Kestävä rahoitus

EY:n ammattilaiset tietävät, miten rahoituspalveluyrityksiä voidaan parhaiten auttaa omien kestävän kehityksen tavoitteiden määrittelyssä. Tavoitteiden avulla yritykset voivat luoda lisää tuottoa, toteuttaa muutoksen mitattavissa olevalla tavalla ja yleisestikin kiihdyttää siirtymää kohti oikeudenmukaista ja kestävää tulevaisuutta. Tiimimme tarjoavat asiakkaille tukea siihen, miten hallita sääntelyn vaikutuksia ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sisällyttämällä ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan (ESG) liittyvät tekijät osaksi yrityksen päätöksentekoa.

Miten EY voi auttaa sinua

EY-tiimimme osaavat auttaa yritystäsi siinä, miten edistää kestävää ja osallistavaa kasvua, hallita sääntelyn vaikutuksia ja toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi sisällyttämällä ESG-tekijät osaksi yrityksen päätöksentekoa.

EY:llä on maailmanlaajuisesti yli 1 400 ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen käytäntöjen parissa työskentelevää neuvonantajaa. Näiden lisäksi asiakkaat hyötyvät EY:n sääntelyhorisontin skannaustyökaluista, vertailuanalyyseistä sekä alan huippua edustavasta ajatusjohtajuudesta.

 • Arvolähtöistä kestävyyttä

  Toimimme osana kestävän kehityksen muuntamista raportointivetoisesta keskusteluprosessista arvopohjaiseksi narratiiviksi, otamme johtoportaan mukaan muuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet liiketoiminnan mahdollisuuksiksi, ja autamme yrityksiä luomaan ja suojelemaan arvoa.

  • Kestävän kehityksen raporttien ja strategioiden yhdenmukaistaminen - autamme sinua ESG-strategiakehyksesi luomisessa ja matkallasi kohti ESG-johtajuutta. Tähän sisältyy tarkoituksesi todeksi tekeminen, vision luominen sekä etenemissuunnitelman kehittäminen kestävän rahoituksen tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Pitkän aikavälin arvostrategia – autamme tunnistamaan mahdollisuudet erottua muista yrityksistä vastuullisuuden ja pitkän aikavälin arvonluonnin avulla. EY:n tiimit integroivat kestävän kehityksen osaksi tiimiesi päätöksentekoa ja auttavat kohdistamaan liiketoimintasi yhteiseen ESG-strategiaan.
  • Markkinoiden skannaus ja vertailuanalyysi - luomme vertailukriteerit yhdessä teidän ja sidosryhmienne kanssa, teemme tutkimusta, jossa yrityksesi arvioidaan kehykseen verraten ja laadimme havaintojen pohjalta analyysin, josta voit nähdä asemasi verrattuna verrokkeihisi. 
  • Tuotekehitys – Kehitämme ESG-tuotestrategiaasi ja arvioimme olemassa olevat tuotteet vastaamaan kestävyyskriteereitä.
 • Oman muutokseni kiihdyttäminen

  Tuemme asiakkaita nopeammassa siirtymässä kohti nettonollatavoitetta ja edesautamme heidän organisaatioissaan toteutettavia muutosprojekteja.

  • Nettonollapäästösitoumukset – integroimme nollapäästöjen nettotavoitteesi osaksi koko liiketoimintaasi, jotta koko yrityksesi on vastuussa näistä tavoitteista – näin pitkän aikavälin sitoumustasi vähähiiliseen toimintaan hyödynnetään arvon luomisessa.
  • Ilmastoriskin integrointi osaksi ERM:iä – Tuemme ilmastoriskien arviointia ja strategista suunnittelua sisällyttämällä ilmastoriskejä koskevat tietosi tietomalleihin sekä yhdenmukaistamalla ilmasto- ja ESG-julkistuksesi kestävän ja toistettavissa olevan prosessin luomiseksi.
  • Stressitestaus ja skenaariomallinnus – kalibroimme liiketoimintamallisi suunnittelun helpottamista intensiteetiltään sopiviksi ja sääntelyyn kohdistuvien odotusten mukaisiksi.
  • Euroopan unionin (EU) toimintasuunnitelma – arvioimme EU:n toimintasuunnitelman vaikutuksia yritykseesi, suoritamme yksityiskohtaisia aukkoanalyysejä ja suunnittelemme ja toteutamme yrityksellesi tarkoitetut ratkaisut.
  • Verotus - Autamme sinua tunnistamaan, miten valtiolliset tahot ympäri maailmaa hyödyntävät yhä useammin verotuksellisia keinoja vastatakseen ilmastonmuutokseen ja saavuttaakseen ympäristötavoitteensa. Tällaisiin käytäntöihin kuuluvat verohyvitykset ja kannustimet sekä hiilen hinnoittelujärjestelmät. EY:n ammattilaiset kannustavat yrityksiä pysymään ajan tasalla nykyisten sekä tulevien politiikan muutosten suhteen. Voimme myös tarjota neuvontaa verokannustimista, joita yritykset voivat hyödyntää toimintansa viherryttämisessä ja uusien hiiliverojen hallitsemisessa hiilijalanjälkeä pienentäessään.  Lisäksi EY:n ammattilaiset työskentelevät yritysten kanssa riskien vähentämiseksi auttamalla heitä vastaamaan vaatimustenmukaisuus- ja raportointivaatimuksiin.
  • Data & teknologia – Autamme ymmärtämään, mitkä tiedot ovat tärkeimpiä korkealaatuisten tietotulosten tarjoamiseen mukautetun ja täysin integroidun ESG-tietomallin puitteissa toimivan prosessin määrittelemiseksi.
 • ESG-kuilun umpeen kurominen

  Autamme arvioimaan ESG-luokitusten parantamisesta saatavaa strategista ja liiketoiminnallista arvoa, olipa kyse sitten pääoman saatavuudesta tai sijoittajien paremmasta luottamuksesta. Etenemissuunnitelman aktivointi ja yhteistyö laajempien sidosryhmien kanssa EY:n asiakkaan ESG-strategian avainkomponenttien kiihdyttämiseksi.

  • Kestävän kehityksen raportointi – autamme tunnistamaan ESG-raportointivaatimuksesi ja virtaviivaistamaan raportointiprosessiasi integroidun raportointikehyksen avulla.
  • Ilmastoon liittyvien taloudellisten tietojen julkistamista käsittelevä työryhmä (TCFD) – ohjaamme siinä, toteutuuko ilmastoriskiraportointisi TCFD:n suositusten mukaisesti, ja autamme toteuttamaan tietojen julkaisun parantamiseen tarvittavia muutoksia.
  • Vihreät joukkovelkakirjat – autamme sertifioimaan vihreät joukkovelkakirjat GBP-periaatteiden ja/tai ilmastojoukkolainojen standardin mukaisiksi. EY on niitä arvioimaan hyväksytty yritys. EY:n tiimit voivat suorittaa varmennuspalveluja sekä ennen vihreän joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskua että sen jälkeen sekä varmentaa ennustettujen "vihreiden attribuuttien" vaikutuksiin liittyvän raportoinnin määräajoin.
  • Taloustoiminnon rooli – toimimme talousosastosi kanssa heidän kestävän kehityksen strategiansa kehittämiseksi. Tämä saavutetaan luomalla, mittaamalla ja viestittämällä pitkän aikavälin arvoa ja luomalla yhteys muiden kuin taloudellisten raporttien sekä taloudellisten raporttien välille pitkän aikavälin riskien hallinnoinnin helpottamiseksi.
  • Koko yrityksen laajuinen koulutus – koulutamme tiimiäsi kestävän rahoituksen asioissa yhtiön hallituksen tasolta kaikkien työntekijöiden tasolle ja eri liiketoiminnoissa.
  • Vastuullisuus – kehitämme ESG-vastuullisuuttasi houkutellaksesi pitkäaikaisia sijoittajia ja varmistaaksesi sidosryhmien tuen.
Lähikuva hyönteisestä lehdellä

Biologisen monimuotoisuuden välttämättömyys sijoittajille

EY ja IIGCC kirjoittivat tämän artikkelin yhteistyönä havainnollistaakseen, kuinka sijoittajilla voi olla keskeinen rooli biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen estämisessä.

Lue lisää (pdf)

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.