Lehdistötiedote

2 syysk. 2020 Helsinki, FI

EY laatinut oikeudellisen selvityksen yritysvastuulaista

EY on laatinut kattavan oikeudellisen selvityksen millainen yritysvastuulaki voisi olla Suomessa.

Lehdistökontakti
Sakari Helminen

Partner, Transaction Law, EY Finland

Partneri, yritysjärjestelyiden sekä yhtiöoikeuden kokenut ammattilainen.

Samankaltaisia aiheita Lakipalvelut

EY on laatinut kattavan oikeudellisen selvityksen millainen yritysvastuulaki voisi olla Suomessa. Selvitys on nyt saatavilla myös englanniksi. EY Suomen partneri Sakari Helmisen johtama tiimi laati selvityksen työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta.

Selvitys kartoittaa, millainen yrityksille lainsäädännössä asettava asianmukaisen huolellisuuden velvoite voisi olla Suomessa. Asianmukaisella huolellisuudella tarkoitetaan prosessia, jolla yritys tunnistaa, ehkäisee ja lieventää todellisia ja mahdollisia haitallisia vaikutuksia ihmisoikeuksille ja ympäristölle omassa toiminnassaan, toimitusketjussaan ja muissa liiketoimintasuhteissaan.

Selvityksessä avataan yritysvastuulain mahdollisia sääntelyvaihtoehtoja, soveltamisalaa sekä valvontaa ja sanktioita. Tarkastelun taustaksi selvityksessä käydään läpi Euroopan unionin sekä eräiden muiden maiden yritysvastuusääntelyä.

”Haluan kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä sekä selvitystyölle asetettua ohjausryhmää ja yhteiskunta- ja yritysvastuun neuvottelukuntaa hyvästä yhteistyöstä. Koemme olevamme etuoikeutettuja saadessamme mahdollisuuden olla mukana tässä merkittävässä hankkeessa ja haluan samalla kiittää kaikkia sidosryhmäkuulemistilaisuuteen osallistuneita ja selvityksen työstövaiheessa mielipiteiden ja kommenttien esittäjiä”, sanoo Sakari Helminen.

Oikeudellisen selvityksen laatineeseen tiimiin EY:llä kuuluivat Sakari Helmisen lisäksi Ville Walta ja Sofia Donner sekä Jani Alenius.

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut selvityksen suomeksi ja englanniksi. Avoin lausuntokierros selvityksen sisällöstä on meneillään ja lausuntoaikaa on syyskuun loppuun saakka. Lisätietoja selvityksestä löytää työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.