photographic portrait of Päivi
Listautuminen avaa uusia ovia kasvuyritykselle. Hyvä valmistautuminen auttaa maksimoimaan arvon sekä yritykselle että osakkeenomistajille.

Päivi Pakarinen

EY Finland, Transaction Advisory Services, IPO Leader

Listautumisten ammattilainen. Kokenut yritysjärjestelyjen neuvonantaja. Matkustaa mielellään. Pyöräilee töihin. Kolmen tytön ylpeä äiti.

Päivi vastaa EY Suomen listautumispalveluista ja on yritysjärjestelypalvelujen Associate Partner. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus strategisten yritysjärjestelyjen ja listautumisien neuvonantajana. Hän keskittyy kaiken kokoisten ja kaikkia toimialoja edustavien yritysten listautumisien valmisteluun ja toteuttamiseen.

Päivi johtaa tiimejä, joiden tehtävinä ovat listautumis- ja irtautumisten valmiusanalyysit, IPO-valmiuksien rakentamisen tukeminen, hallinnointia ja talousprosessien parantamista koskeva neuvonanto sekä listautumisiin ja strategisiin yritysjärjestelyihin liittyvät due diligence palvelut. Hänen erikoisalaansa ovat ns. dual-track exit prosessit, joissa asiakkaat pohtivat sekä listautumista että yrityskauppaa strategisina vaihtoehtoina.

Päivillä on monipuolinen tausta ja useiden vuosien kokemus myös tilintarkastuksesta. Ennen konsultointiuraansa hän työskenteli kaksi vuotta teknologian kehityksen ja kaupallistamisen parissa.

Päivi on suorittanut kauppatieteiden maisterin tutkinnon Aalto-yliopistossa ja diplomi-insinöörin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa. Hän on lisäksi KHT-tilintarkastaja.

Building a better working world – Näin Päivi rakentaa paremmin toimivaa maailmaa

"Sujuva pääomarahoitus mahdollistaa yrityksille uusia kasvupyrähdyksiä, jotka tuottavat myönteistä taloudellista kehitystä, kuten investointeja ja uusia työpaikkoja. Toisaalta sijoittajien on voitava luottaa siihen, että listautumista pohtiva yritys on valmis menestymään pörssiyhtiönä. 

Opastamalla asiakkaita listautumiseen johtavalla tiellä ja rakentamalla luottamusta muille IPO-prosessin sidosryhmille luomme osaltamme tehokkaita pääomamarkkinoita – ja rakennamme parempaa työelämää."

Ota yhteyttä Päiviin