IoT-konsultointipalvelut

- Konsultointi

IoT toimii siltana fyysisen ja digitaalisen maailman välillä tarjoten yrityksille valtavat mahdollisuudet. Autamme asiakkaita hyödyntämään tehokkaasti IoT-teknologiaa ja -ratkaisuja yhdistämällä teknologian, toimittajat ja asiakkaat kokonaisvaltaisen liiketoimintamallin avulla.

Liittyviä aiheita AI

Kuinka voimme auttaa sinua

IoT on laitteiden yhdistämistä Internetiin sulautettujen ohjelmistojen ja sensoreiden avulla, jolloin ne voivat viestiä keskenään sekä kerätä ja vaihtaa tietoja. IoT tarjoaa liitettävyyden sensoreihin, laitteisiin ja ihmisiin, mikä mahdollistaa vapaasti sujuvan keskustelun ihmisen ja koneen, ohjelmistojen ja laitteistojen välillä. IoT:n maailma on avoin, ja se tarjoaa käytännössä loputtoman määrän mahdollisuuksia ja yhteyksiä kotona, työssä tai leikissä.

EY:n tarjoamat palvelut kattavat mm. seuraavat alueet :

Tuotannon ja toiminnan parantaminen

Yhdistimme kokemuksemme valmistusprosessien kehittämisestä P&G:n ja Microsoftin kanssa luomaan EY Smart Factoryn. Se on nykyaikainen digitaalinen alusta, joka yhdistää valmistusprosessin johtavat käytännöt operatiiviseen-analytiikkaan ja älykkäisiin jatkuvan parantamisen sovelluksiin. Smart Factoryn etuihin sisältyy IoT:n mahdollistama kyky parantaa käytettävyyttä ja saada aikaan säästöjä työvoiman, kunnossapidon, energian, tuotonmenetyksen, uusinta-, takuu- ja yleiskustannusten sekä käyttöpääoman suhteen.

Teemme myös toimialakohtaisia ratkaisuja. Esimerkkinä mainittakoon lisensoitavissa oleva Intelligent Process Optimization -tuote, jolla koneoppimista hyödyntäen öljynjalostamisen, kemianteollisuuden, sekä paperi-/sellunvalmistuksen prosesseja voidaan tehdä kannattavammiksi ja laadukkaammiksi prosessia optimoimalla.

Ota käyttöön kunnonvalvontaan perustuva ennakoiva ylläpito

Tämä konsepti rakentuu kriittisten parametrien jatkuvalle reaaliaikaiselle tarkkailulle keskittyen siihen, miten laite parhaillaan toimii verrattuna, miten sen tulisi toimia normaalisti. Kun havaitaan poikkeama normaalista käyttäytymisestään, pystytään vikautuminen estämään jo varhaisissa vaiheissa, näin välttäen vakavammat vikaantumiset sekä ylimääräiset käyttökatkot.

Kunnonvalvontaan perustuvaa kunnossapitoa on käytetty tehokkaasti eri toimialoilla vuosikymmenien ajan. Uudenlainen lähestymistapamme on keinotekoisten hermoverkkojen (artificial neural networks) soveltaminen vertailua varten tarkoitettujen laitteiden "digitaalisen kaksoseen” (digital twin), mikä tarjoaa paremman ennusteen ja enemmän aikaa huoltojoukoille reagoida ja estää ongelmat.

EY on toteuttanut tämän ratkaisun muun muassa johtavalla täyttö- ja pakkaustekniikan valmistajalla.

Verkon häiriöiden sekä hyökkäysten havaitseminen ja niihin reagoiminen

IoT-ratkaisut vaativat turvallisuutta, yksityisyyttä, luotettavuutta ja kestävyyttä. Turvallisuusoperaatiokeskuksen (SOC) keskeinen tehtävä on havaita epänormaalit tapahtumat verkossa ja reagoida niihin. Erittäin kehittynyt havaitsemis- ja reagointikyky vaatii räätälöityjä verkkoturvaratkaisuja ja tiimin, jolla on selkeästi määritellyt vastuut ja prosessit.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.