Kasvustrategia

EY-Parthenonin tiimit tarjoavat asiakkailleen syvää ymmärrystä markkinoista, kilpailijoista ja asiakkaista, mikä auttaa kehittämään ja toteuttamaan strategisia mahdollisuuksia sekä liittämään taloudelliset, operatiiviset ja toteutukseen liittyvät näkymät osaksi koko organisaatiota.

Kuinka EY-Parthenon voi auttaa yritystäsi

EY-Parthenonin tiimit auttavat yritysjohtajia ja toimitusjohtajia vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

 • Mikä on täysi potentiaaliarvosi ja luotko pitkän aikavälin arvoa?
 • Mitä kasvumahdollisuuksia ydinliiketoiminnassasi on?
 • Onko nyt aika arvioida, priorisoida ja tavoitella vierekkäisyyksiä kasvun optimoimiseksi?
 • Onko nykyisellä epävakauden aikakaudella olemassa mullistavia kasvumahdollisuuksia, joita voisit harkita niin orgaanisilla kuin epäorgaanisilla poluilla?
 • Mikä on liiketoimintastrategiasi digitaalisessa maailmassa?
 • Hyödynnätkö ekosysteemien liiketoimintamallien muutosvoimaa?
 • Mitkä ovat oikeat kanavat tuotteellesi tai palvelullesi ja mikä on paras tapa päästä näihin kanaviin?
 • Kuinka hyvin ymmärrät asiakkaasi tarpeet ja prioriteetit ja mitä teet niiden hyväksi?
 • Saatko optimaalisen sijoitetun pääomatuoton (ROI) myynti- ja markkinointikuluillesi?

EY-Parthenonin yritys- ja kasvustrategian ammattilaisilla on kokemusta seuraavilta aloilta:

 • Yritys- ja liiketoimintayksikköstrategia

  EY-Parthenonin ammattilaiset hyödyntävät runsaasti dataa sisältäviä analyysejä, kuten kilpailuanalyysejä, talousennusteita, markkinoiden mitoitusta ja asiakasnäkökulmia, ja muuttavat ne toteuttamiskykyisiksi ja onnistuneiksi kasvustrategioiksi nykypäivän muuttuvassa ja alati haastavammassa ympäristössä.

 • Tarkoituskeskeinen strategia ja pitkän aikavälin arvo

  EY-Parthenonin ammattilaiset auttavat asiakkaita määrittelemään tarkoituksensa ja muuttamaan sen toiminnaksi strategiansa ytimessä luodakseen kestävää, kannattavaa kasvua ja pitkän aikavälin arvoa.

 • Liiketoimintamallin uudistaminen

  EY-Parthenonin ammattilaiset auttavat asiakkaita kuvittelemaan tulevaisuuden menestyksensä uudelleen ja muuttamaan liiketoimintaansa vastaamaan markkinoiden tarpeita.

 • Portfoliostrategia

  EY-Parthenonin ammattilaiset auttavat asiakkaita ymmärtämään eri liiketoimintayksiköiden roolin ja potentiaalin sekä neuvovat heitä portfolioiden optimoinnissa, mukaan lukien yritysostoissa ja mahdollisten myyntimahdollisuuksien tunnistamisessa.

 • Uudet markkinoille tulon mahdollisuudet

  EY-Parthenonin ammattilaiset auttavat asiakkaita tutkimaan uusia markkinamahdollisuuksia, kuten uusille maantieteellisille alueille laajentumista, uusien kanavien tunnistamista, uusien asiakassegmenttien kohdentamista tai jopa uusien tuotekategorioiden luomista. Autamme myös asiakkaitamme tunnistamaan mahdollisia osaamisvajeita, jotka heidän on täytettävä voidakseen hyödyntää markkinoiden mahdollisuudet, ja arvioimme tehokkaimmat tavat näiden vajeiden täyttämiseksi.

 • Digitaalisen muutoksen strategia

  Digitaalisuus on enemmän kuin vain verkkosivusto tai markkinointikanava — se on yrityksen selkäranka, joka vaikuttaa koko toimintaan. Nykymaailmassa ainoa vakio on muutos: muuttuvat asiakastarpeet, kehittyvät teknologiat, häiriöityneet arvoketjut ja vaihtelevat markkinat. EY-Parthenonin ammattilaiset auttavat asiakkaita navigoimaan näissä muutoksissa ja rakentamaan liiketoimintastrategian digitaalista maailmaa varten.

  Lue lisää

 • Ekosysteemistrategia

  Yhä useammat organisaatiot pitävät ekosysteemiliiketoimintamalleja strategisesti välttämättöminä. Voimme auttaa sinua kehittämään ekosysteemistrategian, jossa arvioidaan olemassa olevien kumppanuuksien vahvuutta, tunnistetaan uusia markkinamahdollisuuksia ja määritetään roolisi kohdennetuissa ekosysteemeissä. Tuloksena on strategia, joka muuttaa toimintaa ja hallintorakennetta yhdenmukaistamalla kannustimia asiaankuuluvien arvoketjun osien välillä ekosysteemin kasvun edistämiseksi.

 • Go to market -strategia

  EY-Parthenonin ammattilaiset auttavat asiakkaita kehittämään yksityiskohtaisen toimintasuunnitelman kohdeasiakkaiden tavoittamiseksi ja kilpailuedun saavuttamiseksi markkinoilla.

 • Operatiivinen ja IT:n due diligence<u></u>

  EY-Parthenonin ammattilaiset arvioivat kriittisesti kohteen houkuttelevuutta kartoittamalla operatiivisia ja IT-infrastruktuurejaan. He keskittyvät keskeisiin, mahdollisesti liiketoimintatapaukseen vaikuttaviin kysymyksiin analysoimalla erillisiä ja hukkakustannuksia, tutkimalla tehokkuusetuja ja kehittämällä tosiasioihin perustuvia kantoja tulevaisuuden valtion toimintamalleille, määrittämällä optimaaliset siirtymäpalvelusopimukset (TSA:t) ja auttamalla johtoa valmistautumaan neuvotteluihin.

 • Kaupallinen huolellisuus (ostopuoli)

  Käyttämällä datapohjaisia analyysejä, kuten ensisijaisia ja toissijaisia tutkimuskapasiteetteja ja ekonometristä analyysia, EY-Parthenonin ammattilaiset tukevat asiakkaiden huolellisuusprosessia arvioimalla kohteen toimialan houkuttelevuutta, kartoittamalla sen kilpailuasemia ja kasvumahdollisuuksia sekä tutkimalla sen nykyistä ja potentiaalista arvolupausta asiakkaalleen ja tarjoamalla keskeisen panoksen arvostusmalleihin.

  Lue lisää

 • Toimittajan due diligence (myyntipuoli)

  EY-Parthenonin ammattilaiset auttavat asiakkaita hahmottamaan kohdeyrityksen strategisen aseman sijoitusten irtautumisvaiheessa sekä löytämään tulevaisuuden kasvumahdollisuudet ja täyden potentiaalin pitkän aikavälin arvon.

Tutustu EY-Parthenon-strategiapalveluihimme

Hanki lisää näkemystä kasvusta, optimoinnista ja liiketoimintastrategioista

Lue lisää (EN)

Ota meihin yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.