Palkitsemiskonsultointi

EY:n palkitsemisen ammattilaiset auttavat yrityksiä suunnittelemaan ja toteuttamaan strategian mukaisia, kustannustehokkaita, kestäviä, kilpailukykyisiä ja tulosperusteisia kokonaispalkitsemisen kannustinjärjestelmiä ja ohjelmia, jotka kuvastavat kunkin organisaation tarkoitusta, visiota, kulttuuria ja arvoja.

Liittyviä aiheita Workforce Konsultointi

Kuinka voimme auttaa sinua

Kun yritykset mukautuvat uusiin työskentelytapoihin, kuten esimerkiksi siihen miten, milloin ja missä työntekijät työskentelevät, on hyvä tarkastella ja uudistaa myös kokonaispalkitsemista. Palkitsemisen avulla voidaan tarjota yritysten ja työntekijöiden usein hyvin erilaisia tarpeita palvelevaa työntekijäkokemusta.

EY Sustainable Remuneration Guidelines (SRGs)

EY on yhdessä Reward Valuen ja johtavien kansalaisjärjestöjen kanssa kehittänyt ja lanseerannut globaaleja kestävän palkitsemisen periaatteita vuoden 2023 maailman talousfoorumissa Davosissa.

Lue lisää (EN)

Kokonaisvaltainen kokonaispalkkion puitekaavio

Työnantajien odotukset

Työnantajat odottavat, että kokonaispalkitseminen

 • on taloudellisesti tehokasta
 • on linjassa markkinakäytäntöjen ja yrityksen resurssien kanssa
 • houkuttelee ja sitouttaa parhaat osaajat
 • tukee mahdollisia tulevia organisaatiomuutoksia
 • on sääntelyn mukainen
 • on helppo hallinnoida

Työntekijöiden odotukset

Työntekijät odottavat, että kokonaispalkitseminen

 • on kilpailukykyinen
 • on helppo ymmärtää
 • tarjoaa mahdollisuuksia personointiin/joustavuuteen
 • on oikeudenmukainen, osallistava ja läpinäkyvä
 • ottaa huomioon kunkin työntekijän urapolun, elämänvaiheen ja henkilökohtaiset tarpeet

Kokonaispalkitsemisen strategian suunnittelun tulee haastaa ja pyrkiä harmonisoimaan työnantajien ja työntekijöiden odotukset yhtenäiseksi palkitsemisen kokonaisuudeksi, jotka samanaikaisesti tukevat työntekijöiden sitoutumista ja hyvinvointia, liiketoiminnan tuloksia ja pitkän aikavälin arvon luomista.

EY:n palkitsemisen ammattilaiset ympäri maailmaa uskovat, että kokonaispalkitseminen (mukaan lukien yksittäiset elementit, teknologiset alustat ja tukiprosessit) vaikuttaa organisaatioihin paljon muutenkin kuin työntekijöiden peruspalkka- ja etuohjelmien kautta, toimimalla strategisena vipuna, joka edistää ja vahvistaa jokaista seuraavista kulttuurielementeistä:

1. Työnantajabrändi ja työnantajalupaus: kokonaispalkitseminen heijastaa yritysten työntekijöiden arvostusta, työnantajalupausta, työnantajabrändiä ja yrityskulttuuria; 

2. Suorituskyky ja liiketoiminnan tulokset: kokonaispalkitseminen kannustaa työntekijöitä sopeutumaan muutoksiin ja pääsemään strategisiin tavoitteisiin (esim. vuosittaiset ja pitkän aikavälin kannustimet jne.);

3. Työntekijöiden sitoutuminen ja yhteydenpito: kokonaispalkitseminen rohkaisee työntekijöitä sitoutumaan ja muodostamaan vertaisryhmiä (esim. palkallinen vapaa vapaaehtoistyölle, työntekijöiden vertaisverkostot jne.);

4. Työntekijöiden hyvinvointi ja turvallisuus: kokonaispalkitseminen tukee kokonaisvaltaisesti neljää hyvinvointipilariamme (emotionaalinen, taloudellinen, fyysinen ja sosiaalinen);

5. Työntekijöiden vaihtoehdot ja personointi: kokonaispalkitseminen antaa jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden valita vuosittain kokonaispalkkioelementit, jotka parhaiten vastaavat hänen tarpeitaan ja nykyistä tilannettaan; ja

6. Kestävyys, monimuotoisuus, osallisuus, oikeudenmukaisuus ja läpinäkyvyys: kokonaispalkitseminen tukee monimuotoisuutta, osallisuutta ja tasa-arvoa koskevia tavoitteita ja sisältää "vihreitä" palkitsemisohjelmia ja mittareita, jotka ovat yhteensopivia kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa.

Kokonaispalkitsemisen painopistealueemme:

EY:n palkitsemisen ammattilaiset tarjoavat integroitua ja kokonaisvaltaista kokonaispalkitsemisen konsultointia seuraavilla alueilla

 • Kokonaispalkitsemisen strategian konsultointi

  Konsultointi kattaa seuraavat alueet: 

  • Palkitsemisen kokonaisuus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi
  • Henkilöstöagenda, työnantajalupaus, työnantajabrändi, etä-/hybridi-/ketterät rakenteet
  • Kilpailukykyisten markkinoiden/vertaisryhmän määritelmä, vertailuarviot, asemointi
  • Joustavuus, työntekijäpersoonat/ segmentointi
  • Kestävän kehityksen, D&I-, HR ROI — ja hallintapaneelin seuranta ja raportointi
 • Globaali työvoiman palkitseminen

  Kilpailukykyinen markkinatieto, markkinoiden vertailuanalyysi, palkitsemisohjelmien suunnittelu ja osallistujat, hallinnointi ja analyyttinen tuki seuraavilla alueilla:

  • Johdon ja henkilöstön palkkaus
  • Kannustinsuunnitelman suunnittelu (vuosittaiset, lyhyen ja pitkän aikavälin suunnitelmat, osake- ja synteettiset osakeohjelmat)
  • KPI:t, suorituskykymittarit, suorituksesta maksaminen, kalibrointi
  • Kokonaispalkitsemisen kustannusten optimointi, arvotus ja taloudellinen mallinnus
  • Palkkatasa-arvo/sukupuolten välinen palkkaero/D&I-analytiikka
 • Globaali etuihin liittyvä konsultointi

  Kilpailukykyinen markkinatieto, markkinoiden vertailuanalyysi, palkitsemisohjelmien suunnittelu ja osallistujat, hallinnointi ja analyyttinen tuki seuraavilla alueilla:

  • Edut, eläkkeet ja hyvinvointisuunnitelman suunnittelu ja muutokset/uudelleenjärjestely
  • Kokonaispalkitsemiskustannusten optimointi, aktuaarilaskenta ja taloudellinen mallinnus
  • Palveluntarjoajan/toimittajan palvelutason sopimuksen arvioinnit
  • Joustavat palkitsemisstrategiat (lakisääteinen, ydin, vapaaehtoinen, joustava)
 • Palkkiorakenne ja teknologiakonsultointi

  Konsultointi kattaa seuraavat alueet: 

  • Organisaation arkkitehtuurin, työtehtävien, roolin ja osaamisen arviointikehykset
  • Palkkausluokan uudelleenlinjaus/-optimointi
  • Palkitsemiskelpoisuuden suunnittelu, hyödyntäminen, rationalisointi ja taloudellinen mallinnus
  • Palkitsemispalveluntarjoajan/teknologia-alustan/palvelutason sopimusarvioinnit
  • Muutosjohtaminen ja -viestintä
 • Palkitse taloudellisista vaikutuksista, raportoinnista, tiedottamisesta ja säännösten noudattamisesta

  Konsultointi kattaa seuraavat alueet: 

  • Työn verotus (yritys ja työntekijä), palkkioiden arviointi ja tilintarkastus-/veropalvelutuki
  • Säännösten noudattaminen, raportointi ja tiedottaminen
  • Arvotus, taloudelliset ennusteet, ROI-analytiikka
  • Sisäiset kontrollit
  • Toteutus- ja muutosjohtamisen palvelut
Man presenting to group of people in office

Miten sinä kehität oman yrityksesi ylimmän johdon kannustinjärjestelmiä?

Tutustu viimeisimpään raporttiimme ja selvitä miten oma yrityksesi sijoittuu ylimmän johdon palkitsemisen kehityksessä.

Lataa raportti

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Nainen luistelee rullaluistimilla

Miksi työn tulevaisuus riippuu kokonaispalkkioiden tulevaisuudesta

Työntekijöiden hyvinvoinnin ja palkkiovalinnan priorisointi merkitsee selkeää kilpailuetua.

Lue lisää (EN)