3 minuutin lukuaika 26 kesäk. 2019
Diabeetikko valmistautuu juoksulenkille

Miten toimitusketjusta voi tulla terveydenhuollon selkäranka

3 minuutin lukuaika 26 kesäk. 2019
Samankaltaisia aiheita Terveydenhuoltosektori Life Sciences

Näytä

 • Health supply chain of the future (pdf)

  Lataa 917 KB

Tulevaisuuden terveydenhuolto perustuu yksilön tavoitteeseen läpi elämän kestävästä hyvinvoinnista. Hoitoa tarjotaan siellä, missä kuluttaja on ja silloin, kun kuluttaja sitä tarvitsee.

Terveydenhuoltosektorilla tapahtuu mullistavia tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen liittyviä muutoksia. Tämä on seurausta sekä fokuksen siirtymisestä episodisesta sairauksien hoidosta hyvinvointiin ja ennaltaehkäisyyn että terveydenhuoltopalvelujen kuluttajien odotuksien muuttumisesta. Kuluttajat haluavat entistä kätevämpää ja joustavampaa terveydenhuoltoa "milloin tahansa ja missä tahansa".

Tämän uuden toimitusmallin kysynnän tyydyttämiseksi muiden alojen yritykset ovat aloittaneet toimintaa terveydenhuoltoalalla ja muuttavat nyt koko alaa. Uusista eri alojen yrityskaupoista, fuusioista ja kumppanuuksista uutisoidaan viikoittain, ja usein yritykset yhdistävät voimansa epätodennäköisilläkin tavoilla keskittyäkseen nimenomaan terveydenhuoltosektoriin.

Tämä tarkoittaa perusteellista — ja pääosin myös positiivista — muutosta koko terveydenhuoltoketjun ja myös logistiikkayritysten toiminnan kannalta. Toimitusketjun ja logistiikkayritysten tärkeys terveyspalvelujen toimittamisessa kuluttajille korostuu uusiin toimitusvaatimuksiin vastaamisessa ja uudenlaisten yritysten yhteen liittämisessä.

Tulevaisuuden toimitusketju- ja logistiikkavoittajat rakentavat monimuotoisia, kokonaisvaltaisia toimitusverkostoja, jotka kattavat kaikki sidosryhmät — klinikat, lääkeyhtiöt ja bioteknologian kumppanit, laboratoriot, maksajat, teknologia- ja datayhtiöt ja tietysti myös hyvinvointi- ja terveydenhuoltopalvelujen kuluttajat (ja heidän perheenjäsenensä).

Toimitusketjuun kuuluvien yritysten tulisi muistaa kolme tärkeää seikkaa

1. Toimitusketjun yritykset ovat olennainen osa terveydenhuollon hajautettua visiota ja toimittavat räätälöityjä palveluja nopeasti kaikkialle. Kuluttajat ovat keskellä valtaisaa tuotteiden ja palvelujen tarjontaa, ja hoito on vain toimituksen päässä, joten toimitus- ja logistiikkapalvelujen jatkuva kehittäminen voi olla ainoa keino kilpailla verkkomyynnin kanssa.

 • Terveydenhuolto on entistä tiiviimmin yhteysperustaista ja hoitoa voidaan toimittaa käytännössä minne tahansa: potilasta hoidetaan siellä, missä hän on. Terveydenhuoltoalustoja kehitetään muuttamaan tämä visio todellisuudeksi. Uudet teknologiat auttavat potilaita tilamaan esimerkiksi hiustenlähtöön, erektiovaikeuksiin, ehkäisyyn ja muihin samantyyppiseen kiireettömään käyttöön tarkoitetut valmisteet suoraan verkosta tai puhelimella. Myös lääkkeiden jakelutavat uudistuvat: yritykset ohittavat lääkkeiden toimitusketjun välikädet ja vähentävät lääkärikäyntejä yksinkertaistamalla reseptien kirjoittamista ja toimittamalla lääkkeet suoraan potilaille. 
 • Potilaat odottavat terveydenhuollolta samoja yhden päivän toimitusaikoja ja tilauspalvelua kuin medialta ja vähittäismyynniltäkin. Toimitusketjuorganisaatiot voivat olla vastaus nopeaan terveydenhuoltopalvelujen toimittamiseen, mutta se edellyttää innovatiivisia ratkaisuja suoraan kuluttajalle tehtäviin toimituksiin sekä joustavampaa sekä nopeampaa viimeistä toimitusvaihetta. 
 • Kuluttajat ovat alkaneet odottaa yksilöllisiä terveydenhuoltotuotteita ja -palveluja, ja ala vastaa tähän tarpeeseen. Terveydenhuollon ja biotieteen organisaatiot investoivat tutkimukseen ymmärtääkseen, mikä vaikuttaa kuluttajien toimintaan, miten osallistumistavat eroavat ja miten riskien ja epävarmuuden sieto vaikuttaa kommunikoinnin tehokkuuteen. Yritykset tutkivat esimerkiksi tapoja tarjota edullista DNA:n sekventointia suoraan kuluttajille mahdollistaakseen todella räätälöidyn testaamisen ja hoidon, mikä voi parantaa useiden eri sairauksien hoitotuloksia merkittävästi.

2. Data, ennakoiva analytiikka ja kontekstin kannalta relevantit näkemykset ovat tärkeässä asemassa toimitusketjuprosesseja sujuvoitettaessa. Toimitusketjuun kuuluvien yritysten menestyminen perustuu ketterään strategiaan, jossa mahdollisuus kehittyä säälimättömän tehokkaaksi nykyhetken liiketoiminnassa yhdistyy kykyyn kehittää tarvittavaa osaamista asiakaskeskeisyyteen, hajautettuun ja dataan perustuvaa tulevaisuutta varten. Tämä kaikki on myös tehtävä tietysti muilta aloilta tulevia kilpailijoita nopeammin.

 • Toimitusketjun sidosryhmien tavoitteena on saavuttaa oikea-aikainen jätteetön toimitus ja tarjota tietoketjun auditoinnin mahdollistava jäljitettävyys. Tämä on ehdottoman tärkeää kaikkien arvoon perustuvien maksumallien edellyttämien vaatimusten täyttämiseksi, ja näiden tavoitteiden saavuttaminen tekee toimitusketjun yrityksistä hyviä palveluntarjoajien, lääkeyhtiöiden ja maksajien yhteistyökumppaneita. 
 • Data on tulevan kasvun moottori. Terveydenhuoltoalan kokemuksen yhdistäminen verkkojen ja alustojen tarjoamiin mahdollisuuksiin tulee olemaan kriittisen tärkeä osa perinteisten ja uudenlaisten toimijoiden yhdentymistä. Tosiasiassa miltei kaikki, mikä vaikuttaa terveyteen, tapahtuu lääkärin vastaanoton ulkopuolella. Terveydenhuoltopalvelujen todellinen arvo kuluttajille kumpuaa kliinisten ja ei-kliinisten tietojen (elintavat, ympäristö, geenit jne.) integroinnista, jonka mobiili yhdistettävyys, edulliset pilvipalvelut, puettavat ja kestävät ympäristöstä tietoa keräävät anturit ja mobiilit lääkinnälliset laitteet mahdollistavat. Jo nyt koko toimitusketjusta kerätään zettatavuja tietoa, ja joka päivä luodaan 750 kvadriljoonaa tavua terveystietoja.
 • Uudentyyppisen datan määrän räjähdysmäisen kasvun myötä toimitusketjun organisaatiot voivat auttaa asiakkaita löytämään heille olennaiset tiedot valtavan tietotulvan keskeltä. Toimitusketjun vieressä kulkeva tiedon valtatie on korvaamattoman tärkeä terveydenhuollon sidosryhmille, kuten lääkevalmistajille, palveluntarjoajille ja maksajille. Tätä dataa hyödyntämällä toimitusketjualan yritykset voivat kehittää organisaatiotaan yhä vaikutusvaltaisemman potilaan/kuluttajan ympärille. Ennakoiva analytiikka ja algoritmit ovat yhdessä robotiikkaa hyödyntävän prosessiautomaation, lohkoketjujen ja 3D-tulostuksen kanssa kriittisen tärkeitä ratkaisun kannalta, ja ne tarjoavat kokonaisvaltaisen kuvan asiakkaan terveydestä ja logistisista tarpeista.

3. Toimitusketjun on oltava varma ja tehokas. Yritysten on valmistauduttava kyberturvallisuusriskeihin datan ja digitaalisten teknologioiden käytön kasvaessa huimaa vauhtia terveydenhuollon toimitusketjussa. Haavoittuvuus kasvaa yhä useampien antureiden ja laitteiden kytkeytyessä terveydenhuollon ja hyvinvoinnin alustoihin.

 • Tietojen turvallisuuden varmistamisen tärkeys nousee uudelle tasolle. Kyberhyökkäysten hyväksyminen liiketoiminnan kannalta kriittisenä riskinä sekä soveltuvien turvallisuus- ja tietoturvatoimenpiteiden käyttöönotto voi estää sekä kohdennetut että satunnaiset iskut. Terveydenhuollon logistiikan liiketoimintamallien kehittyessä toimitusketjujen ja logistiikkayritysten on keskityttävä sekä nykyisten toimintojen turvaamiseen että toimivaan hyökkäysten estämiseen, ja heidän on laadittava kyberturvallisuuteen liittyvä suunnitelma uusien riskien huomioimiseksi.
 • Yhteydet ovat avainasemassa. Kuluttajat ovat tiiviimmin yhteydessä maailmaan ja toisiinsa kuin koskaan aikaisemmin, ja IoT (Internet of Things) on tulossa osaksi myös terveydenhuoltoa. Uusien teknologioiden luoman datan kerääminen, yhdisteleminen ja analysointi toimintavalmiiden tietojen tuottamiseksi kuluttajille ja terveydenhuoltoalan yrityksille on terveydenhuollon alustastrategian perusta.
 • Data on kriittisen tärkeä osa tehokkuutta ja tuottavuutta. Logistiikkayritysten on toimitettava oikea tuote oikealle potilaalle oikeaan aikaan, sekä toimitettava oikea annos käyttäen oikeaa reittiä. Lisäksi yritysten on jäljitettävä, seurattava ja todistettava toimineensa näin. Toimitusketjujen toimituksiin, käyttöön ja palautuksiin, reklamaatioihin ja kliinisiin tuloksiin liittyvien yksityiskohtaisten tietojen kerääminen ja analysointi tarjoavat todellista tietoa tuotteen tehokkuudesta. Tämä tarkoittaa tiukempaa varastojen ja toimitusten kontrollia, optimointia kuljetusten aikana ja koko toimitusketjun kattavaa näkyvyyttä.

Yhteenveto

Lähitulevaisuudessa toimitusketju- ja logistiikkayritykset tulevat olemaan "missä tahansa ja milloin tahansa" -periaatteella toimivan terveydenhuollon kriittinen selkäranka ja tietoon perustuva hermojärjestelmä.

Datan hallitsevat logistiikkayhtiöt tekevät yhteistyötä kliinikkojen, bioteknologian yritysten, lääkevalmistajien, kulutustuoteyhtiöiden ja maksajien kanssa luodakseen entistä kiehtovampia potilaskokemuksia, jotka tarjoavat parempaa turvallisuutta, laatua ja tuloksia entistä pienemmillä kustannuksilla.

Tästä artikkelista