photographic portrait of Hannu
Kannustimien tulisi kannustaa johtoa huolehtimaan yrityksen menestyksestä pitkälle tulevaisuuteen.

Hannu Tyyskä

Partner, Consulting, EY Finland

Autan asiakkaita suunnittelemalla palkkausjärjestelmiä, jotka edesauttavat tavoitteiden ja toivottujen työskentelytapojen toteutumista.

Fokusalueet Konsultointi Workforce
Toimisto Helsinki, FI

Hannu toimii konsultointipalveluissa People Consulting -tiimin Co-Leadina toimipaikkanaan Helsinki. Hän tuli EY:lle vuonna 2015.

Tiimimme huolehtii siitä, että yritysten palkitsemisjärjestelmät tukevat strategiaa sekä varmistaa, että yritykset käyttävät tärkeintä voimavaraansa hyvin ja oikein. Samalla se varmistaa, että yritysjärjestelyissä ja muissa muutostilanteissa henkilöstöön liittyvät riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ja ne käsitellään oikein, jotta lopputulos olisi menestyksellinen.

Ennen EY-uraansa Hannu on toiminut henkilöstökonsulttina kehittämässä asiakkaiden palkkaus- ja työsuhde-etuprosesseja ja käytäntöjä sekä tukenut useita asiakkaita muutoksissa.

Hänellä on taloustieteen maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta, sivuaineina matematiikka, yhteiskuntatiede, espanja ja tilastotiede.

Building a better working world – Näin Hannu rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

"Autan asiakkaita yhdenmukaistamaan strategiansa, kulttuurinsa ja johtamisensa suunnittelemalla palkkausjärjestelmiä, jotka edesauttavat tavoitteiden ja toivottujen työskentelytapojen toteutumista. Tämä johtaa oikeudenmukaiseen ja avoimeen palkitsemiseen työntekijöille ja parempiin liiketoiminnan tuloksiin."

Ota yhteyttä Hannuun