Koulutus- ja kehityskonsultointi

Monimutkainen ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja luovuus ovat kysytyimpiä taitoja vuonna 2030. Mutta sopeutuakseen uuteen työympäristöön ihmiset tarvitsevat myös valtavasti päivitettyjä digitaalisia, teknisiä, johtamis- ja kulttuurivalmiuksia.

Liittyviä aiheita Workforce

Miten EY voi auttaa sinua

Koulutus ja kehitys

Jatkuva globalisaatio, valtavat väestörakenteen muutokset, teknologian kehitys ja uudet säädökset muokkaavat työn tulevaisuutta.

Kilpailuedun saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi organisaatioiden on oltava ketteriä ja mukautuvia. Niiden on käsiteltävä disruptiota ennakoivasti. Niiden on myös ajateltava työvoimaansa osana integroitua liiketoimintastrategiaa, jotta se pysyy sitoutuneena ja valmiina tulevaisuuteen.

Olemme kehittäneet räätälöidyn viitekehyksen koulutukseen liittyvien tarpeiden arvioimiseksi, tunnistamiseksi ja korjaamiseksi. Yhdistettynä ymmärrykseemme olemassa olevista koulutuksen ja kehityksen lähestymistavoista ja niiden puutteista voimme auttaa yritystäsi kehittämään yhtenäisen koulutus- ja kehitysstrategian, joka sopii työntekijöillesi.

Yli 500 koulutusammattilaisen verkostolla yli 130 maassa pystymme tarjoamaan laajan valikoiman palveluita tukemaan organisaatiosi kaikkia tasoja – mukaan lukien johtajuuden määrittely- ja kehittämisohjelmat sekä erilaiset arvioinnit ja valmennusistunnot.

Organisaation oppimisen ja tiedonhallinnan kehittäminen

Jotta organisaatiot voisivat hyödyntää tietoresurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla, niiden on keskityttävä sekä perustavan tiedonhallintainfrastruktuurinsa (järjestelmät, käytännöt ja prosessit) kehittämiseen että sellaisen kulttuurin edistämiseen, joka kannustaa tiedon tehokkaaseen luomiseen, jalostamiseen, jakamiseen ja säilyttämiseen.

EY tarjoaa tietoisen tiedonhallintastrategian oikean tiedon saamiseksi oikeille ihmisille oikeaan aikaan. Se auttaa ihmisiä hyödyntämään sisäistä tietoa paremmin liiketoiminnan suorituskyvyn parantamiseksi. 

Yrityksesi erikoisstrategian, standardien ja käytäntöjen mukainen lähestymistapamme voi auttaa maksimoimaan työntekijöidesi organisatoriset oppimistaidot.

Voimme auttaa sinua luomaan tietopankin ja kehittämään tiedonhallintajärjestelmiä, jotka edistävät tiedon saumatonta siirtoa. Hyödyntäen kokemustamme kulttuurimuutosten kehitysaloitteista, voimme auttaa yritystäsi luomaan asiakaslähtöisen taksonomian ja tiedonhaun, jota tukee laaja ja johdonmukainen lähestymistapa tiedon jakamiseen.

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.