Lehdistötiedote

20 tammik. 2021 Helsinki, FI

EY tukee kansainvälisten osaajien työllistymistä työnhakutaitokoulutuksilla

Konsulttiyritys EY järjestää yhdessä rekrytointiyritys Pointer Potentialin kanssa työnhakukoulutusta Suomessa asuville kansainvälisille osaajille.

Lehdistökontakti
Katariina Jalas

HR Director, EY Finland and Nordic HRBP for Strategy and Transactions

Kansainvälinen HR-asiantuntija. Kokenut ura- ja johtajuusvalmentaja. Uskoo inklusiivisiin yhteisöihin ja mikrohyvinvointiin. Työssäkäyvä äiti, joka suhtautuu intohimoisesti sekä elämään että työhön.

Samankaltaisia aiheita Yritysvastuu

Konsulttiyritys EY järjestää yhdessä rekrytointiyritys Pointer Potentialin kanssa työnhakukoulutusta Suomessa asuville kansainvälisille osaajille. Koulutusten tavoitteena on antaa valmiuksia työnhakuun ja parantaa siten työllistymismahdollisuuksia. Koulutusyhteistyö on osa EY Ripples -vastuullisuusohjelmaa ja koulutukset järjestetään pro bono -työnä.

Suomessa maahanmuuttajien työllisyys on muuta väestöä matalampaa. Erityisesti korkeakoulutetuilla on vaikeuksia työllistyä koulutustaan vastaaviin töihin Suomessa.

”EY Ripples -yritysvastuuohjelmamme osana järjestettävät työnhakukoulutukset toteuttavat tavoitettamme rakentaa osaamisemme ja kokemuksemme avulla paremmin toimivaa maailmaa. Merkityksellinen työ lisää yksilön ja koko perheen hyvinvointia laajasti. On koko yhteiskunnan etu, että koulutetut kansainväliset työnhakijat löytävät osaamistaan vastaavaa työtä. Haluamme osaltamme auttaa eri syistä Suomeen muuttaneita osaajia kehittämään työnhakutaitojaan vastaamaan suomalaisia käytäntöjä”, sanoo Katariina Jalas, EY Suomen henkilöstöjohtaja.

Työnhakukoulutukset järjestetään virtuaalisesti kevään 2021 aikana, ja ne ovat osallistujille ilmaisia. Koulutuksissa käsitellään hakuprosessin eri vaiheita, kuten työhakemuksen ja CV:n tyyli- ja sisältövaatimuksia Suomessa. Koulutussarjan yhdessä osassa tutustutaan suomalaisen työkulttuurin piirteisiin. Tavoitteena on antaa työttömille työnhakijoille konkreettisia neuvoja, joiden avulla he pystyvät parantamaan asemaansa työnhakuprosessissa.

”Olemme erittäin kiitollisia, että EY lähtee kanssamme tukemaan kansainvälisten osaajien työnhakutaitoja ja sitä kautta tukee heidän työllistymistään Suomessa. Suomen työmarkkinat ovat voimakkaassa murroksessa, kun suomalainen väestöpohja ja käytettävissä oleva tulevaisuuden työvoima kansainvälistyy kovaa vauhtia. Yritysten monimuotoisella osaajapohjalla on todistetusti paljon etuja, siksi olemme voimakkaasti kannustamassa yrityksiä rekrytoimaan ennakkoluulottomammin ja arvioimaan osaamista laaja-alaisemmin”, kertoo Johanna Korpia, kansainvälisten osaajien rekrytointiin erikoistuneen Pointer Potentialin toimitusjohtaja.

EY hyödyntää henkilöstönsä osaamista yritysvastuutyössä

EY Ripples on maailmanlaajuinen yritysvastuuohjelma, jonka avulla pyritään vastaamaan eräisiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa määritellyistä haasteista. Ohjelma on keskittynyt tukemaan seuraavaa sukupolvea, tekemään yhteistyötä sosiaalista muutosta edistävien yrittäjien kanssa sekä nopeuttamaan ympäristön kannalta kestävää kehitystä.

Vastuullisuusohjelmassa hyödynnetään EY:n henkilöstön taitoja ja kokemusta mahdollisimman suuren vaikutuksen aikaan saamiseksi. EY:n henkilöstö voi käyttää vuosittain 15 tuntia työaikaa yrityksen vapaaehtoistyöhankkeisiin.

EY työllistää Suomessa noin 1 000 henkilöä ja maailmanlaajuisesti lähes 300 000 henkilöä.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutuksiin hankkeen verkkosivulta.