1 minuutin lukuaika 23 huhtik. 2021
Uusi lakiesitys tarjoaa jatkoa joustaville väliaikaisjärjestelyille yhtiökokousten ja hallitusten kokousten järjestämisessä

Uusi lakiesitys tarjoaa jatkoa kokousjärjestelyiden väliaikaisratkaisuihin

Kirjoittajat
Sonja Wuori

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel, LL.Lic.

Kokenut yhtiö- ja liikejuridiikan osaaja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena osakeyhtiölain kiemuroiden sovittaminen tukemaan käytännön yritystoimintaa. Luonnossa liikkumista rakastava 5 lapsen äiti

Pekka Kärkkäinen

Associate Partner, Senior Legal Counsel, Corporate Law, EY Finland

Kokenut juridiikan moniosaaja, pääasiallisena vastuualueena yhtiöoikeus. Vapaa-aika kuuluu mm. jääkiekkoharrastuksen, (hyvän) ruoan ja (mukavan) perheen parissa.

1 minuutin lukuaika 23 huhtik. 2021
Samankaltaisia aiheita Lakipalvelut COVID-19

Hallitus on antanut 15.4.2021 eduskunnalle esityksen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen kokousten järjestämisen lykkäämisestä syyskuun loppuun.

E

sityksessä (HE 53/2021) lykätään kokouksia syyskuun 2021 loppuun asti, vastaavasti kuin viime vuonna. Poikkeamat koskien kokousten etäosallistumista ja valtuutuksia tarjoavat myös lisäjoustoa kokousten järjestämiseen. Koska tartuntatilanteen vuoksi näyttää siltä, että poikkeussääntelyä on tarpeen jatkaa, on ehdotetun lain tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja olla voimassa kesäkuun 2022 loppuun asti.

Ehdotuksen mukaan, vastaavasti kuin viime vuonna, osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö ja muu yhteisö kuten osuuskunta ja yhdistys voi siirtää 30.9.2020–31.3.2021 päättyneen tilikauden jälkeen pidettävän varsinaisen yhtiökokouksensa, osuuskunnan kokouksensa tai muun vastaavan laissa tarkoitetun kokouksen ajankohtaa niin, että kokous pidetään viimeistään syyskuun 2021 loppuun mennessä. Osakeyhtiölain mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, mutta hallituksen esityksen mukaan tästä voitaisiin poiketa pandemiatilanteen takia jälleen tänä vuonna. Poikkeus koskisi myös tilanteita, joissa osakeyhtiöllä on yhtiöjärjestyksessään määräys, jonka mukaan varsinainen yhtiökokous on pidettävä jossain lyhyemmässä määräajassa kuin viimeistään kuuden kuukauden päästä tilikauden päättymisestä.

Esityksessä ehdotetaan myös niitä poikkeuksia jatkettaviksi, jotka koskevat kokouksen järjestämistä etänä ja valtuutetun käyttöä.  Esityksen mukaan pörssiyhtiön yhtiökokous voitaisiin järjestää yhtiön hallituksen päätöksellä pelkästään etäkokouksena, johon osakkeenomistajat osallistuvat ennakkoäänestäen tai muuten etäosallistuen henkilökohtaisesti tai edustajaa käyttäen. Pörssiyhtiön olisi kuitenkin järjestettävä fyysinen yhtiökokous, koska osakeyhtiölaissa ja muussa lainsäädännössä on useita säännöksiä, joiden soveltaminen on sidottu yhtiökokouksen pitoajankohtaan. Näin ollen pörssiyhtiön yhtiökokous voitaisiin järjestää käytännössä kokonaan etäosallistuen niin, että fyysiseen kokoukseen osallistuisivat vain kokouksen puheenjohtaja, mahdollinen sihteeri ja äänestysmenettelystä riippuen äänten laskijat. Pörssiyhtiön hallitus voi päättää pörssiyhtiön yhtiökokouksen järjestämisestä myös siten, että osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa vain valitsemansa asiamiehen välityksellä.

Lisäksi ehdotuksen mukaan on edelleen tarpeen tilapäisesti sallia se, että osuuskunnan ja yhdistyksen jäsen voisi osallistua kokoukseen valtuutetun välityksellä ja, että hallitus voisi tietyin edellytyksin sallia jäsenille etäosallistumisen. Ehdotetut muutokset koskevat myös muun muassa osuuspankkien edustajiston ja osuuskunnan kokouksia sekä vakuutusyhdistyksiä ja vakuutuskassoja.

Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian ja väliaikaisen sääntelyn on tarkoitus olla voimassa kesäkuun 2022 loppuun asti.

Seuraamme jatkossakin poikkeuslakien säätämistä ja muita viranomaisten ohjeistuksia sekä Suomessa että ulkomailla ja tiedotamme muutoksista ajantasaisesti.

Hallituksen lakiesitys HE 53/2021 vp

Yhteenveto

Ehdotetun lain tarkoituksena edelleen varmistaa yhtiöiden ja muiden yhteisöjen lakisääteisten ja sääntömääräisten kokousten järjestäminen hallitusti ja turvallisesti koronaviruspandemiasta huolimatta.

Tästä artikkelista

Kirjoittajat
Sonja Wuori

EY Finland, EY Law, Corporate Law, Senior Legal Counsel, LL.Lic.

Kokenut yhtiö- ja liikejuridiikan osaaja. Erityisenä kiinnostuksen kohteena osakeyhtiölain kiemuroiden sovittaminen tukemaan käytännön yritystoimintaa. Luonnossa liikkumista rakastava 5 lapsen äiti

Pekka Kärkkäinen

Associate Partner, Senior Legal Counsel, Corporate Law, EY Finland

Kokenut juridiikan moniosaaja, pääasiallisena vastuualueena yhtiöoikeus. Vapaa-aika kuuluu mm. jääkiekkoharrastuksen, (hyvän) ruoan ja (mukavan) perheen parissa.

Related topics Lakipalvelut COVID-19