2 minuutin lukuaika 29 huhtik. 2021
Tarvitaanko ekosysteemeille toiminnanohjausjärjestelmä?

Tarvitaanko ekosysteemeille toiminnanohjausjärjestelmä?

Kirjoittaja Kimmo Kaskikallio

Director, Technical Sales, EY

Kimmo toimii teknisenä asiantuntijana ja toteutustiimien pääarkkitehtina EY Suomen konsultointiyksikössä.

2 minuutin lukuaika 29 huhtik. 2021
Samankaltaisia aiheita Digitaalisuus

Digitalisaatio on ollut vuosia yritysten kehityksen megatrendi ja puheenaihe. Yritykset ovat digitalisoineet omia prosessejaan ja toimintatapojaan ottamalla uusia ja innovatiivisia ratkaisuja käyttöön. EY teki tutkimuksen yhdessä Oxford Economicsin kanssa digitalisaation kehityksestä yli tuhannessa organisaatiossa. Haastatteluiden tulokset julkaistiin Digital Investment Index (DII) raportissa 2021 alussa. Tutkimuksen mukaan johtavilla yrityksillä on selkeä strategia ja vahva tekninen suorituskyky, jotka edesauttavat hyötyjen realisoimisessa.

Oheisessa videossa EY Suomen CTO Kimmo Kaskikallio kuvaa tarkemmin ekosysteemien ERP-visiota ja mitä EY on tehnyt sen toteuttamiseksi käytännössä.

Samaan aikaan olemme nähneet kiihtyvällä tahdilla liiketoimintamalleissa muutoksen lineaarisista arvoketjuista verkostoituneiksi ekosysteemeiksi. Toimiva ekosysteemi tuottaa enemmän vähemmällä laittamalla asiakkaan keskiöön ja muokaten jatkuvasti toimintaansa poimien kaikkien ekosysteemin osapuolten parhaat puolet asiakkaalle tuotettavan arvon maksimoimiseksi. Toimiva ekosysteemi tuottaa enemmän kuin osiensa summan.  

Tavoite täydellisesti toimivasta ekosysteemistä on helposti sanottu, mutta äärimmäisen vaikea toteuttaa. Onnistunut toteutus vaatii huolellista suunnittelua ja ohjausta. Vaikeuteen on monia syitä, ja yksi niistä on väistämättä luottamus ekosysteemitoimijoiden välillä. Luottamuksen puute aiheuttaa kitkaa ja hitautta, mikä johtuu lisääntyneestä kontrollista ja manuaalisista tarkastuksista. Luottamuksen puute voi estää jatkuvan kehittymisen sekä maksimaalisen arvon ja erinomaisen kokemuksen tuottamisen asiakkaalle.

Marco Vernocchi, EY:n globaali Chief Data Officer, nostaa luottamuksen keskeiseksi kilpailutekijäksi blogikirjoituksessaan Are you moving at the speed of trust? Luottamuksen merkitys on hänen kokemuksensa mukaan itseasiassa tulossa erottavaksi tekijäksi digitaalisten liiketoimintamallien ja ekosysteemien maailmassa.

ERP-järjestelmät (Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärjestelmä) syntyivät aikanaan tarpeesta saada yrityksen sisäiset toiminnot toimimaan tehokkaammin tuomalla yhteen keskeinen tieto, jota tarvitaan suunnittelun ja toiminnan pohjana. Nyt kun siirrymme digitalisaatiossa ekosysteemeihin, voidaanko olettaa, että tämä sama tarve ERP-järjestelmään syntyy myös yli organisaatiorajojen?

Ekosysteemi on joukko löyhästi sidottuja yrityksiä ja organisaatioita, jotka toimivat yhteisen tavoitteen ja arvon tuottamiseksi. Tällaisessa rakenteessa ERP-järjestelmien keskitetty muoto ei tule kysymykseen, koska yksittäinen taho ei voi kontrolloida ja omistaa ekosysteemissä tapahtuvaa liikennettä. Koska ekosysteemi on hajautettu, myös sen ERP-järjestelmän tulee siis olla hajautettu niin, että se heijastaa toiminnan todellista kuvaa. Ekosysteemi ei tee nykyisiä ERP-järjestelmiä tarpeettomiksi - päinvastoin. Tässä mallissa yritysten sisäinen toiminta tulee liittää saumattomasti ekosysteemin ERP-verkkoon, jolloin prosessit ja toimintaketjut ovat hallittuja ja katkeamattomia.

Me EY:llä uskomme, että lohkoketjuteknologialla on mahdollisuus tulla ekosysteemin ERP-ytimeksi. Tämän vision toteutuminen vaatii kuitenkin lohkoketjun kehittymistä palveluksi, johon kaikkien osapuolien on helppo kytkeytyä, mutta kuitenkin niin, että verkkoon kytkeytyneet yritykset voivat vaihtaa tietoja turvallisesti ja paljastamatta tapahtumien yksityiskohtia kaikelle maailmalle.

Yhteenveto

Digitalisaation myötä liiketoimintamallit muuttuvat verkostoituneiksi ja asiakkaan tarpeet keskiöön nostaviksi ekosysteemeiksi. Ne ovat luonteeltaan löyhempiä kuin perinteiset mallit, joten niiden onnistumisen ratkaiseva kilpailutekijä on luottamuksen rakentaminen eri toimijoiden välille. Tähän uusia mahdollisuuksia erilaiset lohkoketjuteknologiaa hyödyntävät ERP-järjestelmät.

Tästä artikkelista

Kirjoittaja Kimmo Kaskikallio

Director, Technical Sales, EY

Kimmo toimii teknisenä asiantuntijana ja toteutustiimien pääarkkitehtina EY Suomen konsultointiyksikössä.

Related topics Digitaalisuus