3 minuutin lukuaika 6 heinäk. 2023
Kiinalainen toimistotyöntekijä pöytäkoneella kollegansa kanssa

Merkityksellinen vuosi

Kirjoittaja Kimmo Kaskikallio

Director, Technical Sales, EY

Kimmo toimii teknisenä asiantuntijana ja toteutustiimien pääarkkitehtina EY Suomen konsultointiyksikössä.

3 minuutin lukuaika 6 heinäk. 2023
Samankaltaisia aiheita Konsultointi Teknologia

Teknologian kehitystä voidaan tänä vuonna pitää ennen kaikkea mahdollisuutena, kun takana on vuosia, joina digitalisaatio on koettu uhaksi.

Lyhyesti

  • Tietohallinnon kannalta vuosi 2023 näyttää kokonaisuutena teknologisesti mielenkiintoiselta ja merkitykselliseltä.
  • Tapahtuu neljä murrosta: kestävään kehitykseen liittyvän datan määrän kasvu, tokenisointi tekee läpimurron, smartops-malli syntyy ja tekoälyn kyvykkyyden kasvu.

Teknologiakehitystä kuvataan monesti luonteeltaan disruptiiviseksi, sillä sen avulla murretaan vanhoja malleja ja luodaan uutta. Kehitys tapahtuu kuitenkin pienin askelin, ja teknologian soveltaminen ja sen tuottama arvo ovat aaltoliikettä. Usein odotamme muutoksen tapahtuvan nopeammin kuin se todellisuudessa tapahtuu ja vaikutuksen olevan pienempi kuin se sitten lopulta onkaan.

Uskon, että vuonna 2023 tapahtuu neljä tekniikan murrosta: kestävään kehitykseen liittyvän datan määrä kasvaa voimakkaasti, tokenisointi tekee läpimurron, smartops-malli syntyy ja näemme kengurunloikan tekoälyn kyvykkyyksissä. Näiden uusien teknologioiden hyödyntämisessä suurimmat haasteet eivät ole niinkään itse tekniikassa, vaan osaavien ammattitaitoisten tekijöiden saatavuudessa. Myös toimitusjohtajien ja tietohallintojohtajien on pysyttävä aallon harjalla.

Kestävään kehitykseen liittyvän datan kasvu ja tokenisoinnin läpimurto

Kestävä kehitys nousee entistä keskeisimmäksi yrityksen kokonaisarvostuksessa, jolloin siihen liittyvän tiedon yhdistyminen talousdatan kanssa muodostuu tämän vuoden yleiseksi teemaksi. Ennustan myös, että kestävyys ja vastuullisuus ovat osa seuraavan sukupolven talousfunktiota, eivät oma erillinen siilonsa.

Metaversumin suosion kasvu näkyy kaikissa medioissa voimakkaasti juuri nyt. Kyky siirtää arvoa yhtä helposti kuin tänä päivänä on mahdollista siirtää tietoa aloittaa internetin uuden aikakauden ja vaatii perustavanlaatuista teknologiastrategian uudelleenarviointia.

Kaiken tokenisointi poistaa arvonvälittämisestä kitkan ja laskee transaktiokustannuksen monissa tapauksissa jopa nollaan. Tokenisoinnin testikenttänä toiminut kuvien nft-kauppa (non-fungible token) laajenee nopeassa tahdissa eri omaisuusluokkiin. Tämä näkyy kasvuna myös yritysmarkkinassa, kun omistajuutta ja oikeuksia tokenisoidaan kiihtyvällä tahdilla.

Smartops-malli syntyy

Pilvipalvelun kustannukset ovat nousseet taivaisiin viime aikoina useissa organisaatioissa käytäntöjen ja kokonaisuuden hallinnan mallien puutteen vuoksi. Devops-malli tuli käyttöön yli kymmenen vuotta sitten, minkä jälkeen devopsin kehittäminen ja soveltaminen on ollut valtavirtaa. Devopsin puutteita on sittemmin paikattu erilaisilla xOps-alueilla, kuten esimerkiksi devsecops, aiops ja finops.

Pilven uudet kasvot vaativat xOps-mallien tuomista yhteen niin, että kokonaisuus pysyy kasassa. Uusi platform engineering -ajattelu valtavirtaistuu ja sen mukana smartops-malli. Smartops pitää sisällään kaikki edeltävien mallien sovelletut näkökulmat, ja yhdistää ne yhdeksi holistiseksi näkymäksi.

Kengurunloikka tekoälyn kyvykkyyksissä

Tekoäly on kehittynyt pienin askelin, mutta murtautunut suuren yleisön tietoisuuteen harppauksin. Tekoälyn kehitys jatkuu varmasti voimakkaana, ja yrityksissä on päivitettävä strategioita tekoälyn mahdollisuuksien hyödyntämiseksi myös eettisten sääntöjen ja toimintatapojen osalta.

Tekoälyn hyödyntämistä ihmisten apuälynä pienissä tehtävissä on sovellettu paljon. Laajojen kielimallien ja generatiivisen tekoälyn kautta tekoälyn arvo ei ole välttämättä siinä, että se on aina oikeassa vaan siinä, että se voi auttaa meitä näkemään asiayhteyksiä, joita emme ehkä itse huomaisi tai ajattelisi.

Toivon, että nämä generatiiviset mallit auttavat meitä suhtautumaan tekoälyn vastauksiin kriittisesti ja lukemaan niitä oikein. Lisäpotkua saadaan jatkossa kvanttitietokoneiden yleistymisestä koulutuksen useilla tekoälyn sovellusalueilla kiihtyessä, mikä johtaa kattavampiin ja suurempiin malleihin.Takana on monta vuotta, joina digitalisaatio on koettu uhaksi.

 

Tietohallinnon kannalta vuosi 2023 näyttää kokonaisuutena teknologisesti mielenkiintoiselta ja merkitykselliseltä. Teknologian kehitystä voidaankin tänä vuonna pitää ennen kaikkea mahdollisuutena, kun takana on niin monta vuotta, joina digitalisaatio on koettu uhaksi. Nyt on aika vetää digihenkeä ja arvioida, mitkä asiat ovat organisaation omassa toiminnassa tärkeimpiä ja keskittyä niihin tekemisen hajauttamisen sijaan. 

Yllätyksille kannattaa jättää tilaa, ja toivonkin, että tänä vuonna näemme myös odottamattomia läpimurtoja.  Juuri yllätyksellisyys tekee teknologiasta kiehtovan mahdollistajan.

Artikkeli on alunperin julkaistu kolumnina Tivi:n Vieraskynä-palstalla 14.4.2023.

Yhteenveto

Vuosi 2023 tarjoaa teknologisia mahdollisuuksia. Odotettavissa on neljä teknologista murrosta: kestävään kehitykseen liittyvän datan kasvua, tokenisoinnin läpimurtoa, smartops-mallin syntyä ja tekoälyn kengurunloikkaa kyvykkyyksissä. Näiden uusien teknologioiden hyödyntämisessä suurimmat haasteet eivät ole niinkään itse tekniikassa, vaan osaavien ammattitaitoisten tekijöiden saatavuudessa.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Kimmo Kaskikallio

Director, Technical Sales, EY

Kimmo toimii teknisenä asiantuntijana ja toteutustiimien pääarkkitehtina EY Suomen konsultointiyksikössä.

Related topics Konsultointi Teknologia