Sisäinen tarkastus

Organisaatioissa luotetaan yhä enemmän sisäisen tarkastuksen kykyyn tuottaa näkemyksiä erityyppisistä ja uusista riskeistä sekä luoda perustaa luottamukselle. EY uskoo teknologiaa hyödyntävään sisäisen tarkastuksen transformaatioon, joka keskittyy tasapuolisesti ihmisiin, prosesseihin ja yrityksen tarkoitukseen.

Sisäinen tarkastus

Miten EY voi auttaa sinua

Olemme markkinajohtaja innovatiivisissa ja transformatiivisissa sisäisen tarkastuksen ja sisäisen valvonnan (Internal Controls, IC) palveluissa, jotka on räätälöity vastaamaan disruptiivisiin markkinavoimiin ja auttamaan yritystäsi kääntämään epävarmuuden luottamukseksi lisäten samalla suorituskykyäsi.

Sisäisen tarkastuksen palvelumme ovat joustavia ja skaalautuvia riippumatta yrityksesi koosta, toimialasta, maantieteellisestä sijainnista ja toiminnan maturiteetista. Tasapainottamalla kustannustehokkuutta, kattavampaa riskienhallintaa ja lisäarvon tuottamista tuemme yritystäsi halutun tavoitetilan saavuttamisessa.

Mitä EY:n sisäinen tarkastus tarjoaa 

Sisäisen tarkastuksen transformaatiopalvelut kattavat strategisen ja taktisen analyysin suorittamisen sekä digitalisointiin ja arvonlisäykseen keskittyvän muutossuunnitelman laatimisen.

EY:n asiakkaiden kanssa työskennellessämme käytämme kehittämäämme IA Disrupted by Design -lähestymistapaa, jonka avulla tuemme yrityksiä rakentamaan ja ylläpitämään luottamusta transformoimalla sisäisen tarkastuksen kokonaisvaltaisesti (huomioiden ihmiset, prosessit ja teknologian).

Me voimme myös auttaa sovittamaan sisäisen tarkastuksen toiminnon vastaamaan liiketoimintastrategiaa nopeasti muuttuvassa riskiympäristössä erilaisten ulkoistamisen, tiimiytymisen ja ns. managed service -tyyppisten palveluiden avulla.

EY:n globaalin sisäisen tarkastuksen menetelmien keskeiset ominaisuudet:

 • Automaatio, joka tarjoaa laajemman näkökulman kontrolliympäristön tehokkuuteen ja riskeihin
 • Uusien riskien tunnistaminen ja analysointi laajan eristyisasiantuntijaverkoston ja innovatiivisten ratkaisujen avulla
 • Dynaaminen riskien arviointi ja tehokkaat yhteistyövälineet, jotka tehostavat riskien tunnistamisen ja tiedon keräämisen prosesseja
 • Toimialan ja ammattilaisten verkosto ja työkalut reaaliaikaiseen vertailuanalyysiin ja tiedon jakamiseen.

Autamme sinua rakentamaan ja ylläpitämään sisäisen tarkastuksen- ja sisäisen valvonnan toimintoja, jotka lisäävät luottamusta ja joiden avulla voit hallita liiketoiminnan kasvua luottavaisin mielin.

 

 • Sisäisen tarkastuksen osittainen ulkoistus ja kokonaisulkoistus

  Sisäisen tarkastuksen ulkoistamispalvelu on suunniteltu auttamaan sidosryhmiä sisäisen tarkastuksen tehtävän toteuttamisessa ja arvon tuottamisessa liikekumppaneille riskien ja valvonnan näkökulmasta. Voimme auttaa sisäisen tarkastuksen toimintoa saavuttamaan visionsa ja toteuttamaan kestäviä muutoksia sen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa liiketoiminnan kanssa lähestymistavalla, joka perustuu organisaation tavoitteisiin ja strategiaan.

  Me hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja sisäisen tarkastuksen menetelmissämme, jotta voimme auttaa asiakkaitamme saamaan paremman näkemyksen riskeistä. Ammattilaisillamme on kokemusta kaikkien liiketoiminnan osa-alueiden ja niihin liittyvien riskien laajavaikutteisesta tarkastuksesta, sisältäen teknologiaan ja operatiiviseen toimintaan liittyvät riskit sekä uudet kehittyvät riskit, maineriskit ja taloudelliset riskit. Suoritamme myös muita arviointeja, mukaan lukien tutkimukset ja hallituksen tarkastusvaliokunnan sekä yrityksen johdon erityispyynnöt.

 • Sisäisen tarkastuksen diagnostiikka

  Sisäisen tarkastuksen diagnostiikka auttaa asiakkaitamme arvioimaan objektiivisesti sisäisen tarkastuksen toimintoaan. Se sisältää suosituksia siitä, miten sisäinen tarkastus voi määrittää paremmin tehtävänsä ja valtuutuksensa, saavuttaa tavoitteensa, parantaa tehokkuuttaan sekä saada aikaan tuloksia huomioiden sidosryhmien odotukset.

  Arviointi hyödyntää teknologiaa, johon sisältyvät vertailuanalyysit, yhteistyötutkimukset ja toiminnallista suorituskykyä koskevat näkökulmat, jolla autetaan asiakkaitamme paremmin hahmottamaan toimintansa tarkoituksen sekä luomaan vision tulevaisuudesta. Osana tätä arviointia autamme myös varmistamaan, että sisäisen tarkastuksen toiminto täyttää Institute of Internal Audit (IIA) -ammattistandardien vaatimukset.

 • Sisäisen tarkastuksen transformaatio

  IA Transformation Services -palveluissa hyödynnämme digitaalista ja tavoitteellista lähestymistapaa voidaksemme auttaa yrityksiä kehittämään päivitetyn strategian, tehtävän ja toimintasuunnitelman tulevaisuuden visiota varten. Sisäisen tarkastuksen transformaatio on sarja teknologian avulla tuettuja hankkeita, jotka auttavat sisäisen tarkastuksen toimintoa sopeutumaan muutoksiin, jotka tapahtuvat sen organisaatiossa ja ympäristössä. Uudistettu sisäisen tarkastuksen strategia auttaa sisäistä tarkastusta kehittymään ja vastaamaan liiketoiminnan tarpeisiin – sekä tänään että huomenna. Autamme asiakkaitamme tämän hetken riskeihin keskittymisen lisäksi kehittämään prosesseja, joita tarvitaan tulevaisuuden riskeihin vastaamiseen, samalla kannustaen ihmisiä toimimaan yhteistyössä muutoksen suhteen.

  Voimme auttaa sisäisen tarkastuksen toimintoanne tarjoamaan:

  • strategista lisäarvoa ja parempaa raportointia hallitukselle sekä ylimmälle johdolle
  • teknologiapohjaisia ratkaisuja
  • selkeämmän sisäisen tarkastuksen tehtävän ja valtuutuksen ja sen noudattamisen
  • paremman näkyvyyden sisäisiin ja ulkoisiin riskeihin
  • toimialakohtaista näkemystä
  • laajemman riskikattavuuden
  • paremman liiketoiminnan kustannustehokkuuden.
 • Sisäisen tarkastuksen suorittama SOX-kontrollitestaus

  Autamme johtoa virtaviivaistamaan ja parantamaan yrityksen sisäistä valvontaympäristöä ja hyödyntämään teknologiaa riskien hallitsemiseksi tehokkaasti. Autamme lisäksi yrityksiä suorittamaan johdon puolesta taloudellisen raportoinnin sisäisten kontrollien (ICFR) testausta asiaankuuluvien sääntelystandardien, kuten Sarbanes-Oxley-lain kohdan 404 (SOX 404), Japanin rahoitusinstrumentti- ja pörssilain (J-SOX) sekä muiden vaatimusten mukaisesti.

Ota yhteyttä

Pidätkö näkemästäsi? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.