EY Value Realized: Finland FY21

EY Value Realized: Finland

Toimitusjohtajan tervehdys

Olen iloinen voidessani esitellä EY Value Realized -vuosiraporttimme tilikaudelta 2021. Raportti esittelee mitattavaa, positiivista pitkän aikavälin arvoa, jota tuotamme asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja koko yhteiskunnalle. Sitoumuksemme läpinäkyvyyteen ja toimintamme parantamiseen korostuvat raportissa – se näyttää, kuinka rakennamme paremmin toimivaa maailmaa.

Vuonna 2019 lanseerasimme globaalin NextWave-strategiamme, jonka tavoitteena on luoda pitkän aikavälin arvoa EY:n asiakkaille, henkilöstölle ja koko yhteiskunnalle. Strategia on toiminut innoittajana muutoksille, ja tänä vuonna keskityimme kehittämään tapaamme mitata ja raportoida luomaamme arvoa.

Olemme laajentaneet ESG-raportointiamme kattamaan sekä World Economic Forum International Business Council (WEF-IBC) sidosryhmäkapitalismin mittariston että Global Reporting Initiative (GRI) raportointiviitekehyksen Core-vaihtoehdon. Raporttimme tukee myös Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) -viitekehystä.

World Economic Forum International Business Councilin (WEF-IBC) sidosryhmäkapitalismin mittaristo sisältää 21 keskeistä mittaria neljältä osa-alueelta: hyvä hallinto, ympäristö, henkilöstö ja vauraus. Osa-alueet on linjattu YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, ja raporttimme rakentuu niiden ympärille.

Raportin viimeisenä osuutena on tilinpäätöksemme. Kuten tiedämme, koronapandemia vaikutti vahvasti tilikauteen 2021. Suomen talous elpyi kuitenkin nopeasti, ja EY Suomi suoriutui kiitettävästi muuttuneessa ympäristössä.

Tilikausi 2021 oli alusta saakka vahva EY Suomelle kasvun ja kannattavuuden osalta. Olen erittäin ylpeä tiimeistämme, jotka pystyivät luomaan kannattavaa kasvua näinä epävakaina aikoina.

Huolehdimme maapallosta ja henkilöstöstämme

Olemme sitoutuneet pitkällä aikavälillä esimerkiksi net zero -tason saavuttamiseen päästöissämme, monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhteenkuuluvuuden lisäämiseen henkilöstömme keskuudessa sekä hyvinvoinnin edistämiseen niissä yhteisöissä, joissa toimimme. Sitoumusten tekemisen lisäksi on tärkeää mitata kehitystä, tuloksia ja tavoitteiden toteutumista. Vain mittaamalla voimme tarkastella miten tavoitteemme etenevät, parantaa päätöksentekoa ja vastuullisuutta sekä rakentaa luottamusta.

Haluamme korostaa raportissamme edistysaskelia, joita olemme EY Suomessa ottaneet tilikauden 2021 aikana pitkän aikavälin arvon luomiseksi ja turvaamiseksi kaikille sidosryhmillemme. Niitä ovat esimerkiksi:

  • Siirtyminen uusiutuvan energian käyttöön osana toimia, joiden avulla voimme saavuttaa päästöissämme net zero -tason vuoteen 2025 mennessä
  • Keskittyminen diversiteettiin, mukaan lukien naisten osuuden kasvu partnereista 32 prosenttiin
  • Keskimäärin 52 tuntia koulutusta per työntekijä
  • EY Ripples -yritysvastuuohjelman 160 osallistujaa ja hankkeet, jotka vaikuttivat positiivisesti 206 000 henkilöön ympäri maailman
Katse tulevaisuudessa

Vaikka raportti tarkastelee EY:n toimintaa kuluneen tilikauden ajalta, keskitämme katseemme jatkuvasti myös siihen, mitä voimme tehdä tulevaisuudessa. Kattavan palveluvalikoimamme avulla edistämme vastuullista liiketoimintaa ja yhteiskuntaa pitkällä aikavälillä. Vaikutuksemme ulottuvat tilintarkastusten tekemisestä tulosten tarjoamiseen, strategian uudelleen muotoiluun, innovaatioiden ja muutoksen mahdollistamiseen sekä yritysten auttamiseen verotuksen ja sääntelyvaatimusten kanssa.

Syyskuussa 2021 ilmoitimme, että seuraavan kolmen vuoden aikana investoimme globaalisti 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria EY:n organisaatioon. Investointi auttaa meitä rakentamaan lisää luottamusta pääomamarkkinoilla tilintarkastuksemme laadun vahvistamisen kautta sisältäen teknologiset innovaatiot riski- ja tilintarkastusprosesseissa väärinkäytösten huomaamiseksi ja torjumiseksi. Suunnitelman mukaan EY investoi 2,5 miljardia dollaria teknologiaan, jonka keskiössä ovat tekoäly, data ja disruptiiviset teknologiat. Tulemme myös laajentamaan EY-Parthenonia ja vastuullisuuspalveluitamme sekä tekemään investointeja, joilla varmistamme, että asiakkaamme ja henkilöstömme hyötyvät johtavasta teknologiasta. Kaiken tämän taustatukena ovat jatkuvat strategiset yritysostot ja maailmanluokan yhteistyöverkostomme.

Keskitymme hyvinvointiin ja yhteenkuuluvuutta luovaan työkulttuuriin

Paremmin toimivan maailman rakentaminen ulottuu myös henkilöstömme työelämään. Pyrimme olemaan houkutteleva ja relevantti työnantaja, joka toimii arvojensa mukaisesti. Panostamme jatkuvasti monimuotoisuuteen, tasa-arvoon ja yhteenkuuluvuuteen henkilöstömme keskuudessa sekä ympäröivissä yhteisöissämme. Kumppanuutemme Helsinki Priden kanssa jo kolmantena peräkkäisenä vuotena on osoitus sitoutumisestamme monimuotoisuuteen ja yhteenkuuluvuuteen. 

Kesäkuussa 2021 lanseerasimme uuden hybridityömallimme, joka tukee henkilöstömme hyvinvointia joustavuutensa ansiosta sekä mahdollistaa tehokkaan yhteistyön tiimiemme ja asiakkaidemme välillä. Uusi hybridimalli vähentää matkustamista ja työmatkaliikenteessä vietettyä aikaa, mikä auttaa vähentämään hiilidioksidipäästöjämme.

Haluan kiittää henkilöstöämme, asiakkaitamme ja muita sidosryhmiämme menestyksekkäästä tilikaudesta 2021. Olen varma, että yhteistyömme avulla rakennamme jatkossakin paremmin toimivaa maailmaa.

Editoija Mikko Äijälä

Country Managing Partner, Nordic Strategy and Transactions, EY Finland

EY Suomen toimitusjohtaja sekä pohjoismaisen yritysjärjestely -yksikön vetäjä. Kokenut yrityskauppa-ammattilainen. Kolmen pojan isä ja innokas triathlonisti.

EY Nordic yritysvastuun tiekartta FY22 - FY25

Sustainability roadmap

Code of Conduct vahvistus

100 %

henkilöstöstä

Riippumattomuusvahvistus

100 %

henkilöstöstä

Riippumattomuuskoulutus

100 %

henkilöstöstä

Tavoite FY25

100 %

tavarantoimittajista vahvistanut Code of Conductin

Sukupuolten välinen tasa-arvo

49 %

henkilöstöstä naisia

Sukupuolten välinen tasa-arvo:

32 %

partnereista naisia

Kehittyminen:

52 tuntia

koulutusta per työntekijä vuodessa

Kehittyminen:

93

EY Badge -koulutusmoduulia suoritettu

Hiilidioksidipäästöt sähkönkulutuksesta ja lämmityksestä:

-20 %

verrattuna lähtötasovuoteen FY19

Hiilidioksidipäästöt jätteistä ja matkustamisesta*:

-92 %

verrattuna lähtötasovuoteen FY19

Jätemäärä:

-31 %

verrattuna lähtötasovuoteen FY19

Kierrätetyn jätteen osuus:

61 %

kaikesta jätteestä FY21

*Matkustamisen aiheuttamat päästöt vähentyivät merkittävästi pääasiassa COVID-19-pandemian aiheuttamien matkustusrajoitusten vuoksi.

Suomessa

944

työntekijää kesäkuussa 2021

Liikevaihdon kasvu

+5 %

verrattuna edelliseen tilikauteen

Liikevaihdon kasvu yli

+20 %

strategia- ja yritysjärjestelypalveluissa ja konsultoinnissa

EY Ripples -yritysvastuuohjelma:

160

osallistujaa

Läpinäkyvyyskertomus

(EY Finland)

Lue lisää

EY Finland Annual Report FY21

(EY Value Realized: Finland)

Lataa pdf (EN)

Uusi hybridityömalli

Yli vuoden kestäneen etätyöskentelyn ja täysin virtuaalisen yhteistyön jälkeen EY julkaisi kesäkuussa 2021 uuden hybridityömallin, jonka mahdollistajia ovat joustavuus, teknologia ja ainutlaatuinen yhteistyön kulttuuri. EY:n hybridityömalli on tulevaisuuden työskentelymalli; joustava ja ketterä työympäristö, joka ei ole sidottu tiettyyn aikaan tai paikkaan. Yhteenkuuluvuutta tukeva hybridimalli on suunniteltu sopimaan sekä työntekijöiden yksiköllisiin tarpeisiin että tukemaan asiantuntijaorganisaation asiakastyötä

 

Clients: Business woman standing factory balcony
View of EY Helsinki office

Siirtyminen vihreään sähköön 

Osana EY:n päästövähennystavoitteita EY:n Suomen toimistot siirtyivät helmikuussa 2021 käyttämään uusiutuvaa energiaa. EY jatkaa aktiivisesti kokonaispäästöjensä vähentämistä ilmastotavoitteidensa mukaisesti saavuttaakseen globaalisti Science Based Targets -aloitteen (SBTi) 1,5 asteen lämpenemisrajan mukaisen tavoitteen. EY:n tavoitteena on saavuttaa päästöissä net zero -taso vuoden 2025 loppuun mennessä.

Vastuullisuus

EY on sitoutunut edistämään vastuullisuutta liiketoiminnassaan ja tekemään vastuullisuudesta liiketoimintaa.

Lue lisää

Yritysvastuu

EY:n henkilöstö käyttää taitojaan, tietojaan ja kokemustaan vastaamaan aikamme suurimpiin sosiaalisiin muutoksiin.

Lue lisää

Suoraan sähköpostiisi

Pysy ajan tasalla – liity postituslistallemme.

Tilaa