Globaali Code of Conduct -käytäntömme

Globaali Code of Conduct -käytäntömme asettaa selkeät vaatimukset liiketoiminnallemme. Käytäntö määrittää ne eettiset ja toimintaan liittyvät puitteet, joihin päivittäinen päätöksentekomme perustuu. Käytäntö pohjautuu arvoihimme ja käsityksiimme, ja luo pohjan kaikelle toiminnallemme.

Globaali Code of Conduct -käytäntömme (pdf) sisältää sarjan toimintasääntöjä, jotka on jaettu viiteen koko toimintamme kattavaan ryhmään. Nämä ovat:

  1. Keskinäinen yhteistyö
  2. Työskentely asiakkaiden ja muiden tahojen kanssa
  3. Ammattimainen toiminta
  4. Objektiivisuuden ja riippumattomuuden säilyttäminen
  5. Osaamispääoman kunnioittaminen

Näitä sääntöjä noudattamalla suojelemme ja kehitämme EY:n mainetta, ja olemme avainasemassa paremman työelämän rakentamisessa työntekijöillemme, asiakkaillemme ja yhteisöillemme.