisiin rikkaampien kokemusten kautta, mahdollistaen myös uuden teknologian hyödyntämisen ja nopeamman käyttöönoton. Se voi myös inspiroida ja sitouttaa työntekijöitä ja rakentaa uutta selkeän ja tehokkaan tarkoituksen omaavien muutosjohtajien sukupolvea. Tämän mahdollistavat tuottavat ja sitouttavat yrityskulttuurit. Lisäksi lähestymistapa auttaa yrityksiä vastaamaan jatkuviin uhkiin ja relevanssinsa säilyttäen, luoden niille samalla kyvykkyyksiä jatkuvaan liiketoiminnan uudelleenkehittämiseen ja innovointiin.

Kaikki tämä on osa sitä, että kohdistamme toimintamme ja kehitämme uskoamme sijoittajien uusiin arvo-odotuksiin. Lopputuloksena on entistä parempi kyky realisoida organisaation arvonluonnin potentiaali.

Näiden kolmen arvoajurin ympärille olemme EY:ssä kehittäneet palvelujamme, organisaatiotamme ja laajempaa ekosysteemiämme. Tämä sisältää innovaatioallianssit ja ekosysteemit, EY wavespace ™ -verkostomme, NextWave-toimialaskenaariomme sekä joukon digitaalisia työkaluja, mukaan lukien TechWatch (tekniset trendit ja sovellukset), Embryonic (ekosysteemien skannaus ja kartoitus), CogniStreamer (joukkorahoitus ja innovaatioiden hallinta), Storybook (käyttäjän persoonat ja matkan kartoitus) ja VentureBuilder (innovaatioiden tiekartoitus).

Ennen kaikkea toimitamme toteutettua muutosta osana asiakkaiden kanssa tapahtuvaa yhteisen luomisen kulttuuriamme ja tuomalla koko EY:n osaksi haasteisiin ja mahdollisuuksiin vastaamista. Tämä näkyy jokaisen tiimin jäsenen toiminnassa, ja virikkeenä on tarkoituksemme muuttaa yritysmaailmaa ihmisten, innovaatioiden ja tekniikan voimin.

CEO agenda

Tutustu muihin näkemyksiin ainutlaatuisista haasteista toimitusjohtajan roolia koskien.

 

Tutustu aiheeseen paremmin (EN) 

Transformation realized -podcast

Vaihtuvat vieraat ja asiantuntijat keskustelevat liiketoiminnan muutoksesta. Siirtyminen menestyksekkäästi tulevaisuuteen ei ole koskaan ollut yritysten osalta olennaisempaa kuin nyt. Keskusteluissa syvennytään siihen, miten liiketoiminnan muutos toteutetaan ihmisten, teknologian ja innovaatioiden voimalla.

Kuuntele podcast

Suoraan sähköpostiisi

Pysy ajan tasalla – liity postituslistallemme.

Tilaa


      oranssin savun läpi skeittilaudalla hyppäävä mies

EY wavespace™

EY wavespacessa hyödynnämme mielikuvitustamme löytääksemme yrityksille uusia mahdollisuuksia. Autamme tiimejä kehystämään ajattelunsa uudestaan ja löytämään vastauksia entistä nopeammin.

Lue lisää (EN)

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.