Työvoiman liikkuvuus

Perinteiset pitkän aikavälin komennukset ovat vähentyneet organisaatioiden strategioihin ja työntekijöiden tarpeisiin paremmin sopivien liikematkustamisen muotojen ja ulkomaantyöskentelymallien yleistyessä. Hyvin suunnitellut mallit auttavat yrityksiä noudattamaan työvoiman liikkuvuuden myötä syntyviä velvoitteita ja sujuvoittavat ulkomaantyöskentelyyn liittyviä prosesseja.

Liittyviä aiheita Workforce Veropalvelut

EY Mobility Pathway

Miten EY voi auttaa sinua

Veropalvelut

Kansainvälisiä komennuksia hyödynnetään yhä enemmän osaamisen kehittämisen välineenä sekä työntekijöiden kannustimena. Työvoiman liikkuvuutta hyödyntämällä yritykset voivat sijoittaa oikeita henkilöitä oikea-aikaisesti sinne, missä niiden markkinat ja kasvumahdollisuudet ovat.

Kohdemaan verojärjestelmät voivat kuitenkin olla monimutkaisia ja kohdemaan kielellä annetut ohjeet vaikeasti tulkittavia. Samanaikaisesti velvoitteita syntyy usein myös työntekijän kotimaassa.

Työvoiman liikkuvuutta tukevat palvelumme, kattaen maahanmuuttoon, komennusten hallinnointiin, verotukseen, sosiaaliturvaan, työnantajavelvoitteisiin, osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin ja palkitsemiseen liittyvät kysymykset, auttavat yrityksiä lähettämään henkilöstöä ympäri maailman mahdollisimman vaivattomasti ja viranomaisvelvoitteet huomioiden.

Maahanmuutto

Neuvomme yrityksiä maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä, teemme riskiarviointia ja avustamme erilaisten viranomaisprosessien hoitamisessa.

Palkitseminen

Kansainväliset työskentelytilanteet voivat olla kalliita, jolloin voidaan kyseenalaistaa, hallinnoidaanko niitä mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla.

Autamme yrityksiä keräämään ja analysoimaan työntekijöiden palkitsemiseen liittyviä tietoja, neuvomme palkitsemisen suunnittelussa ja tuotamme kokonaiskustannusarvioita.

Komennukset

Autamme organisaatioita tunnistamaan komennusmallien heikkoudet ja päivittämään mallit nykypäivän tarpeet huomioiden.

Sosiaaliturva

Työnantajat kohtaavat haasteita noudattaessaan sosiaaliturvaan liittyviä säännöksiä esimerkiksi tilanteissa, joissa työntekijä tulee vakuuttaa muualla kuin työnantajan kotivaltiossa.

Avustamme organisaatioita viranomaisvelvoitteiden hoitamisessa sekä velvoitteiden hoitamiseen liittyvien prosessien kehittämisessä.

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.