Mitä etsimme?

EY tarjoaa sinulle mahdollisuuden olla oma ainutlaatuinen itsesi. Toivotamme avoimet, energiset ja taidoiltaan sekä taustaltaan monipuoliset osaajat tervetulleeksi joukkoomme, sillä juuri tällaisten asiantuntijoiden avulla pystymme kehittymään.

Tiimityö ja monikulttuurinen osaaminen ovat tärkeimpiä ominaisuuksia. EY:n palvelut rakentuvat tehokkaiden ja pitkälle integroitujen globaalien tiimien ympärille, joten etsimme tiimityöskentelyn hallitsevia osaajia kaikenlaisista kulttuureista. Etsimme henkilöitä, jotka työskentelevät joustavasti ja mielellään kansainvälisessä ja monikulttuurisessa yhteisössä.

Bin Wolfe

EY Global Deputy, Talent

Kehity ja vaikuta globaalissa ympäristössä

EY:llä uskomme, että tulevaisuuden työskentely on kiehtovampaa, joustavampaa ja globaalimpaa kuin koskaan aikaisemmin. Myös automatisaatio tuo uusia ja entistä mielenkiintoisempia työmahdollisuuksia.

On selvää, että useimmat meistä tulevat työskentelemään sellaisten teknologioiden parissa, joita ei ole vielä keksitty ja ratkaisemaan ongelmia, joita ei osata vielä tunnistaa. Sen vuoksi tämänhetkinen osaaminen vanhenee ja muuttuu tarpeettomaksi nopeammin kuin koskaan aiemmin - samalla kun teknologian osaaminen kehittyy.

Tämän vuoksi painotamme rekrytoinneissa oikeaa asennetta enemmän kuin pelkkää osaamista.

Tutustu mahdollisuuksiin

Oma asenteesi vaikuttaa edistymiseesi, kehittymiseesi ja tulevaisuuteesi.

Osaamisellasi on merkitystä. Olemme kuitenkin yhä enemmän sitä mieltä, että asenteellasi – eli sillä miten ajattelet ja toimit – on aivan yhtä suuri merkitys menestyksesi kannalta kuin koulutuksen ja työkokemuksen avulla saavutetuilla taidoilla.

Oikea asenne auttaa mukautumaan muutoksiin ja hallitsemaan muutoksia paremmin. Pystyt havaitsemaan mahdollisuuksia paremmin, johtamaan muita ja hyödyntämään heidän näkemyksiään mahdollisimman tehokkaasti.

Kukaan ei osaa kaikkea, mutta oikea asenne auttaa selviämään yllättävistä tilanteista, pysymään ketteränä, hahmottamaan tulevan ja pysymään mukana nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Ajattelutapasi auttaa etenemään uralla, oppimaan uutta, mukautumaan ja hankkimaan uusia taitoja.

Uskomme, että seuraavat kolme ominaisuutta ovat onnistumisen kannalta äärimmäisen tärkeitä jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä: innovatiivisuus, analyyttinen ajattelu ja globaali ajattelutapa.

Mitä analyyttinen ajattelu on?

Ymmärrät analytiikan ja datan tärkeyden työssäsi, ja kykenet erottelemaan, muokkaamaan ja tulkitsemaan relevanttia dataa.

Olet synnynnäinen ongelmanratkaisija ja pystyt muokkaamaan monimutkaisen datan selkeiksi ja hyödyllisiksi kokonaisuuksiksi. Jaat mielelläsi tulokset sekä yrityksen sisäisten että ulkoisten sidosryhmien kanssa.

Haluat esittää jatkuvasti parempia kysymyksiä saadaksesi relevantit tiedot ja ymmärtääksesi, miten niitä voidaan hyödyntää.

man checking tablet dark server room

Opi lisää Big Datasta

Oikealla tavalla hyödynnettynä datan ja tekoälyn avulla voidaan luoda kilpailuetua, suunnitella prosesseja uudelleen ja parantaa riskien hallintaa.

Lue lisää (EN)

Mitä innovatiivisuus tarkoittaa?

Saat aikaan muutoksia tunnistamalla tulevaisuuden mahdollisuudet, joita ei ole vielä olemassa, ja suhtautumalla intohimoisesti muutokseen ja innovaatioon.

Osallistut uusien ideoiden markkinoille tuomiseen ja ajattelet ennakkoluulottomasti myös silloin, kun muut ovat toista mieltä.

Abstraktimmat taidot, kuten luovuus ja kyky johtaa ja hyötyä muutoksista täydentävät perusosaamistasi, kuten kykyä ennakoida ja kriittistä ajattelua.

Näe miten innovaatio muuttaa maailmaa (EN)

Mitä globaali ajattelutapa tarkoittaa?

Osaat ajatella, toimia ja johtaa kansainvälisessä, globaalissa ympäristössä. Edistät innovaatiota ja tunnistat luovat ratkaisut yhteistyössä asiakkaiden ja kollegoiden kanssa kaikkialla maailmassa.

Arvostat monimuotoisuutta, olet avoin ja haluat ajatella ja työskennellä omat rajasi ja ajattelusi ylittävällä tavalla luodaksesi uusia ideoita ja kohdataksesi ongelmat uudella tavalla.

Olet utelias ja arvostat eri markkinoita sekä kulttuureja edustavia ihmisiä ja yrityksiä. Pystyt hyödyntämään näitä eroja laatiaksesi entistä parempia ratkaisuja asiakkaille.

Asiakkaamme haluavat työskennellä globaalin ajattelutavan omaavien asiantuntijoiden kanssa. Globaali ajattelutapa on todellinen kilpailuetu, joka auttaa mukautumaan ja edistää myös asiakkaiden kehittymistä.

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Asiakassegmentointi: älykäs tie kasvuun

Globaali varainhoitoyritys ylittää tavoitteensa autettuamme sitä ymmärtämään paremmin asiakkaiden tarpeita ja kehittämään uuden digitaalisen palvelumallin.

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Mikä on oikea tie kasvumatkasi nopeuttamiseksi?

Muutoksen nopeuttaminen kasvun vauhdittamiseksi

Globaalin sveitsiläisen pankin varainhoito-osasto pyysi meiltä apua strategiseen ohjelmaan, jonka lähtökohtana oli tukea miljardin Sveitsin frangin kasvutavoitetta seuraavien kolmen vuoden aikana:

  • tunnistamalla ympäri maailmaa markkinat, joilla on korkea kasvupotentiaali kohdennetulle asiakassegmentille
  • määrittämällä, mitä tuotteita ja palveluita tarjotaan sijoittajille näillä kohdemarkkinoilla
  • hyödyntämällä digitaalisia mahdollisuuksia tarjonnan parantamiseksi ja yrityksen erottamiseksi kilpailijoistaan

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Korkean kasvupotentiaalin markkinoiden tunnistaminen

Arvioidaan jokainen mahdollisuus

Tuimme asiakastamme seulomalla Euroopan, Latinalaisen Amerikan ja Lähi-idän alueilta listan niistä maista, joilla oli parhaat kasvumahdollisuudet. ”Punnitsimme kunkin markkinan houkuttelevuuden, saavutettavuuden ja kilpailukyvyn, ja saimme lopputulokseksi 24 maata, joissa uskoimme offshore-liiketoiminnan olevan lupaavinta”, kertoo Engamenet Manager Eric Sebbagh, Sveitsin Ernst & Young Strategy:stä. "Tarkastelimme useita tekijöitä, kuten henkilöiden sijoitettavia varoja, paikallisen kilpailun rakennetta ja heidän suhtautumistaan riskiin."

Tiimimme luokitteli jokaisen maan potentiaaliseksi, neutraaliksi tai haastavaksi, jolloin yritys pystyi tarkistamaan, oliko se itse arvioinut markkinat oikein. Ehdotimme myös uusia markkinoita, joita yritys ei ollut vielä harkinnut, ja määrittelimme ne maat, joista se oli päättänyt jo vetäytyä, mutta joihin mielestämme olisi syytä palata takaisin, mikäli yrityksen riskiosasto antoi siihen valtuutuksen. EY:n Global Wealth Model -malli tuki analyysiämme mukana olevien maiden pankkikelpoisten varojen tulevalla kehittämisellä.

Arkkityyppien luominen sijoittajien tarpeiden ymmärtämiseksi

Yhtiö arvioi, että uusi sijoittajasegmentti näissä maissa olisi yksi niistä kasvumoottoreista, joiden avulla se saavuttaisi miljardin Sveitsin frangin kasvutavoitteensa. Autoimme ymmärtämään syvällisemmin tätä uutta asiakassegmenttiä, jolla oli 0,5–5 miljoonaa Sveitsin frangia sijoitettavaksi ja josta puhutaan merkittävän varakkaina yksilöinä (eHNWI-yksilöinä).

Tätä varten käytimme EY:n psykografista profilointimenetelmää, joka mittaa yksilöitä yli 30 eri ominaisuuden mukaan johtaen runsaaseen ja monimutkaiseen arkkityyppien joukkoon. "Psykografinen profilointi auttaa ennustamaan paremmin asiakaskäyttäytymistä persoonallisuusominaisuuksien, arvojen ja elämäntapojen perusteella. Tämä käsittää tyypillisesti asiakkaan toiminnan, kiinnostuksen kohteet ja mielipiteet", Sebbagh sanoo. Se on vastakohta useille varainhoitoyhtiöille, jotka markkinoivat tuotteitaan yksinomaan asiakkaiden riskiprofiilien perusteella.

Tiimimme tutki tiiviissä yhteistyössä ja työpajoissa asiakassuhdepäälliköiden, liiketoiminta-aluepäälliköiden ja markkinoijien kanssa, mitä jokainen arkkityyppi odottaa pankilta, miten he tekevät päätöksiä ja kuinka he haluavat toimia. Prosessin avulla pystyimme kartoittamaan asiakkaiden tarpeet suhteessa ehdotettuun tuotepakettiin ja lopulta luomaan tehokkaimman arvolupauksen jokaiselle arkkityypille.

"Jotkut ihmiset haluavat oman suhdepäällikön, kun taas toiset haluavat tehdä kaiken itse, milloin ja missä tahansa -periaatteella", Sebbagh sanoo. "Autoimme asiakasta määrittelemään eriytetyt palvelutasot kanavien ja palvelupakettien avulla.”

Parannettu digitaalinen ominaisuus johti kasvuun

EHNWI-segmentti on kannattava vain, jos yrityksen liiketoiminta pystyy käsittelemään suurempia volyymeja, ja ainoa tapa tehdä se on hyödyntää digitaalisia ominaisuuksia. Palapelin viimeisenä palana oli siis varmistaa, että pankki pystyy tarjoamaan saumattoman asiakaskokemuksen ja toteuttamaan lupauksensa digitaalisen palvelumallin avulla.

Projekti menestyi niin hyvin, että 12 kuukautta sen valmistumisen jälkeen asiakkaamme uusi liiketoiminta-alue ylitti vuotuisen kasvutavoitteensa 10 prosentilla.

Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Asiakkaamme sijoittuminen tulevaisuutta varten

Monimutkaisten globaalien hankkeiden toteuttaminen läheisten suhteiden kautta

Pitkällä aikavälillä yritys aikoo siirtyä korkeammalle automaatiotasolle hyödyntämällä useista lähteistä (sijoitushistoria, sosiaalinen media, kasvokkain saadut uudet tiedot) saatuja tietoja asiakkaiden ymmärtämiseksi paremmin sekä tunnistamalla niitä tuotteita ja palveluita, jotka voivat olla asiakkaille arvokkaita.

Meidät valittiin strategisiksi kumppaneiksi muiden johtavien strategiakonsultointiyritysten sijaan, koska rakensimme asiakkaaseen tiiviin ja luottamuksellisen suhteen. Yritys arvosti myös mainettamme monimutkaisten strategisten projektien toimittajana globaalisti sekä tiimimme asiantuntemusta asiakaskokemuksen suunnittelussa.

Odotamme paljon, mutta myös annamme paljon.

Etsimme vahvoja viestijöitä, tiimiosaajia ja sopeutumiskykyisiä johtajia.

EY:llä viestintä on tehokasta erilaisista kulttuureista, maantieteellisestä sijainnista, uskonnosta, etnisestä taustasta ja kielestä huolimatta. Olemme avoimia, kunnioittavia, yhteistyökykyisiä ja avuliaita tiimityöskentelijöitä. Olemme myös ketteriä, sopeutuvaisia ja periksiantamattomia, ja uskomme elinikäiseen oppimiseen. Haluamme olla aina ajan tasalla.

Jos tämä kuulostaa sinulta, lue lisää siitä, miten voit hakea töihin EY:lle.

Jaa ajattelutapasi kanssamme

EY:llä rohkaistaan oppimaan ja kehittymään työssä yhdessä jatkuvasti muuttuvien teknologioiden kanssa. Tuemme työntekijöitämme tarjoamalla korkealaatuista koulutusta, valmennusta ja kokemusta. Katso miten voit jakaa ajattelutapasi kanssamme työhaastattelussa.

Lue vinkit työhaastatteluun