Lehdistötiedote

7 lokak. 2021 Helsinki, FI

Tutkimus: Epävarmuus tulevaisuuden työmallista vaikeuttaa rekrytointeja ja työvoiman pysyvyyttä

Konsulttiyhtiö EY:n kansainvälisen tutkimuksen mukaan suuri osa työnantajista ei ole vielä kertonut työntekijöilleen koronapandemian jälkeisistä suunnitelmistaan. Epäselvyys tulevaisuuden työskentelymallista vähentää erityisesti joustavampaa työelämää toivovien työntekijöiden sitoutumista työnantajaan.

Lehdistökontakti
Eva Tuominen

Partner, Consulting, People Consulting, EY Finland

Organisaatioiden, työntekijäkokemuksen ja yrityskulttuurin kehittäminen, henkilöstöhallinnon uudistaminen. Intohimona työn ja organisaatioiden tulevaisuuden visiointi. Liikkuu ratsastaen ja pyöräillen

Samankaltaisia aiheita Konsultointi Workforce

Konsulttiyhtiö EY:n kansainvälisen tutkimuksen mukaan suuri osa työnantajista ei ole vielä kertonut työntekijöilleen koronapandemian jälkeisistä suunnitelmistaan. Epäselvyys tulevaisuuden työskentelymallista vähentää erityisesti joustavampaa työelämää toivovien työntekijöiden sitoutumista työnantajaan.

EY:n kansainvälinen tutkimus EY Work Reimagined Employer Survey 2021 selvitti yhdeksässä eri maassa yli 1 000 yritysjohtajan näkemyksiä koronapandemian jälkeiseen työelämään sekä hybridityöhön liittyviin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Tutkimustuloksia verrattiin työntekijöiden näkemyksiä kartoittaneeseen  EY Work Reimagined Employee Survey 2021 -tutkimukseen.

Kansainvälisistä tutkimuksista käy ilmi, että työntekijöistä 90 prosenttia kertoo haluavansa joustavuutta siihen, miten ja milloin he työskentelevät. Työnantajista 79 prosenttia suunnittelee ottavansa työtapoihin käyttöön ainakin joitain hybridityötä mahdollistavia muutoksia. Työnantajista 35 prosenttia kertoo haluavansa pandemian jälkeen työntekijänsä kokonaan takaisin toimistolle.

Vain 40 prosenttia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on tähän mennessä ilmoittanut pandemian jälkeisistä suunnitelmistaan, mikä luo työntekijöille epävarmuutta joustavuuteen, työkulttuuriin ja työtapoihin liittyen.

”Työntekijät odottavat yrityksiltä nyt tietoa tulevista työtavoista, sillä epävarmuus vaikeuttaa oman tulevaisuuden suunnittelua. Työntekijät miettivät esimerkiksi miten he pystyvät jatkossa yhdistämään joustavasti perhe-elämän ja työn tai heillä voi olla harkinnassa muutto toiselle paikkakunnalle”, kertoo Eva Tuominen, EY:n Workforce Advisory -palveluiden johtaja.

”Koronapandemia ja sen tuomat muutokset työhön ovat herättäneet monia pohtimaan ja jopa kyseenalaistamaan oman työnsä merkityksellisyyttä. Arvojen muutos vaikuttaa henkilökohtaisiin valintoihin.”

EY:n tutkimuksen mukaan 40 prosenttia työnantajista näkee hybridityön riskinä yrityksen kulttuurille, luovuudelle ja yhteistyölle. Työnantajista 45 prosenttia nostaa esille vaikeuden kohdella tasa-arvoisesti työntekijöitä, kun osa tehtävistä vaatii fyysistä läsnäoloa tai tarkkoja aikatauluja.

”On ymmärrettävää, että yritysten kannalta erilaiset riskit sekä työntekijöiden yksilöllisiin toiveisiin vastaaminen vaikeuttavat uuden työmallin määrittelyä. Tulevaisuuden osaajien ja menestyksen varmistamiseksi on kuitenkin tärkeää määritellä nyt työskentelymalli, joka hyödyttää sekä liiketoimintaa että työntekijöitä”, sanoo Eva Tuominen.       

”Työantajien tulee myös kertoa suunnitelmistaan avoimesti ja selkeästi. Työntekijät suosivat nyt yrityksiä, joissa mahdollistetaan työntekijälähtöinen joustavuus.”