Lehdistötiedote

7 helmik. 2022 Helsinki, FI

Riippumaton tutkimusyritys nimesi EY:n johtavaksi ESG-konsultointipalveluiden tarjoajaksi

Verdantix on nimennyt EY:n ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvien (ESG) ja kestävän kehityksen konsultointipalveluiden johtavaksi palveluntarjoajaksi.

Lehdistökontakti
EY Suomi

Tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti

EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan ja yritysjärjestelyiden asiantuntija ja konsultti.

Samankaltaisia aiheita Tilintarkastus

Tutkimus- ja neuvonantoyritys Verdantix on nimennyt EY:n ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvien (ESG) ja kestävän kehityksen konsultointipalveluiden johtavaksi palveluntarjoajaksi tuoreessa raportissaan Green Quadrant: ESG & Sustainability Consulting 2022 (pdf). 

Verdantix arvioi kaikkiaan 15 eri ESG-konsultointipalveluiden tarjoajaa ja tunnusti EY:n johtavaksi neuvonantajaksi kestävän kehityksen ohjelmastrategian, ilmastonmuutosstrategian sekä riskien ja johtamismallien suorituskyvyn hallinnassa. Raportissa EY:n palveluita suositellaan erityisesti yrityksille, jotka etsivät konsulttiorganisaatiota erityyppisiin ESG- ja kestävän kehityksen toimeksiantoihin, sekä kansainvälisesti toimiville organisaatioille, jotka haluavat  asettaa kestävyystavoitteita sekä edistää niiden toteutumista.

Raportissa korostetaan EY:n pitkää kokemusta kestävän kehityksen aloitteista ja kykyä tarjota strategista neuvontaa useilla eri aloilla. EY:n tiimit saavat myös tunnustusta toteutuskelpoisten ESG-strategioiden laatimisesta asiakkailleen sekä siitä, että ne auttavat varmistamaan tavoitteiden onnistuneen saavuttamisen.

Yli 20 vuotta sitten perustettu Climate Change and Sustainability Services -tiimi on EY:n ESG-työn merkittävä edistäjä. Tämä maailmanlaajuinen ja monialainen neuvonantoyksikkö työskentelee EY:n eri palvelualueilla ja auttaa yrityksiä ymmärtämään ja reagoimaan ilmastonmuutoksen tuomiin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Climate Change and Sustainability Services -tiimi auttaa yrityksiä myös pysymään vastuullisuuteen liittyvien nopeasti muuttuvien vaatimusten tahdissa esimerkiksi mittaamiseen ja ei-taloudellisen tiedon raportointiin liittyen.